Konsten att undvika kulturkrockar i äldreomsorgen

Report this content

Äldreomsorgen är en av Sveriges mest mångkulturella arbetsplatser, där personal med olika bakgrund ska samarbeta i vård och omsorg om äldre. När förväntningar krockar och missförstånd uppstår kan det orsaka motsättningar såväl inom arbetsgruppen som mellan äldre, personal och anhöriga. För arbetsledaren är det ofta utmanande och långt ifrån enkelt att navigera rätt. Nya boken Kulturkrockar i äldreomsorgen lyfter hur ledare ska agera så att alla medarbetares kompetens tas tillvara och verksamhetens kvalitet säkerställs.

Kulturkrockar i äldreomsorgen av Minna Forsell och Monika Forsman är första boken i ämnet. Den är lättläst och ger ökad kunskap om värderingar, fördomar, kompetens- och språkfrågor. Den bygger på exempel hämtade från chefer, personal, äldre, anhöriga och läkare, omskrivna till fiktiva frågeställningar. Praktiska problem varvas med teoretiska vinklar och verklighetsanpassade lösningar. De kan användas för att inspirera lednings- och personalgrupper i hanteringen av komplexa och känsliga situationer.

Om författarna
Minna Forsell är legitimerad psykolog och asylpsykolog med inriktning på transkulturell och existentiell psykologi. Hon har arbetat inom vuxenpsykiatrin och har också skrivit boken Att arbeta med tolk (Gothia Fortbildning).

Monika Forsman är socionom, lärare, föreläsare och grupphandledare inom äldreomsorg, bland annat med fokus på motsättningar på grund av olika kulturell bakgrund. Hon har skrivit flera böcker, bland annat Samtal för ökad arbetsglädje (Gothia Fortbildning) och är också en återkommande medarbetare i tidningen Äldreomsorg.

Om boken
Titel: Kulturkrockar i äldreomsorgen
Författare: Minna Forsell, Monika Forsman
Utgivning: 22 april 2019
ISBN: 978-91-7741-136-9
Sidor: 144
Pris: 240 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya boken Kulturkrockar i äldreomsorgen av Minna Forsell och Monika Forsman är första boken i ämnet.
Twittra det här