Dela

Om oss

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  Detta projekt är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och ett renare Stockholm. Som Nordens samhällsbyggare är vi engagerade i att skapa lösningar som gynnar både människa och miljö. Genom att genomföra detta projekt tillsammans med Stockholms stad tar vi ett stort kliv mot att minska vår påverkan på klimatet och bidra till en grönare stad.
  Tobias Stenquist, arbetschef Peab.
  Vi är glada och stolta över att få vara med och bidra till utvecklingen av järnvägen i Göteborgsområdet. Det här är ett spännande och utmanande projekt som kräver god samverkan mellan alla inblandade parter.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Vi har förmågan att nå samtliga våra mål, både de finansiella och de hållbarhetsrelaterade. I grunden tjänar vår affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring oss väl såväl i goda som i svårare tider och den ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl aktieägare, kunder och hela samhället.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Med Byggåret har vi på Peab kunnat öppna dörren till byggbranschen för en helt ny grupp, nämligen unga tjejer. Det ska bli härligt att få välkomna ett nytt gäng under 2024.  Ansökan öppnar den 1 mars.
  Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab
  Jag är väldigt glad och stolt över att vi på Peab får fortsätta vara med och utveckla Partille, den här gången tillsammans med Partillebo. Att bygga simhall är en betydelsefull samhällssatsning och en viktig plats för såväl motion som avkoppling. Jag hoppas att det nya simhallskvarteret kommer att öka livskvaliteten för Partilleborna och samtidigt ge ringar på vattnet för att skapa en än mer levande stadsbild.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Vi är mycket stolta över att ha nått denna milstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet. Det är resultatet av ett fantastiskt samarbete mellan Peab, Trafikverket och alla andra inblandade aktörer. Vi har lyckats hålla tidplanen trots de utmaningar som en trafikerad järnvägsknut medför. Vi har också bidragit till att minska klimatpåverkan genom att använda ECO-Betong och andra klimatsmarta lösningar. Detta är ett projekt som vi är mycket glada och stolta över att vara en del av.
  Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab. 
  Det är givande att samarbeta med en så kompetent beställare som Vestlands fylkeskommun. Genom samverkansfasen har vi kunnat dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter för att få ett så bra projekt och slutresultat som möjligt. Det är särskilt viktigt att vi kan genomföra projektet på ett sätt som säkerställer en trygg miljö för elever, personal och skolans grannar.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab
  2023 kännetecknades av den tudelade marknaden. Den kraftigt försämrade bostadsmarknaden påverkade Peabs bostadsbyggande, samtidigt som offentligt husbyggande, anläggning och beläggning fortsatte att uppvisa en god utveckling. Det visar på styrkan i vår breda affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring nära kunden.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Jag är glad att vi tillsammans med Borlänge Energi har ett samarbete som fortsätter när det ska byggas ut ytterligare för vatten och avlopp i kommunen. Med vår lokala närvaro har vi stor kunskap och förståelse för omgivningarna och syftet med projektet är att skydda vattentäkten som finns i Lennheden.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att förverkliga Brandtornets och Hamhus byggnation på ett av Jönköpings bästa lägen. Projektet ligger väl i linje med vår ambition att verka lokalt och att erbjuda våra kunder en närproducerad produkt.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Jag är stolt över att vi med lokala resurser fått Lumires förtroende att med hållbarhet i fokus gemensamt genomföra detta projekt. Reningsverket är en samhällsviktig funktion som ska fungera över lång tid framöver.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är mycket stolta över att kunna genomföra detta projekt åt S:t Karins stad och dess invånare. Vi är välbekanta med den här typen av projekt då vi har byggt flera liknande räddningsstationer runtom i Finland de senaste åren.
  Matti Joensuu, regionchef Peab Finland
  Peabs affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring tjänar oss väl såväl i goda som i svårare tider. Efter den nu kommunicerade anpassningen av verksamheten står vi väl rustade att hantera både en fortsatt svag bostadsmarknad och att möta en uppåtgående marknad.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Det här är ett tekniskt avancerat projekt där vi får möjlighet att nyttja hela vårt hållbarhetskunnande inom Peab. Samtidigt bidrar vi till en samhällsviktig funktion i Skellefteå med omnejd. Det känns spännande och mycket betydelsefullt att få vara en del av den satsningen som kommunen gör för samhällsutvecklingen.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada för att nu kunna realisera de värden som byggts upp i Tornet. Tornet har byggt upp ett fint och modernt bestånd av hyresfastigheter, men då bolaget går in i en ny fas är det naturligt för oss att lämna. Avyttringen frigör kapital som vi investerar i Kvarnholmen där vi nu blir helägare av ett flertal byggrätter. Vi har goda erfarenheter av tidigare projekt på Kvarnholmen och har en stark tro på området. Vi har goda förhoppningar om att under kommande år utveckla fina bostäder för våra kunder.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Att vi nu länkar vår grundfinansiering till dessa klimatmål är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Det visar samtidigt hur vi arbetar aktivt för att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet.
  Niclas Winkvist, CFO Peab
  – Vi är stolta över att vara en av de första i branschen som satsar på en eldriven schaktlastbil. Det är ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas att detta initiativ inspirerar andra aktörer i byggbranschen att följa vårt exempel och satsa på framtidsinriktade lösningar.
  Victoria Borgljung, arbetschef på Peab
  Vi är stolta över att få bygga det här badhuset. Det kommer att bidra till att öka livskvaliteten för invånarna i Vestvågøy och samtidigt ge ringar på vattnet för andra industrier i kommunen.
  Trygve Nilsen, distriktschef Peab
  Det är ett stort och komplext arbete vi tar oss an och det passar oss. Utmaningen blir att störa trafiken så lite som möjligt. För att möta de högt ställda klimatkraven kommer vi bland annat att använda ECO-Betong och ECO-Asfalt i projektet.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  Vi är mycket glada över att få fortsätta det goda samarbetet med Harstads kommun. Med det här projektet underlättar Peab för personer med funktionsnedsättning genom att bygga anpassade bostäder och dagverksamhet. Detta uppdrag i Harstad är mycket viktigt för oss.
  Trygve Nilsen, distriktschef Peab
  Vi är stolta över att få leverera detta stora och för oss och Tammerfors viktiga bostadsprojekt till TVA på nuvarande marknad. Vi har inlett förberedelserna i god samarbetsanda och vi ser fram emot att komma i gång med byggfasen.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Lerum. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga både skolor och infrastruktur och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Det fina med vårt förskolekoncept är att det är så flexibelt; kunden kan själv välja antal våningsplan, avdelningar och enheter. Alla som har varit och tittat tycker att förskolan är välplanerad och kanonfin. Samarbetet med beställaren har fungerat väldigt bra.
  Jakob Assarsson, projektchef Peab.
  Genom att skapa attraktiva kontorsmiljöer har vi lyckats attrahera bra hyresgäster till fastigheten. Det har i sin tur skapat ett intresse hos investerare vilket nu har möjliggjort en försäljning till en långsiktigt bra fastighetsägare.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Linköping. Utbyggnaden av Ullevileden är en viktig infrastruktursatsning som kommer att underlätta för Linköpingsborna att förflytta sig mellan västra och östra delen av staden. Vi bygger infrastrukturen med egna resurser i Östergötland och vi kommer att sysselsätta många lokala leverantörer för att förverkliga projektet. Med andra ord ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Stefan Andersson, regionchef Peab
  Vi är väldigt glada för att få vara en del av detta projekt och kunna bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för de äldre i Stenungsund samt personalen på äldreboendet. Att bygga äldreboenden är en samhällsviktig uppgift och ett sätt att förbättra livskvaliteten och tryggheten för våra äldre medborgare.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Vi är glada över att ha fått uppdraget att bygga den nya deltidsbrandstationen och det tillhörande övningsfältet för medlemskommunerna i Västmanland. Vi känner oss väl förberedda för detta projekt och tar med oss erfarenheter från andra brandstationer vi byggt i regionen.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Det känns fantastiskt att vinna PQi. Det är ett kvitto på att vi har jobbat hårt för att leverera ett projekt med hög kvalitet, både tekniskt och socialt. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Trafikverket och de andra aktörerna i projektet, och vi är väldigt stolta över resultatet.
  Johan Eriksson, platschef på Peab
  Vi ser mycket fram emot att ta oss an det här uppdraget. Vi har gedigen expertis inom hotellrenoveringsprojekt och en utmärkt modell för att genomföra detta renoveringsprojekt.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Vi är glada och stolta över förtroendet att få bygga det nya fryslagret i Hyllinge och därigenom bidra till det lokala näringslivet. Det är ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  När Göteborg växer är jag stolt över att vi på Peab tillsammans med staden kan skriva historia genom detta samhällsbyggarprojekt. Det är ett projekt som sträcker sig över många år och vi kommer tillsammans med Exploateringsförvaltningen att utveckla centralenområdet till en mer levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.
  Victoria Borgljung, arbetschef på Peab
  Vi är glada och stolta över att få fortsätta vara en del av samhällsutvecklingen i Umeå. Att bidra med fler hem till stadens invånare och till människor som flyttar hit ser vi som ett viktigt bidrag till det vi kallar ett närproducerat samhällsbygge. Vi arbetar tillsammans med HSB i Norr med att skapa en inkluderande stadsdel, såväl vad gäller bostäderna och miljön runt byggnaderna.
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Den här upprustningen kommer att göra resandet för Svedalaborna mer tillgängligt och vi är glada att få bidra till detta.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  Vi är mycket glada över att få genomföra detta viktiga projekt, ett väl fungerande VA-nät är av stor betydelse för befolkningen. Det här är ett uppdrag som passar oss väl och vi ser fram emot att genomföra projektet på ett effektivt, säkert och hållbart sätt.
  Erik Hedvald Nilsen, vd för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund
  Vi ser fram emot detta viktiga uppdrag på denna historiska mark i Vaxholm. Det här är verkligen ett projekt där vi kommer att kunna nyttja våra interna resurser och kompetenser inom marin, anläggning och grundläggning.
  Michael Edberg, avdelningschef Peab
  Trenden med den tudelade marknaden håller i sig. Vi ser alltjämt en avstannad bostadsmarknad som påverkar bostadsbyggandet negativt, medan offentligt byggande uppvisar en god marknadsutveckling. Peab har en bred verksamhet och under perioden har vi en god utveckling bland annat inom Anläggning och Beläggning.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Norrköping. Peab har stor erfarenhet av att bygga vård- och omsorgsboenden och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Vi är stolta över att i samarbete med MKB kunna bidra med fler bostäder till Malmöborna. Det här är ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Peter Lindstedt, regionchef Peab
  Vi är mycket glada och stolta över att vi ännu en gång får uppdraget att utveckla Värnamo sjukhus. Vi har tidigare uppfört nya lokaler för operation, sterilcentral samt intensivvård på sjukhusområdet och ser nu fram emot att bygga ytterligare lokaler för att möta framtidens behov och krav inom sjukvården.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Vi är stolta över att bidra till att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning till invånarna i området. Peab ska leverera högkvalitativ infrastruktur som ska serva lokalsamhället under många år framöver. Vi ser fram emot att arbeta nära kommunen för att genomföra projektet på ett effektivt, säkert och hållbart sätt.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab Norge
  Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit tilldelade uppdraget att bygga Norrköpings kommuns nya, moderna räddningsstation. Vårt mål är att leverera en station av högsta kvalitet i full överensstämmelse med de höga krav som gäller för säkerhet och miljö.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Det känns hedrande att vi får uppdraget av Stena Fastigheter att bygga ännu fler hyresrätter i Askim. Att även här få bygga med en så tydlig hållbarhetsprofil är något vi verkligen välkomnar. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla området tillsammans med Stena Fastigheter.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Det här projektet är viktigt både för Lempäälä kommun och för oss på Peab. Vi har de senaste åren byggt flera skolor i regionen och är glada att nu kunna nyttja våra erfarenheter från dessa tidigare projekt.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Det här uppdraget är en fin fortsättning på det projekt vi startade i Verkkosaari i somras och gör att vi nu kan fördjupa vårt samarbete ytterligare. Det är samtidigt glädjande att vi kan bidra med fler bostäder i Verkkosaari.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Det är mycket glädjande att vi fått uppdraget att bygga Orsas nya särskilda boende ”Slipstenen”. Vi ser fram emot att starta detta projekt som har fin arkitektur och spännande planlösningar.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Det känns väldigt hedrande att få förtroendet att vara med och bygga ut botaniska trädgårdens viktiga verksamhet. Att bygga växthus och besökscentrum i den här omfattningen i en kulturhistorisk värdefull miljö är komplext och ställer höga krav på oss som entreprenör och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Det här är en bra och viktig samhällssatsning för invånarna i Hässleholm kommun som vi naturligtvis är stolta över att få bidra till. Vi hoppas att det nya badhuset blir en viktig plats för såväl motion och avkoppling som umgänge för alla åldrar.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Det här är ett tekniskt avancerat projekt där vi får möjlighet att nyttja vår samlade kompetens, samtidigt som vi bidrar till en samhällsviktig funktion. Jag är glad att vi på Peab fått uppdraget och snart påbörjas arbetet med den nya hamnen.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är mycket glada över det här uppdraget. Det är ett omfattande arbete för området som sträcker sig genom hela Kirseberg. Det blir en modernisering både under och ovan mark, inte minst då de nya emissionsfria expressbussarna kommer att gå här.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  Vi är stolta över det här projektet i Gamla Vasa och möjligheten att bygga mer ändamålsenliga vårdlokaler. Projektet passar oss bra eftersom vi har tidigare byggt liknande sjukhusbyggnader.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp