Peab bygger Servicebyggnad på Malmö Sjukhusområde

Report this content

Peab har fått i uppdrag att uppföra en servicebyggnad på Malmö sjukhusområde. Beställare är Region Skåne och kontraktssumman uppgår till 692 MSEK.

Fastigheten uppförs på Inga Marie Nilssons gata i Malmö och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter bruttoareal, varav 10 000 kvadratmeter är källarstomme som är avropat sedan tidigare.

Projektet har en hög komplexitet och kommer att bli logistiskt krävande då stora flöden av gods, textil, provflöden och avfall ska hanteras i byggnaden. Uppdraget kommer till stor del att handla om robusthet, teknisk försörjning och logistiklösningar.

Servicebyggnaden ska bland annat innehålla ytor för logistik, försörjning - varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj - avfallshantering, posthantering, driftcentral, kraftanläggning, omklädningsrum, skyddsrum, kylanläggning, sprinkleranläggning och administration.

I den nya servicebyggnaden byggs också ett laboratorium som är kopplat till sjukvårdens alla avdelningar och mottagningar med funktionella system för provtransporter, till exempel en utbyggd rörpost.

  Väldigt roligt att vi fått fortsatt förtroende att utveckla denna centrala och viktiga byggnad för sjukvården i Malmö med omnejd. Det är en komplex byggnad som utgör ett logistiskt nav för sjukhusområdet. Vi är sedan tidigare i full gång med markarbeten och planeringsarbetet pågår för fullt med Region Skåne, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan. Projektet har redan startat och servicebyggnaden i sin helhet beräknas vara färdigställd år 2022.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2019.  

Illustration: Tengbom

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, mobil: 0733-374302,

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-333484

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Väldigt roligt att vi fått fortsatt förtroende att utveckla denna centrala och viktiga byggnad för sjukvården i Malmö med omnejd. Det är en komplex byggnad som utgör ett logistiskt nav för sjukhusområdet. Vi är sedan tidigare i full gång med markarbeten och planeringsarbetet pågår för fullt med Region Skåne
Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab