Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Forskningsinformation inom medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Anders Törneholm

  Forskningsinformation inom teknik och ekonomi


  013-28 68 39
 • Therese Ekstrand Amaya

  Forskningsinformation samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap


  013-28 22 51
  0732-70 18 14
 • Lennart Falklöf

  Allmänna presskontakter


  013-28 16 93
 • Citat

  Vi vill kunna använda detta till applikationer där materialet ska ha olika egenskaper vid olika tidpunkter.
  Edwin Jager, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Sverige har generellt låg antibiotikaförbrukning och ett gynnsamt resistensläge där man under flera år har arbetat med att minska användningen av antibiotika hos både människor och djur. Att vi trots detta ser en ökning av antibiotikaresistens bör vara en väckarklocka att vi behöver göra mer.
  Martin Holmbom
  I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden.
  Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet
  Denna studie pekar på att barn spelar digitala spel i ensamhet, ofta utan föräldrars aktiva deltagande. Det kan tyda på att denna digitala aktivitet inte stöttar barnets inlärning på samma sätt som en aktivitet där föräldrarna är aktivt engagerade.
  Anette Sundqvist, LiU
  Vår modell visar att en avgörande faktor för att uppnå enighet är att alla parter är involverade i förhandlingarna i något skede.
  Claudio Altafini, professor på avdelningen för reglerteknik på Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.
  Resultaten pekar på att det är viktigt för lärare att jobba med frågor kring mobbning och vad som är ett acceptabelt beteende i klassen. Studien visar på vikten av att lärare i sitt ledarskap och tillsammans med eleverna etablerar ett positivt, omtänksamt, inkluderande och respektfullt klassklimat. Särskilt viktigt är det att utforma regler för samvaro när klassen är ny.
  Robert Thornberg, professor i pedagogik
  Föroreningarna ökar varje år och det är väldigt svårt att testa effekten av alla kemikalier, särskilt blandningar av flera ämnen.
  Veronica Lizano-Fallas, doktorand, Linköpings universitet.
  Att utveckla optiken är en stor uppgift som ger oss möjlighet att utveckla saker som inte finns än, och är ett erkännande av att vi är duktiga på neutronoptik vid LiU.
  Jens Birch, professor i materialvetenskap
  Det är oerhört ärofyllt att ha blivit utsedd som mottagare av Onkel Adams pris.
  Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid LiU och 2021 år mottagare av Onkel Adams pris
  Exemplen på affärsdrivande änkor är många och de bör lyftas fram i ljuset, som starka förbilder för andra ledare i samhället. De har, under sorg, tagit sig an företag som ofta varit i typiskt manliga branscher och i många fall gjort det framgångsrikt. Forskningen har visat att de har skaffat sig den kompetens de behövt för att leda och de har agerat med stor förändringskraft.
  Hans Sjögren
  Inkludering är någonting som hela samhället behöver vara engagerat i, men idag tar migranterna själva och utbildningsverksamheterna ett väldigt stort ansvar.
  Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet.
  I den här modellen kan vi visa att de två stora aktuella frågorna klimatförändringar och biologisk mångfald är tätt kopplade till varandra.
  Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Genom att studera oförädlade lantsorter av grödor kan vi bland annat lära oss mer om de genetiska förändringar som skett när de anpassats till lokala odlingsförhållanden.
  Jenny Hagenblad, Linköpings universitet
  Vår upptäckt kan bana väg för kliniska studier av 5-azacytidin som en ny behandling för denna sjukdom.
  Colm Nestor, universitetslektor, Linköpings universitet
  Intressant nog var kognitivt berikade kycklingar, som hade tränats för att klara andra kognitiva tester, mer impulsiva än de andra grupperna.
  Laura Garnham, doktorand vid Linköpings universitet
  Vi tar till oss mer och mer information via digitala skärmar och om vi kan vara med och bidra till att fler människor på sikt kan få tillgång till information via billiga och energieffektiva skärmar är det en stor vinst.
  Magnus Jonsson, biträdande professor vid Laboratoriet för organisk elektronik.
  Det finns mängder av tänkbara tillämpningar. Det som ligger närmast i tiden är främst effektiv energilagring i form av batterier och superkondensatorer samt avskärmning av elektromagnetism. Men på sikt kommer vi kunna göra filter för luft- och vattenrening, antenner för nästa generations kommunikation och en mängd andra användningsområden som vi ännu inte tänkt på.
  Johanna Rosén, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.
  Genom att undervisa virtuella elever ökade studenternas känsla av att vara förberedda och de fick större tilltro till sin förmåga.
  Marcus Samuelsson, biträdande professor vid Linköpings universitet.
  Avhandlingen bidrar till kunskap om desinfektionsbiprodukter som man tidigare inte känt till, vilket gör att vattenverk i framtiden kan förbättra uppföljning och insatser kring hälsorisker.
  Anna Andersson
  Genom att utveckla metoden kan vi i framtiden också styra och skräddarsy vilken typ av ultratunna material vi vill tillverka.
  Jonas Björk, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Med hjälp av material som grafen och beryllonitren får vi ett fantastiskt komplement till stora partikelacceleratorer. I materialen kommer vi kunna studera tillvarons minsta beståndsdelar och fundamentala egenskaper på vårt skrivbord. I förlängningen kan vi också studera och simulera vårt universums egenskaper likväl som andra alternativa universum
  Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet
  Nu har vi ett evidensbaserat, utvärderat verktyg som man skulle kunna använda i vården så att det kommer till nytta för gravida kvinnor och vårdpersonal.
  Marie Löf, professor vid Linköpings universitet
  Studien visar att när en kvinna ber en närstående, exempelvis sin mamma, om att få hennes livmoder så handlar det om så mycket mer än det medicinska. Nya innovationer kan väcka existentiella frågor till liv och utmana relationer. Det måste man ta i beaktande om livmodertransplantationer är tänkta att bli en del av vårdutbudet.
  Lisa Guntram
  Behandling med GAD-alum verkar vara ett lovande, enkelt och säkert sätt att bevara insulinsekretion hos knappt halva gruppen av patienter med typ-1 diabetes, det vill säga de som har rätt HLA-typ.
  Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet
  Utifrån våra fynd beskriver vi en mekanism för hur hörseln fungerar, som går emot vad folk har trott i över femtio år.
  Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
  Det här är ett stort framsteg som möjliggör nästa generations tryckta elektronik. Utan en passande n-typ polymer har det varit som att försöka gå på ett ben när vi utformar funktionella elektroniska komponenter. Vår upptäckt är det andra benet.
  Simone Fabiano, universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. 
  Arbetsplatser vill ofta anställa individer av det underrepresenterade könet. Våra resultat tyder på är att rekryterare som vill ändra könsfördelning på arbetsplatsen inte bara ska vara uppmärksamma på den anställdes kön utan också på könssammansättningen på arbetsplatsen som individen rekryteras från.
  Peter Hedström, professor Linköpings universitet
  Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. Flyktinginvandringen kostar inte Sverige. Tvärtom bidrar den med åtskilliga reella och samhällsbärande resurser i form av hårt arbetande människor.
  Peo Hansen, professor i statsvetenskap
  Vår nya superdator är ett kraftfullt tillskott för den viktiga forskningen inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och artificiell intelligens.
  Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet
  Själva singlettfissionen sker i kristallmaterialet. Om vi kan optimera materialet för att behålla så mycket som möjligt av energin från singlettfissionen är vi betydligt närmare verklig tillämpning.
  Yuqing Huang, tidigare doktorand vid Linköpings universitet.
  Det är främst föräldrarna som är drivande i beslutet att åka på en adoptionsåterresa. Exempelvis återvänder barnen inte för att återuppleva minnen i samma utsträckning, eftersom de ofta inte har några av födelseländerna. Det har däremot föräldrarna från när de hämtade sina barn och blev en familj.
  Johanna Gustafsson, Linköpings universitet
  Studien visar att enkätfrågor om föräldrarnas sysselsättning och ekonomiska situation skapar normer om hur man ska vara och vad man ska äga. Våra intervjuer visar också att en del tonåringar frågar sig om man bör svara som det är i verkligheten, eller om man bör svara så att man skyddar sig själv och dem man bryr sig om.
  Anette Wickström
  Just nu används sensorerna för grundforskning på växter men i framtiden kan de användas inom jordbruket för att optimera förutsättningarna för tillväxt eller övervaka kvalitén på produkten. På sikt kan informationen också användas för att ta fram nya växtslag som växer under icke-optimala förhållanden.
  Eleni Stavrinidou, biträdande professor
  Vi behöver ta folks stress på allvar.
  Tomas Faresjö, professor vid Linköpings universitet
  Att serier används så lite i skolan beror nog på att den anses vara mindre värd. Min uppfattning är att vi värderar text högre än bild. Men serier med sin kombination av text och bild har mycket att erbjuda undervisningen.
  Lars Wallner, universitetslektor
  Jag hoppas att vi genom vår forskning kan identifiera nya potentiella angreppspunkter för ny behandling och utvärdera de nya behandlingsmöjligheter som vi redan har hittat.
  Daniel Appelgren, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Våra fynd visar att aktivering av mikroglia är tillräcklig för att skapa nedstämdhet och obehagskänslor hos möss. Det ligger nära till hands att tänka att det är på liknande sätt vid flera sjukdomar i människan.
  David Engblom, professor vid Linköpings universitet
  Resultatet visar att naturen i parkerna framställs som en motpol till vårt samhälle – och framför allt till mänskligheten. Det skapar en distans mellan oss och naturen, som att vi inte är en del av den, vilket är problematiskt.
  Emelie Fälton, doktorand
  Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.
  Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU
  Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi
  Camilla Strömbäck
  Det är jätteroligt att vår forskning uppmärksammas med det fantastiskt fina pris
  Håkan Olausson, professor vid Linköpings universitet och den förste mottagaren av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten
  Insatser för att bevara biologisk mångfald måste bevara livsmiljöer och inte bara fokusera på en viss art.
  Anna Eklöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Evolution och åldrande är på sätt och vis en paradox.
  Urban Friberg, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vår förhoppning är att vi genom att kombinera KBT med läkemedel dels kan förstärka utsläckningen av rädslominnen, dels att läkemedlet ska skydda mot starka negativa känslor och att det ska hjälpa patienterna att stanna kvar i behandlingen.
  Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet.
  Vi är otroligt glada och stolta över att vi fått den här möjligheten i konkurrens med alla de stora universiteten i världen. Det betyder väldigt mycket för oss, det är ett stort steg för forskningen och på sikt även för våra patienter.
  Anders Persson, professor och föreståndare för CMIV.
  Vi tror att förmågan att snabbt vänja sig är en egenskap som är gynnsam för de höns som ska leva bland människor, där okända och skrämmande, men ofarliga, händelser tillhör vardagen.
  Rebecca Katajamaa, doktorand vid Linköpings universitet
  Det är mycket viktigt att vi, som i denna studie, identifierar och tar hänsyn till tids- och rumsvariationerna när vi uppskattar storskaliga flöden av växthusgaser, annars riskerar såväl klimatmodeller som prioriteringar av åtgärder att bli felaktiga.
  David Bastviken, professor Tema miljöförändring, LiU
  Vi ser också i vår analys hur bestämmelser snabbt kan inskränka människors frihet och rättigheter. I maj 2020 hade fler än 100 länder infört variationer av nödlagstiftning, lagar som påverkar de demokratiska processerna negativt.
  Karl Wennberg, professor Linköpings universitet
  Hittills har mätinstrument varit så dyra att samhällets kartläggning av växthusgasutsläpp fått förlita sig på grova modeller. Det är oerhört viktigt att vi kan göra många riktiga mätningar lokalt för att exempelvis kunna testa om åtgärder för att minska utsläppen verkligen fungerar.
  Professor David Bastviken, Linköpings universitet.
  Vi har visat att man kan göra indiumnitrid på ett sätt som gör att den blir tillräckligt ren för att man verkligen ska kunna prata om den som ett riktigt elektronikmaterial.
  Henrik Pedersen, professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet