Peab tecknar ramavtal med Vattenfall

Report this content

ATS Kraftservice AB, som är ett dotterbolag till Peab, får förnyat förtroende som huvudentreprenör gällande elnätstjänster till Vattenfall Eldistribution AB i norra Sverige och i Stockholmsområdet. Avtalet löper under tre år och är värt 150 miljoner svenska kronor.

Uppdraget startar den 1 januari 2022 och omfattar projekt på lokalnätet och pågår till 31 december 2024. Därefter löper avtalet med option med ett år i taget som längst till 31 december 2027.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Vattenfall att leverera elnätstjänster. Vi har haft ett liknande upplägg tidigare och ser fram emot att utveckla vårt samarbete i minst tre år till, säger Staffan Gustavsson, vd på ATS Kraftservice AB.

Upphandlingen har bestått av olika delar där bland annat pris och kvalitet har stått i fokus.

Projektet orderanmäldes i det tredje kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Gustavsson, VD ATS Kraftservice, 070 779 40 04

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Vattenfall att leverera elnätstjänster. Vi har haft ett liknande upplägg tidigare och ser fram emot att utveckla vårt samarbete i minst tre år till.
Staffan Gustavsson, vd på ATS Kraftservice AB