Peab bygger om M-huset på Lunds Tekniska Högskola

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga om och till M-huset vid Lunds universitet. Beställare är Akademiska Hus AB och kontraktssumman uppgår till 231 MSEK.

Fastigheten ligger i nordöstra Lund på Ole Römers väg. Fastighetsägare är Akademiska Hus och hyresgästen är Lunds universitet.

Byggnationen avser både om- och tillbyggnad av det befintliga M-huset. Huset består av totalt cirka 29 000 kvadratmeter bruttoarea, varav cirka 24 400 kvadratmeter bruttoarea berörs av den planerade om- och tillbyggnaden. Projektet omfattar en högdel (byggnad 111) med student- och studiemiljöer som foajé, café, studieplatser, hörsalar och grupprum på framför allt entréplanet. De övriga planen består till största delen av kontorsrum. En tillbyggnad tillkommer i form av en större flexibel undervisningssal (Teknodrom) med tillhörande foajé mellan hög- och lågdelen samt östra entrén. Lågdelen (byggnad 112) kommer att innehålla laboratorier, forskningsintensiva institutioner samt varierande studiemiljöer.

– Vi är stolta över att få bidra till nya studiemiljöer till studenterna vid Lunds universitet och på så sätt stärka Lund som framstående universitetsstad. Det här också ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med preliminär byggstart i september 2020. Projektet beräknas vara klart i november 2022.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, 0733-37 43 02

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är stolta över att få bidra till nya studiemiljöer till studenterna vid Lunds universitet och på så sätt stärka Lund som framstående universitetsstad. Det här också ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab