Peab bygger simhall i Solna

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga en ny simhall intill Arenastaden i Solna. Beställare är Solna stad och kontraktssumman uppgår till 133 MSEK.

I den nya simhallen byggs fyra bassänger, varav en större med tio simbanor om 25 meter, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten och en barnbassäng. Utöver detta byggs även bastu, omklädningsrum, teknikutrymmen, reception, kassor och administrationskontor inom ramen för projektet. Till simhallen byggs även ett café som kommer att drivas av verksamheten. Hela simanläggningen kommer att bli cirka 5 000 kvadratmeter stor och vara dimensionerad för 360 badgäster.

Den nya simhallen byggs i bottenplan av en kontorsfastighet som upphandlats i en separat entreprenad. De två byggnaderna är integrerade med varandra i en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, vilket betyder att de delar vissa gemensamma konstruktioner.

Den nya fastigheten byggs bredvid Ulriksdals idrottsplats, i nära anslutning till tre befintliga ishallar, Arenastaden och Friends Arena.

– Vi är tacksamma över att få fortsätta utveckla Solna, med den nya simhallen på plats kommer det här området att bli en bra mötesplats för träning, motion och idrott för Solnaborna. Vi har lång erfarenhet av att bygga badhus i Peab, för närvarande bygger vi bland annat badhus i Kristianstad, Köping och Kiruna och avslutade precis en omfattande renovering av Forsgrenska badet i Medborgarhuset i Stockholm, berättar Lars Enroth, regionchef Peab.

Till följd av de många badhusprojekten har Peab idag en kompetensgrupp inom badhusbyggnation som bistår med rådgivning och erfarenhetsutbyte till lokala projektorganisationer som ska bygga badhus.

Simhallen i Solna är planerad att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i april 2021. Simhallen beräknas öppna för allmänheten under hösten 2022.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020.

 

Illustration: Strategisk Arkitektur

                  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Enroth, regionchef Peab, 073 337 20 52

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är tacksamma över att få fortsätta utveckla Solna, med den nya simhallen på plats kommer det här området att bli en bra mötesplats för träning, motion och idrott för Solnaborna. Vi har lång erfarenhet av att bygga badhus i Peab, för närvarande bygger vi bland annat badhus i Kristianstad, Köping och Kiruna och avslutade precis en omfattande renovering av Forsgrenska badet i Medborgarhuset i Stockholm.
Lars Enroth, regionchef Peab