Dela

Kontakt

 • David Ornstein

  Kommunikatör


  070-754 24 60
 • Carina Ekdahl

  Kommunikationschef


  0730 290 248
 • Citat

  Framöver kommer NRC Group att koncentrera sig på att utveckla sina kärnverksamheter - underhåll, mark och anläggning, järnväg och miljö. Vi ser betydande synergier mellan våra kärnverksamheter och det är viktigt att ha tillräckliga resurser inom ledning ochfinansiell kapacitet för att kunna fortsätta växa dessa verksamheter. Detta stöder vårt mål att bli en ledande entreprenör inom infrastruktursegmentet i Norden
  Henning Olsen, vd för NRC Group
  NRC Group har tagit stora steg sedan starten av företaget med en vision om att bli Nordens ledande entreprenör inom järnvägsinfrastruktur. Vi jobbar varje dag med att säkra miljövänliga transportlösningar och hållbarhet genom hela värdekedjan, och vi har lagt en bra grund för fortsatt tillväxt.
  Henning Olsen
  Vi ser goda långsiktiga tillväxtmöjligheter för våra tjänster inom utbyggnad av järnväg, spårväg och tunnelbana på alla geografiska marknader där vi arbetar. Detta bekräftas av ökande offentliga budgetar, ett nordiskt underhållseftersläp på järnvägen som beräknas vara närmare 50 miljarder NOK, och nya planerade spårprojekt för över 50 miljarder årligen i Norge, Sverige och Finland. Detta utan att inkludera utbyggnad av spårväg och tunnelbana de kommande åren.
  Henning Olsen
  – Vi har nu uppnått vårt mål att bli Nordens ledande entreprenör inom banrelaterad infrastruktur, i linje med vår uttalade vision från NRC Groups början 2011.
  Øivind Horpestad, koncernchef NRC Group
  Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Trafikverket i regionen och bidra till upprustning av Bergslagsbanan. Det är ett viktigt godsstråk som vi nu kommer ge ökad driftsäkerhet
  Lars Öhman, VD för NRC Group Sverige
  För oss är detta ett viktigt kontrakt. Vi får använda vår breda specialistkompetens för att säkerställa en omfattande och effektiv totalleverans. Exakt vad NRC Group är byggt för att göra.
  Øivind Horpestad, koncernchef i NRC Group
  De två företagen kompletterar varandra väldigt bra. Vi kombinerar entreprenörsandan i NRC Group med VR Tracks långa och imponerande historia. Det gör oss till en flexibel marknadsledare som fokuserar på att bygga infrastruktur i Norden på bästa sätt utan byråkrati
  Øivind Horpestad, koncernchef på NRC Group
  Vi tror starkt på en kraftig marknadstillväxt framöver. Det totala underhållseftersläpet av järnväg i Norge, Sverige och Finland beräknas till drygt 50 miljarder NOK. Myndigheterna i Norge, Sverige och Finland satsar kraftigt på infrastruktur och samlat finns det planerade investeringar på mer än 50 miljarder NOK årligen i de tre länderna vad gäller järnväg de kommande tio åren. Dessutom kommer betydande investeringar att göras för spårvagns- och tunnelbaneutbyggnad i alla tre länder. Vi har nu en helt unik position i Norden och är övertygade om att det kommer ge resultat redan under 2019
  Øivind Horpestad, koncernchef för NRC Group
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera