Peab bygger ut Skänningeanstalten utanför Mjölby

Report this content

Peab har fått i uppdrag att bygga nya fängelselokaler i Skänninge, strax utanför Mjölby. Beställare är Specialfastigheter Sverige AB, som har Kriminalvården som hyresgäst. Projektet är en utförandeentreprenad och kontraktssumman uppgår till 212 miljoner svenska kronor. 

De två nya byggnaderna innefattar boendeavdelningar med totalt 96 platser samt lokaler för arbetsdrift och studier. Lokalarean uppgår till cirka 4 000 kvadratmeter per hus. Byggnaderna uppförs inom det befintliga anstaltsområdet och byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld.

– Det är glädjande att vi fått förtroendet att bygga denna anstaltsbyggnad tillsammans med Specialfastigheter. Vi kommer att ta oss an projektet på bästa möjliga sätt med stort engagemang, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.

Byggstart sker i april 2021 och projektet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2022/2023.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Bergeling, regionchef Peab, 0733 374 500

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 333 145

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att vi fått förtroendet att bygga denna anstaltsbyggnad tillsammans med Specialfastigheter. Vi kommer att ta oss an projektet på bästa möjliga sätt med stort engagemang.
Anders Bergeling, regionchef Peab