49 MSEK — årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar, ortopedi och hälsoekonomi

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar - cancer, njursjukdomar och ortopedi. Dessutom anslås 15 miljoner tillI ett särskilt forskningsprojekt om medicinsk teknologi och hälsoekonomi som markerar stiftelsens 40-årsjubileum.

I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 50 ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. 2022 års anslag, drygt 49 miljoner kronor, fördelas på 17 forskningsprojekt i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Projekten berör bland annat ändtarmscancer, hjärncancer hos barn, artros, reumatiska sjukdomar och hälsoekonomi.

”Svensk forskning är framgångsrik och fortsatt lovande. För att den ska kunna bibehålla sin höga nivå krävs betydande medel från privata finansiärer som stiftelser och fonder. Vi gläds åt att kunna bidra med angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar väldigt många mycket hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Dagens forskning är morgondagens sjukvård. Vi ser en väldigt god utväxling på den forskning som görs. Patienterna får bättre och ibland till och med billigare behandlingar. Möjligheterna att behandla cancer har till exempel utvecklats enormt under de senaste årtiondena, allra mest när det gäller cancer som drabbar barn”, säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Det är ofta svårt för forskare att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför har Lundbergs Forskningsstiftelse valt att låta sitt stöd gå främst till det. I år har man dessutom, för att markera sitt 40-årsjubileum, anslagit 15 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska analysera det samhällsekonomiska värdet av medicinsk teknologi ur ett flertal perspektiv. Projektet drivs vid Centre for Health Governance på Göteborgs universitet.

Årets anslag fördelas till de olika disciplinerna enligt följande: 15 miljoner kronor till fem projekt inom ortopedi, 11,2 miljoner kronor till åtta projekt om cancer, 5,1 miljoner kronor till ett projekt gällande njursjukdom och 2,9 miljoner till två projekt inom andra discipliner.

2022 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

 • Cancer
  • Volkan Sayin, Utrustning för storskalig karakterisering av nya individanpassade precisionsmediciner mot cancer

3 000 000 kr, Göteborgs universitet

  • Georg Birchenough, In vivo avbildning för att identifiera skyddande faktorer mot kolorektalcancer

2 300 000 kr, Göteborgs universitet

  • Kenny Rodriguez-Wallberg, Fertilitet efter cancer: Ett translationellt projekt för onkofertilitet in vitro

1 800 000 kr, Karolinska Institutet

  • Kristina Lundberg, Nästa generation av immuno-onkologiska strategier för förbättrad cancerbehandling

1 500 000, Lunds universitet

  • Eva Angenete, Skräddarsydd behandling för att förbättra utfallet hos patienter med ändtarmscancer

1 100 000 kr, Göteborgs universitet

  • Hana Dobsicek Trefna, Hypertermihjälm; en förbättrad vård för barn md hjärncancer

1 000 000 kr, Chalmers tekniska högskola

  • Herwig Schüler, Apparatur för forskning inom cellsignalering i lymfom och andra cancrar

400 000 kr, Lunds universitet

  • Johanna Mattsson, Molekylär karakterisering av lungcancer i förhållande till immunmarkörer samt svar på immunterapi

65 000, Uppsala universitet

 • Njursjukdomar
  • Stefan Hansson, Patofysiologiska njurskademekanismer vid preeklampsi

5 100 000 kr, Lunds universitet

 • Ortopedi
  • Rikard Landberg, En plattform för nya sätt att mäta vitamin D i biologiska prover

4 900 000 kr, Chalmers tekniska högskola

  • Anders Aspberg, 4D printing cell-free instructive extracellular matrices for cartilage and bone tissue engineering

3 700 000 kr, Lunds universitet

  • Mattias Svensson, Avancerad infrastruktur för histopatologisk bedömning av ortopediska och reumatiska sjukdomar

3 400 000 kr, Göteborgs universitet

  • Alexandra Stubelius, Immunomodulating Therapeutics for Osteoarthritis

2 600 000 kr, Chalmers tekniska högskola

  • Patrik Önnerfjord, Proteomik inom ledsjukdomar med fokus på artros

400 000 kr, Lunds universitet

 • Övriga
  • Cristina Maglio, Metabola förändringar vid tidig reumatoid artrit - från patogenes till behandlingssvar

2 300 000 kr, Göteborgs universitet

  • Ivan Nalvarte, Ultrakänslig multiplex-identifiering av inflammatoriska och patologiska markörer 

600 000 kr, Karolinska Institutet

På fotot:  Styrelsen fr v Gunilla Westergren-Thorsson, Olle Larkö, Christina Backman (ordförande), John Vivstam och Anders Klein.

Fotograf: Magnus Gotander

För mer information, v.v. kontakta:

Christina Backman
Styrelseordförande

Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se 

Olle Larkö 
Styrelseledamot
 
Lundbergs Forskningsstiftelse 
Mobil: +46 734 33 71 40
olle.larko@sahlgrenska.gu.se  

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, som i år firar 40-årsjubileum, grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2022 har 591 (573) anslag beviljats uppgående till sammanlagt 1014 (965) MSEK, varav 49 (37) MSEK beviljades 2022. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar - cancer, njursjukdomar och ortopedi. Dessutom anslås 15 miljoner tillI ett särskilt forskningsprojekt om medicinsk teknologi och hälsoekonomi som markerar stiftelsens 40-årsjubileum.
Twittra det här

Citat

Svensk forskning är framgångsrik och fortsatt lovande. För att den ska kunna bibehålla sin höga nivå krävs betydande medel från privata finansiärer som stiftelser och fonder. Vi gläds åt att kunna bidra med angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar väldigt många väldigt hårt
kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
”Dagens forskning är morgondagens sjukvård. Vi ser en väldigt god utväxling på den forskning som görs. Patienterna får bättre och ibland till och med billigare behandlingar. Möjligheterna att behandla cancer har till exempel utvecklats enormt under de senaste årtiondena, allra mest när det gäller cancer som drabbar barn
säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.