Peab bygger ny grundskola i Göteborg

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga ny högstadieskola och två idrottshallar i Lundby på Hisingen i Göteborg. Beställare är Göteborgs stad Lokalförvaltningen och kontraktssumman uppgår till 517 miljoner svenska kronor.

Projektet omfattar rivning av delar av gamla Lundby gymnasium samt nybyggnation av en ny skola med plats för 600 elever i årskurs 7 till 9 samt 20 elever i träningsskola. Vid skolan byggs även två idrottshallar med tillhörande läktare för 1 000 åskådare, samt kulturskola. Aulan och foajén från den gamla gymnasieskolan bevaras som Lundbys samlingsplats för kulturupplevelser.

– Vi ser fram emot att driva arbetet med Lundbys nya grundskola tillsammans med Lokalförvaltningen. Precis som Peab fokuserar Göteborgs stad på miljö- och hållbarhetsfrågorna och vi kan gemensamt ställa höga krav på exempelvis transporter, materialval och återvinning i projektet, säger Stellan Haraldson, regionchef Peab.

– Det är så roligt att vi äntligen kommer igång med full produktion av göteborgarnas nya mötesplats i Lundby. Att vi tillsammans med Peab får skapa miljöer, för lärande, fysisk aktivitet och kreativitet, miljöer där livet får ta plats, säger Lina Cavallin områdeschef Göteborgs stad Lokalförvaltningen.

Projektet ingår i ett strategiskt partneringavtal om två skolor med option på ytterligare två skolor. Den första skolan i avtalet, Glöstorpsskolan, står snart färdig och eleverna flyttar in i sina nya lokaler till höstterminen 2021.

– Den här typen av långsiktiga samarbeten möjliggör för oss att lära känna varandras respektive verksamheter och därmed öka förståelsen för varandras processer. Vid byggnationen av Glöstorpsskolan uppnådde vi en sorteringsgrad på 100 procent. Det betyder att allt byggavfall från projektet återanvändes, återvanns eller energiåtervanns i värmeverk och ingenting skickades till deponi. Det är en av våra gemensamma erfarenheter som vi nu tar med oss in i byggnationen av nästa skola, fortsätter Stellan Haraldsson.

Lokalförvaltningen har sedan tidigare gjort beställningar på tidskritiska arbeten, bland annat grundläggning. Dessa arbeten ingår i den totala kontraktssumman.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering med beräknat färdigställande i november 2023.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2021.

 

Bild/Illustration: Lina Cavallin och Stellan Haraldsson vid kontraktsskrivning.

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stellan Haraldsson, regionchef Peab, 073 337 35 29

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser fram emot att driva arbetet med Lundbys nya grundskola tillsammans med Lokalförvaltningen. Precis som Peab fokuserar Göteborgs stad på miljö- och hållbarhetsfrågorna och vi kan gemensamt ställa höga krav på exempelvis transporter, materialval och återvinning i projektet.
Stellan Haraldson, regionchef Peab