Lundbergs Forskningsstiftelse ger anslag till ny röntgenteknologi för lägre stråldos och bättre kirurgi

Report this content

Tack vare ett anslag på 4 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse finns nu en s k EOS, en röntgenutrustning som får in en hel stående person på en enda bild tillgänglig för svenska patienter och forskare. Utrustningen ger bättre underlag för kirurgisk behandling och avsevärt lägre stråldos än konventionell röntgen. Henrik Malchau, professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, har erfarenheter från arbete med EOS vid Harvard i USA och gläds över den förbättrade vårdkvaliteten, som nu är möjlig i Sverige.

Skoliospatienter och personer som står inför utmanande proteskirurgi eller kirurgisk behandling av hållningsfel hör till dem som har nytta av den nya teknologin. Med EOS röntgas patienten stående. Det är en stor fördel när man vill undersöka mekaniska fel i hållningen, eftersom det visar hur skelettet ser ut när det är belastat. Dessutom får hela personen plats på en bild. Med vanlig röntgen måste flera bilder passas ihop för att man till exempel ska kunna se hur knäleden förhåller sig till höftled och ankelled.
”När man ska byta ett knä måste man se alla tre lederna tillsammans för att kunna återställa de mekaniska förutsättningarna. Att få en hel bild från början sparar mycket arbete för röntgenpersonalen och patienten slipper röntgas flera gånger”, säger Henrik Malchau.


Det tar bara cirka 20 sekunder att ta en EOS-bild. Från två bilder tagna med EOS kan hela skelettet skrivas ut i 3D, vilket medför en optimering av implantatens kvalitet. En annan stor fördel är den låga stråldosen. En undersökning med EOS ger en strålning som motsvarar en dags bakgrundsstrålning (den stråldos som hela tiden finns i vår miljö). Enligt Henrik Malchau medför den låga strålningen en stor förbättring av vårdkvaliteten för bland andra patienter med skolios eftersom de måste röntgas minst en gång per år mellan cirka åtta och 17 års ålder.
”Under de åren växer skelettet allra mest och celldelningen är intensiv vilket gör patienten mycket känslig för strålning just då. Det är ett skäl till att en metod med minskad stråldos är väldigt värdefull”, säger Henrik Malchau.

Sveriges enda EOS finns i Mölndal och bekräftar Göteborgsregionens framstående plats inom ortopedisk forskning.

På Lundbergsstiftelsens hemsida finns en intervju med Henrik Malchau: http://www.lundbergsstiftelsen.se/2018/henrik-malchau/

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Christina Backman  
Styreleseordförande
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 
Mobil: +46 727 19 70 45 
christina@backmanconsult.se  

Olle Larkö
Styrelseledamot    
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@outlook.com


Henrik Malchau, Professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin; hmalchau@partners.org; Mobil: + 46 708 20 76 51

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2018 har 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 815 MSEK och under 2018 delades totalt 36,5 MSEK ut. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder kronor. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Tack vare ett anslag på 4 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse finns nu en s k EOS, en röntgenutrustning som får in en hel stående person på en enda bild tillgänglig för svenska patienter och forskare. Utrustningen ger bättre underlag för kirurgisk behandling och avsevärt lägre stråldos än konventionell röntgen. Henrik Malchau, professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, har erfarenheter från arbete med EOS vid Harvard i USA och gläds över den förbättrade vårdkvaliteten, som nu är möjlig i Sverige.
Twittra det här

Citat

När man ska byta ett knä måste man se alla tre lederna tillsammans för att kunna återställa de mekaniska förutsättningarna. Att få en hel bild från början sparar mycket arbete för röntgenpersonalen och patienten slipper röntgas flera gånger
Henrik Malchau, Professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin
Under de åren växer skelettet allra mest och celldelningen är intensiv vilket gör patienten mycket känslig för strålning just då. Det är ett skäl till att en metod med minskad stråldos är väldigt värdefull
Henrik Malchau, Professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin