Gemensam IT-lösning ger kostnadseffektiv och säker hantering av medicinska bilder

Hudkliniken och ytterligare en klinik vid Skånes Universitetssjukhus inför nu samma bildhanteringssystem, Sectra PACS, som idag används på röntgenavdelningarna i hela Region Skåne. Den gemensamma IT-lösningen ger en kostnadseffektiv och säker hantering av medicinska bilder. Den nya ordern är ett avrop på ett befintligt avtal mellan Sectra och Region Skåne.

- Genom att utvidga vår existerande bildhanteringslösning att användas utanför röntgen får även dessa kliniker tillgång till ett stabilt system med regional tillgänglighet och hög prestanda, säger Lars-Olof Almquist, Medicinteknisk chef Region Skåne. Idag innebär hantering av bilder en hel del manuellt arbete på de berörda klinikerna och den nya lösningen kommer att effektivisera arbetet, öka säkerheten och i slutändan vara till nytta för patienterna.

Hanteringen av icke-radiologiska bilder sker med hjälp Sectra Image Central, en tilläggsoption till Sectra PACS. Med implementeringen av Sectras lösning, får man inte bara skalfördelarna av ett gemensamt IT-system, dessutom får klinikerna en smidigare hantering av bildmaterial och patientinformation för den diagnostiserande läkaren. Andra specialistläkare inom hela Region Skåne kan också vid behov ges tillgång till bildmaterialet utan att behöva resa mellan sjukhusen, till exempel vid multidisciplinära ronder.

Sectras lösning, Sectra Image Central, presenteras på Vitalis-mässan i Göteborg 17-19 april.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 100 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 55 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2010/2011 till 784 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar