Citat

”Krister har en lång historia i bolaget inom flera vitala roller och kan bolagets struktur mycket väl. Krister har även en gedigen kunskap och erfarenhet avseende frågor gällande regelefterlevnad samt hur ett effektivt styrelsearbete bedrivs. Vi är väldigt nöjda med att Krister nu axlar rollen som styrelseordförande”
Ulf Mossegård, delägare och tidigare styrelseordförande.
”Vi är glada att nu kunna erbjuda premiepensionsspararna en fond som är anpassad för långsiktigt sparande ”
Krister Huth, VD, Investerum AB
- Investerums tro på Value Investering är något Orvaus delar. Vi ser den ökade efterfrågan på bolagets tjänster som ett bevis på att intresset för ansvarsfull kapitalförvaltning värderas alltmer på dagens marknad. Vi ser fram emot ett givande samarbete och är övertygade om att Investerums investeringsfilosofi är det bästa sättet att uppnå stabil avkastning över tid.
Richard Pantzar, VD Orvaus AB
”Vi är glada över att ha fått en utökning av vårt team av rådgivare. Både Stefan och Carl Johan har gedigen erfarenhet från branschen och innehar de egenskaper som krävs för att idag verka som kvalificerade investeringsrådgivare.”
Krister Huth, VD
”Investerum har nu byggt en stabil plattform med förvaltningstjänster och legal struktur för att kunna möta de utmaningar som värdepappersbolag står inför. Att nu till styrelsen få in person med den kompetens och erfarenhet som Per Anders Fasth har bäddar för att ta företaget till ännu högre nivåer”
Ulf Mossegård, Styrelseordförande, Investerum AB
”Vi är mycket stolta över att ha värvat en person med så pass bred kompetens och är övertygade om att Max kommer ha mycket att bidra med i investerings-kommitténs utveckling av Investerums kapitalförvaltning”
Krister Huth, VD
”Det är glädjande att vi fortsätter att göra det enklare för fondsparare att placera i Basic Value och att de därmed får tillgång till Investerums långsiktiga förvaltningsfilosofi Value Investing ”
Krister Huth, VD
”Lanseringen av en fond är ett naturligt nästa steg. Fonden kommer komplettera det nuvarande kunderbjudandet på ett utmärkt sätt. Jag är mycket nöjd med den riktning Investerum färdas i.”
Ulf Mossegård, Styrelseordförande Investerum AB