15 MSEK till nytt forskningscentrum i Göteborg när Lundbergs Forskningsstiftelse ger fortsatt stöd till utveckling av tankestyrda proteser

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har beslutat att ge 15 MSEK i anslag till docent Max Ortiz Catalan, forskare vid Chalmers. Pengarna bidrar till etableringen av ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum som ska underlätta samarbete mellan medicinska och tekniska forskare och experter. Därmed ökar takten i fortsatt utveckling av Max Ortiz Catalans världsunika medicinska teknik och behandlingar för amputerade och nervskadade.
Max Ortiz Catalan under en uppföljning med en av sina patienter. Fotograf: Johan Bodell/Chalmers

För två år sedan fick Max Ortiz Catalan, forskare vid Chalmers, 5 MSEK i anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse. Nu har stiftelsen beslutat om ytterligare 15 MSEK i anslag till hans forskning om och utveckling av tankestyrda och känselförsedda proteser. Pengarna bidrar till ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum i Göteborg.

Centrumet, Center for Bionics & Pain Research, förkortat CBPR, etableras i Göteborg och de ingående parterna är Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Dessutom är ett flertal industripartner involverade. Det övergripande målet för samarbetet är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att lindra smärta och återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner hos människor som till exempel amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador.

”På CBPR kommer medicinska och tekniska forskare att dela kontor och arbeta sida vid sida med att utveckla medicinsk teknik med patienten i centrum. Vi ska också samarbeta med alla andra olika parter som krävs i processen för att tekniken ska kunna implementeras kliniskt. Arbetet med att skapa det här unika centret har varit utmanande och stödet från Lundbergs Forskningsstiftelse är avgörande. Det innebär att vi kan ha den tekniska apparatur i absolut framkant, som vi behöver för att forska på och utveckla medicinsk teknik som övervinner rörelsehinder och lindrar smärta som beror på sensomotorisk funktionsnedsättning,” kommenterar Max Ortiz Catalan.
De proteser som Max Ortiz Catalan utvecklar är världsunika och ett av världens mest integrerade gränssnitt mellan människa och maskin. Proteserna har en permanent koppling till patienternas nerver, muskler och skelett, är tankestyrda och har (konstgjord) känsel. I nuläget har ett antal svenska patienter en tankestyrd armprotes och inom kort ska den första tankestyrda benprotesen opereras in på en patient. 

”Vi gläds över att fortsatt kunna bidra till att Max Ortiz Catalans världsunika medicinteknik utvecklas på bästa sätt. Det nya forskningscentrumet innebär goda förutsättningar för nära samarbete mellan forskare från olika discipliner, vilket gynnar den fortsatta forskningen,” säger Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Läs mer här: http://www.chalmers.se/en/staff/Pages/max-jair-ortiz-catalan.aspx


Och se en film om Max Ortiz Catalans utveckling av tankestyrda proteser här: http://www.chalmers.se/en/departments/e2/news/Pages/Mind-controlled-arm-prostheses-now-a-part-of-everyday-life.aspx?fbclid=IwAR1Aw22wDyKKBkkPIsmsjT1-pzqSYTQgGMRcmx2Ftcu2Xr8o-spQylu4OiA

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Christina Backman
Styrelseordförande
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se 

Olle Larkö
Styrelseledamot
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@outlook.com

Max Ortiz Catalan
Föreståndare för CBPR

Docent på Institutionen för elektroteknik, Chalmers
Mobil: +46 708 46 10 65

maxo@chalmers.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har beslutat att ge 15 MSEK i anslag till docent Max Ortiz Catalan, forskare vid Chalmers. Pengarna bidrar till etableringen av ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum som ska underlätta samarbete mellan medicinska och tekniska forskare och experter. Därmed ökar takten i fortsatt utveckling av Max Ortiz Catalans världsunika medicinska teknik och behandlingar för amputerade och nervskadade.
Twittra det här

Citat

På CBPR kommer medicinska och tekniska forskare att dela kontor och arbeta sida vid sida med att utveckla medicinsk teknik med patienten i centrum. Vi ska också samarbeta med alla andra olika parter som krävs i processen för att tekniken ska kunna implementeras kliniskt. Arbetet med att skapa det här unika centret har varit utmanande och stödet från Lundbergs Forskningsstiftelse är avgörande. Det innebär att vi kan ha den tekniska apparatur i absolut framkant, som vi behöver för att forska på och utveckla medicinsk teknik som övervinner rörelsehinder och lindrar smärta som beror på sensomotorisk funktionsnedsättning
Max Ortiz Catalan, Föreståndare för CBPR
Vi gläds över att fortsatt kunna bidra till att Max Ortiz Catalans världsunika medicinteknik utvecklas på bästa sätt. Det nya forskningscentrumet innebär goda förutsättningar för nära samarbete mellan forskare från olika discipliner, vilket gynnar den fortsatta forskningen
Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse