Dela

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Kajsa Jacobsson

  Presschef Peab AB


  +46 725 33 34 84
 • Citat

  Peab satsar mycket på offentliga projekt inom vård, hälsa, skola och utbildning. Detta projekt innebär att vi ser resultat av detta initiativ och att vi bygger viktig erfarenhet för framtida projekt av samma typ
  Peabs regionchef Trond Ormstad
  Halvors länk skapar ett stråk med god framkomlighet för transporter till och från Hisingsleden och Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn. Det känns självklart bra att vara delaktig i denna förbättring av trafiksäkerheten och att bygga en helt ny gång- och cykelled som är separerad från körbanan och ger bättre trafiksäkerhet för både gående och cyklister.
  Berth Larsson, regionchef på Peab
  Vi är stolta att vi fått förtroendet att bygga det nya Scandic i Luleå. På Peab har vi stor erfarenhet av hotellprojekt och i Luleå har vi tidigare byggt hotell med hög kvalitet i genomförandet. Extra roligt att projektet ligger intill genomfartsvägen Bodenvägen, ett fint skyltläge och luleåborna kan följa projektet
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Vi ser fram emot ännu ett intressant projekt tillsammans med SCA. Vi har tidigare medverkat i utbyggnaden av deras fabrik i Östrand. Även denna gång sker projektet i nära samarbete med vår kund, så kallad partnering. I denna typ av stora och komplexa projekt är det en av nycklarna för att lyckas
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Peab är Nordens samhällsbyggare och därför är projekt som att detta där vi får vara med och bygga den nya Glöstorpsskolan i Tuve speciellt för oss. Här bygger vi för framtiden, där barn- och ungdomars utbildningsmiljö är en viktig del
  Stellan Haraldsson, regionchef på Peab
  Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år
  Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
  Projektet var intressant ur ett tekniskt-, miljömässigt- och samhällsperspektiv och gav inspiration till att fortsätta med liknande uppdrag. Därför är jag väldigt stolt och glad över att vi har fått det här kontraktet
  VD Johan Hansson i Peab Anlegg
  På Peab har vi stor erfarenhet av badhusprojekt och nu ser vi fram emot att få påbörja bygget av Kristianstads nya badhus som när det står färdigt kommer att bli ett av södra Sveriges finaste badhus. Spännande och betydelsefull satsning av Kristianstad kommun och som vi på Peab kommer att se till att förvalta väl
  Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab
  På Peab har vi ett starkt fokus på att arbeta på ett sätt som ger oss nöjda kunder. Att Selvaag Bolig väljer oss för ett nytt projekt i Tönsberg, ser vi som en stor förtroendeförklaring och det bidrar till stor motivation i organisationen
  arbetschef Terje Kaasa Larsen
  Keljonkangas skolan är ett stort och intressant uppdrag för Peab under år 2020 och 2021. Det är en naturlig fortsättning på våra uppdrag inom skolområdet. Vi kan utnyttja vår tidigare erfarenhet i detta projekt. Jyväskylän Tilapalvelu är en viktig beställare i Jyväskylä, och vi är glada över att få samarbeta
  regionchef Matti Joensuu, Peab Finland
  Vi på Peab har god erfarenhet och rätt kompetens då vi byggt många skolor här i Värmland. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Kils kommun att bygga nya Vikstaskolan
  regionchef Nils Staffansson
  Vi ska riva befintlig byggnad på området. Sedan ska vi bygga en ny byggnad med 35 lägenheter och med kommersiella fastigheter på första våningen
  Peabs regionchef Kjetil Runningen
  Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt
  Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab
  Att utveckla städer handlar alltmer om en helhet, där bostäder och kommersiella fastigheter är integrerade. Det kan gälla både större och mindre områden. Vi har redan egna exempel på detta, som t.ex. Varvsstaden i Malmö och Ulriksdal i Stockholm. Genom satsningen vi gör nu stärker vi ytterligare vår förmåga att möta denna samhällsutveckling
  Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.
  Det är glädjande att i god tid ha klart avtalet om en ny bankfinansiering. Kreditavtalet ger oss en stabil finansiell plattform för de närmaste åren. Långsiktiga bankrelationer har alltid varit en viktig del i Peabs utveckling
  Peabs VD Jesper Göransson
  Ända sedan 1936 har Storbron varit en central del av Sundsvall och att nu få vara delaktig i att bygga en helt ny Storbro känns självklart mycket bra. Jag ser fram emot att den nya bron står här minst lika länge som den tidigare bron gjort
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Det känns fantastiskt att vi återigen får förtroendet genom att få bygga en tredje kommersiell fastighet för samma kund.
  regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland
  Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020
  Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
  Huset blir ett vackert blickfång som man ser direkt när man kör in söderifrån till Skellefteå. Vi ser fram emot att komma igång med projektet
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten.
  Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab
  Den nya ringleden runt Umeå byggs bland annat för att förbättra luftkvaliteten, öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten i centrala Umeå. Det känns självklart bra att vara en del i den förbättringen. Detta medför även ökade möjligheter för Umeå stad att utvecklas och växa
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada över att vara en del i utbyggnaden av den nya motorvägen. Den kommer bland annat öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi ser fram emot att starta upp vårt arbete nu i sommar
  Johan Hansson regionchef Peab Anläggning i Norge
  Projektet är innovativt, både gällande byggprocessen och miljömässigt. För Peab betyder det mycket att vi är med i denna stora och spännande satsning i Asker
  Kjetil Runningen, regionchef Peab
  Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att utföra detta uppdrag. Det här är både ett intressant och viktigt projekt, där vi på Peab har den kompetens som krävs för att säkerställa kvaliteten i genomförandet
  regionchef Nils Staffansson
  Vi arbetar sedan 2018 med markarbeten i den första etappen av Bromstensstaden. Vi är glada över att vi fått fortsatt förtroende för att bygga även den andra etappen
  Carl Johan Söderberg, regionchef Peab
  Vi har genomfört utbildningen på ett flertal orter och alltid fått väldigt bra gensvar. Flera deltagare har uttryckt att de nu hade den kunskap som krävs för att våga köpa en bostadsrätt
  Kim Kulstad, regionchef på Peab Bostad Skåne
  Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av Diös att bygga nya fina hyres­bostäder i Östersund. Extra spännande att få vara en del i utveckling av Östersund tillsammans med en stark aktör som Diös
  Fredrik Timan, regionchef på Peab
  Att vi nu gjort flera intressanta uthyrningar visar att The Points läge och erbjudande tilltalar en bred kundkrets. Vi hoppas att mixen av företag ska skapa en unik dynamik i huset och en bra miljö för företagen att växa och utvecklas i
  Pia Andersson, VD, Annehem
  Ett Peab Life-initiativ innebär mer än bara ekonomisk sponsring. Vi arbetar på plats för att engagera det lokala föreningslivet och lyfta ungdomar eller individer som står utanför arbetsmarknaden. Det här sättet att arbeta går hand i hand med vår roll som en modern samhällsbyggare
  Christer Borkenhagen, projektledare för Peab Life
  Projektet på Utöya är en del i det värdegrundsarbete som bedrivs på Peabskolan. Arbetet påbörjas redan första utbildningsdagen och avslutas först på studentdagen. Projektet på Utöya är ett fint sätt att omsätta teori till praktik.
  Rickard Klanglund, projektledare Peab
  Vi är mycket glada över att kunna välkomna Holy Greens till en av de bästa ytorna i The Point. Deras verksamhet blir ett bra komplement till den service Quality Hotel View erbjuder och kommer ge ett stort mervärde till The Points hyresgäster
  Pia Andersson, VD på Annehem
  Väsjö torg ligger i naturnära stadsmiljö. Det är ett spännande område som vi är glada över att få vara med och utveckla
  Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab
  Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra
  Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
  Projektet betyder mycket för oss. Vi är stolta över att få bygga den nya skolan. Det passar bra in i Peabs vision som samhällsbyggare
  Marko Rinkinen, regionchef Peab Finland
  Väldigt roligt att vi fått fortsatt förtroende att utveckla denna centrala och viktiga byggnad för sjukvården i Malmö med omnejd. Det är en komplex byggnad som utgör ett logistiskt nav för sjukhusområdet. Vi är sedan tidigare i full gång med markarbeten och planeringsarbetet pågår för fullt med Region Skåne
  Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab
  Att ansvara för vinter- och sommarunderhåll av vägar är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Vi är stolta över att vi nu får förtroende att sköta om de allmänna vägarna i delar av Uppsala län
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Vi är väldigt glada över att åter igen få bygga till en så viktig kund för oss som MKB. Just på Sorgenfri finns ett stort behov av hyreslägenheter och det känns fint att få bidra till utvecklingen av stadsdelen
  Olle Olsson, regionchef på Peab
  Specialfastigheter ställer höga krav på att vi som leverantör delar deras värderingar avseende hållbarhet. På Peab arbetar vi aktivt med alla tre delarna inom hållbarhet, dvs miljö, ekonomisk och social hållbarhet och vår breda kompetens och stora erfarenhet i kombination med att vi finns representerade över hela landet, bidrog till att vi fick avtalet
  Anders Bergeling, regionchef på Peab
  Vi är väldigt glada. Detta kontrakt var viktigt för oss, och vi uppskattar kundens förtroende. Att bygga samhällsinstitutioner är ett viktigt uppdrag för ett företag som Peab, med vår vision att vara den nordiska samhällsbyggaren
  Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab
  Vi är stolta över det långsiktiga samarbete vi har med Enköpings Hyresbostäder och glada för att vi nu fått förnyat förtroende att fortsätta utveckla Enköpings bostadsutbud med fler hyresrätter. Att Enköpings Hyresbostäder satsar på miljömärkning och energieffektivitet känns också viktigt. Som Nordens Samhällsbyggare måste vi kunna bygga hållbart, inte bara för dagens boende utan även för framtidens.
  Mikael Hultqvist, regionchef Peab
  Detta är ett tydligt exempel på hur innovativ produktutveckling inom Peab kan bidra till en minskad klimatpåverkan på vårt samhälle. Klimatfrågan är global, men vi måste agera lokalt och det gör vi bäst tillsammans. Att två stora företag som Peab och SSAB hittar gemensamma lösningar på ett problem är ett bra exempel på hur vi inom näringslivet tar vår del av ansvaret
  Håkan Wifvesson, biträdande affärsområdeschef Peab
  Att ansvara för vinter- och sommarunderhåll av vägar är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Vi är stolta över att vi nu får förtroende att sköta om de allmänna vägarna i Kalmar
  Göran Wiking, regionchef på Peab
  För oss som samhällsbyggare är det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Råslätts nya vårdcentrum, som kommer så många i närområdet till nytta
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  För mig är detta inte bara årets mest spännande bygge utan hela decenniets mest intressanta byggtekniska skapelse. Det är verkligen inte varje år en sådan exceptionell byggnad uppförs i Sverige.
  Susanne Hallberg, regionchef på Peab
  Vad som ska hända med Sveriges alla miljonprogramsområden är en viktig samhällsfråga. I det här projektet visar vi hur man med moderna bygglösningar kan öka trygghet, tillgänglighet och lyfta ett helt bostadsområdes attraktionskraft.
  Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
  För den som är uppväxt i en annan del av världen kan det svenska systemet med bostadsrätter kännas främmande. Därför vill vi ge saklig utbildning på fler språk än svenska
  Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef på Peab Bostad
  Jag är otroligt glad över att vi fick förtroendet att bygga skolbyggnaden. Att bygga skolor betyder att bygga för samhället, och det ger motivation och stolthet i hela organisationen
  regionchef Kjetil Nordang i Peab
  Detta är ett projekt som passar Peab som samhällsbyggare. Förberedande arbete är redan igång och målet är att åstadkomma en bra helhet för beställaren och användare. En helhet som vi senare kan berätta stolt om
  regionchef Matti Joensuu, Peab Finland
  Genom att visa öppenhet och respekt skapade vi en stark gemenskap och en familjär känsla. Att bevara denna känsla har alltid varit mitt huvudsakliga mål när företaget vuxit. Det har varit grunden för att skapa bra arbetsplatser, nöjda kunder och en bra lönsamhet
  Mats Paulsson, grundare av Peab
  Den här entreprenaden är en fortsättning på ett nära samarbete mellan Peab och Kojamo, som började med förvärv av tomten. Vi har byggt flera lokaler under de senaste åren och ser fram emot att vårt utmärkta samarbete fortsätter också i detta projekt.
  regionchef Marko Rinkinen från Peab
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp