Peab bygger om färjelägen för elfärjor i Nordland

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga om fyra färjelägen i norra Nordland. Beställare är Statens vegvesen och kontraktssumman uppgår till 301 miljoner norska kronor.

Peab bygger om färjekajerna vid Drag, Bognes och Skarberget samt bygger ny färjekaj i Kjøpsvik. Fyra nya laddstationer installeras, med tillhörande teknisk infrastruktur, så att även elfärjor ska kunna lägga till.

I uppdraget ingår att byta ut en bro vid Drag, samt att uppföra servicebyggnader på samtliga färjelägen och bereda elledningar för kommande rederiverksamhet. Vid Skarberget planeras undervattenssprängning för att skapa en djupare och bredare infartsled.

– Kontraktet betyder mycket för oss. Vi får nyttja och vidareutveckla framtidens anläggningskompetens, samtidigt som projektet innebär en stor klimatvinst. Det är viktigt för oss som lokala samhällsbyggare att minska vårt eget klimatavtryck och vara med i projekt som bidrar till mindre utsläpp i samhället, säger Olle Eurenius, avdelningschef på Peab.

Ombyggnationerna vid färjelägena bidrar till att möjliggöra noll- eller lågutsläppsfärjor på sträckorna E6 Bognes-Skarberget samt Riksväg 827 Drag-Kjøpsvik.

– Denna utbyggnad är ett viktigt bidrag till det gröna skiftet, säger Kjell Inge Davik, utvecklingsdirektör vid Statens vegvesen.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i augusti 2021 och beräknas vara färdigt november 2022.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2021.

 

Illustration: Statens vegvesen

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olle Eurenius, avdelningschef Peab, +47 415 42 309

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kontraktet betyder mycket för oss. Vi får nyttja och vidareutveckla framtidens anläggningskompetens, samtidigt som projektet innebär en stor klimatvinst. Det är viktigt för oss som lokala samhällsbyggare att minska vårt eget klimatavtryck och vara med i projekt som bidrar till mindre utsläpp i samhället.
Olle Eurenius, avdelningschef Peab