Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Det gemensamma initiativet är ett skolboksexempel på hur teknik kan förverkliga visionen om bättre patientvård. Den digitala patologilösningen kommer förenkla logistiken eftersom de inte behöver förlita sig på fysiska glas längre och kan därmed samarbeta kring patienter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, potentiellt även via regionala specialistgrupper. Allt för att skapa verklig nytta för patienterna i regionen. Det gör mig stolt att få vara en del av den resan.
  Jeroen van Laarhoven, kundansvarig för digital patologi, Sectra Benelux
  Sectras expertis inom storskaliga driftsättningar passade perfekt för att konsolidera de olika systemen för radiologisk bildhantering på UNC Health. I framtiden, när så passar, gör vår helhetslösning för medicinsk bildhantering det enkelt att expandera utanför radiologi.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Det är högst relevant att uppnå en balanserad säkerhet över hela verksamheten för att minska säkerhetsriskerna vid användning av distribuerade molnbaserade system. Vi ser därför att det finns ett behov inom energibranschen att stärka förmågorna inom AI-baserade metoder för riskhantering av systemsäkerhet och cybersäkerhet.
  Lasse Larsson chef Kritisk Infrastruktur på Sectra Communications
  Verksamheter inom energisektorn har en nyckelroll i samhället och stopp i produktionen kan ge stora konsekvenser. Därför är det extremt viktigt att vi bidrar till att skapa ett effektivt och robust distribuerat energisystem för hållbar energi och nya digitala tjänster.
  Lasse Larsson chef Kritisk Infrastruktur på Sectra Communications
  Projektet och driftsättningen har gått enligt tidsplanen och nu när Region Västernorrland har den nya gemensamma radiologilösningen på plats har de fått tillgång till ett antal nya funktioner för att effektivisera granskningen och förenkla hanteringen av undersökningarna i regionen.
  Mikael Widén, regionchef på Sectra
  Det har varit en ynnest att få fortsätta samarbetet med att utveckla medicinsk bildhantering tillsammans med Region Västernorrland. Att göra det genom en molntjänst där vi som IT-leverantör med erfarenhet av både medicinteknik och cybersäkerhet tar ett helhetsansvar är även något vi ser att allt fler vårdgivare i Sverige efterfrågar eftersom det ger stora kostnads- och driftsfördelar.
  Mats Björnemo, vd för Sectra Sverige
  Att använda AI i den kliniska verksamheten kan både effektivisera och förbättra kvaliteten av arbetsflödena inom patologin vilket gynnar patologerna i deras dagliga arbete. AI-baserade arbetsflöden gör att patologerna kan fokusera på de uppgifter som är mest utmanande och låta AI ta hand om tidskrävande uppgifter. En förutsättning för att lyckas med detta är att säkerställa att AI-applikationerna kan integreras sömlöst med befintliga arbetsflöden.
  Elin Kindberg, Global Product Manager Digital Pathology på Sectra
  Sectra har länge erbjudit sina kunder lösningar som leder till effektivare patientvård. Inom AI är målsättningen densamma. Vår ambition är att vårdgivare fritt ska kunna välja leverantörer när de köper AI-applikationer, och välja utifrån vad som uppfyller organisationens behov på bästa sätt utan att drabbas av inlåsningseffekter och onödig administration. Med en gemensam marknadsplats för digital patologi och radiologi samt med ambitionen att utöka med ytterligare produktområden i framtiden ligger vi i framkant vad gäller att göra AI tillgänglig i sjukvården.
  Nynke Breimer, Global Product Manager Radiology AI and Amplifier Marketplace på Sectra
  Det är svårt att kommentera var vi står som företag efter räkenskapsåret 2020/2021 utan att nämna pandemin. Sectra bidrar på de sätt vi kan genom att hjälpa våra kunder att behandla patienter, bota sjukdomar och skydda samhällen från cyberbrott. Att vi lyckas väl återspeglas i resultaten. 
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det förnyade kontraktet mellan de nederländska ministerierna och Sectra bekräftar vår goda relation och är en möjlighet att fortsätta vårt nära samarbete för att utveckla lösningar för en säker mobil arbetsplats som uppfyller både aktuella och framtida behov.
  Jeroen de Muijnck, vd Sectra Communications BV
  Våra kunder hanterar dagligen säkerhetsklassificerad information och behöver beprövade och tillförlitliga produkter som skyddar deras kommunikation – både i mobila sammanhang och när de är på plats på kontoret. Våra produkter har tagits fram med tanke på mobilitet och hög säkerhet, och beaktar olika typer av hot från stater och organiserad brottslighet.
  Jeroen de Muijnck, vd Sectra Communications BV
  Att digitalisera patologin var ett naturligt steg för oss. Vår verksamhet är uppdelad på två platser i Frankrike. Ena verksamheten finns i Paris och den andra drivs av professor Allory i Saint-Cloud. Vi kommer nu kunna nyttja specialister på båda våra sjukhus oavsett när och var de behövs, vilket är mycket viktigt vid diagnostisering.
  Anne Vincent-Salomon, chef för patologiavdelningen på Insitut Curie
  Frankrike genomgår just nu ett paradigmskifte inom patologi, med fler och fler sjukhus och cancercentrum som implementerar ett digitalt arbetsflöde. Institut Curie, med sin världsledande vård och forskning, blir en av pionjärerna på området när de nu tar det här viktiga steget. Vi känner både ödmjukhet och stolthet inför att vi får förtroendet att tillhandahålla våra verktyg till deras patologer.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  Inom radiologin har vi använt Sectras lösning i många år. Det är en lättanvänd lösning med hög systemtillgänglighet som stöttar våra radiologer att på ett effektivt sätt leverera vård av hög kvalitet. Sectra lyssnar på sina kunder och har en tydlig vilja att möta både nuvarande och framtida behov. Det var viktigt för oss när vi bestämde oss för att gå utanför radiologin och göra Sectra till vår partner för att hantera medicinska bilder från olika specialiteter i ett och samma system.
  Richard de Wit, Infrastructure & Automatization Manager på Alrijne Zorggroep
  Vi är väldigt glada över möjligheten att stötta Alrijne när de nu, steg för steg, förverkligar sin strategi kring centraliserad bildhantering för att stötta sin vision om att kontinuerligt förbättra patientvården. Förtroendet de visar oss genom att utöka vårt partnerskap är ett bevis för Sectras starka engagemang för att göra våra kunder framgångsrika vilket gör mig väldigt stolt.
  Peter Osinga, chef för Sectra i Nederländerna
  om det snabbast växande större sjukhuset i Jerusalem är vi måna om att ta till oss ny digital teknik för att fortsätta förbättra den vård vi levererar till patienterna. Det var därför viktigt för oss att välja en lösning för digital patologi som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer och som ger våra patologer ett effektivt arbetsflöde och kraftfulla verktyg. Sectras lösning lever upp till de behoven och den gör det också möjligt för oss att anamma och dra nytta av ny teknik såsom AI.
  Shimi Ben Baruch, Vice President of Technology vid Shaare Zedek Medical Center
  De radiologer som anlitas av Mary Washington Healthcare för att granska radiologibilder har använt Sectras lösning på sin privata klinik de senaste tre åren vilket har lett till att vi har vunnit deras förtroende. Att Mary Washington nu väljer samma plattform kommer skapa synergier mellan de två organisationerna och prenumerationstjänsten Sectra One underlättar deras tillväxt.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Sectra och Baylor College of Medicine har en gemensam vision om att tillhandahålla digitala patologitjänster helt utan geografiska begränsningar. Implementationen av Sectras lösning kommer göra det möjligt för patologiavdelningen på Baylor att erbjuda sina kliniska tjänster även till landsbygd och andra områden där tillgången till patologer liksom till specialister är begränsad, såväl inrikes som utomlands. Den nya tekniken kommer vara väldigt värdefull för patienter som nu kan få vård i världsklass där de bor.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  För att verkligen dra nytta av fördelarna med digital patologi ville vi ha något mer än bara en bildvisare. Sectras lösning ger oss en robust, leverantörsneutral och skalbar lösning som kommer hjälpa oss att nå våra ambitioner inom cancerdiagnostiken. Till exempel kan våra patologer nu granska vävnadsprover på distans och vi kan nyttja specialister på ett effektivare sätt.
  Paul Richard, vd för Southern Sun Pathology
  Sectras leverantörsneutrala lösning gör det möjligt för verksamheter som har flera laboratorier att maximera nyttoeffekter utifrån ett finansiellt, operativt, kvalitetsmässigt och kliniskt perspektiv.
  Robert Pennisi, influenser inom digital patologi samt chefspatolog på Southern Sun Pathology och Helix Pathology
  Det här är en spännande period för oss på Southern Sun Pathology. Vi har alltid varit stolta över att vi pushar oss själva till att vara i teknikens framkant och nu har vi tagit ett stort steg inom digital patologi och behandling av hudcancer. Samarbetet med Sectra är en viktig del då det bidrar med stora fördelar till våra patologer och den vård vi erbjuder samtidigt som det för oss närmare våra ambitioner inom artificiell intelligens.
  Ian Katz, grundare av Southern Sun Pathology och patolog specialiserad på hudcancer
  Ett nytt system kommer möjliggöra effektivare arbetsflöden, ökad patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö. Dessutom blir interaktionen med kronobergarna samt sjukvården enklare.
  Fredrik Larsson, verksamhetschef på röntgen
  Allt fler vårdgivare i Sverige väljer dels att köpa IT-lösningar som en tjänst och dels att drifta dessa i en molnmiljö. Detta bland annat för att öka säkerheten kring känslig patientinformation och dels för kunna fokusera sina egna resurser åt förändringsarbete och åt att uppnå de nyttoeffekter man vill att lösningarna ska ge snarare än att drifta dem. Avtalet med Region Kronoberg ligger i linje med dessa trender vilket är väldigt spännande.
  Mats Björnemo, vd för Sectra Sverige
  Sectra installerade sin lösning för bröstdiagnostik på UC San Diego Health för flera år sedan och vi har under åren byggt en väldigt stark relation. I och med utökningen av kontraktet kommer lösningen spänna över hela verksamheten och användas av flera medicinska specialiteter. Sectras lösning blir ryggraden för medicinsk bildhantering på UC San Diego Health. Vi kommer också integrera med flera andra av deras IT-leverantörer för att skapa en sömlös lösning.
  Anthony Grise, försäljningschef för Sectra i USA
  Som specialister inom neuropatologi hanterar vi stora volymer av så kallade second opinions från andra sjukhus, och vi får ofta granska ovanliga tumörer. Att ha tillgång till verktyg som möjliggör bildanalys är därför en stor fördel för oss. Med Sectras lösning har vi nu dessa verktyg, och eftersom systemet är så pass enkelt att använda kan våra patologer nyttja fördelarna från dag ett.
  Pascale Varle, patolog vid GHU Paris psychiatrie & neurosciences
  Digital patologi är på frammarsch i Frankrike. Jag ser fram emot möjligheten att jobba ihop med GHU Paris och hjälpa dem på deras resa som en av de första vårdgivarna att använda digital patologi i Frankrike. Det gör mig stolt att Sectra återigen får förtroendet att driva fältet framåt. Digitaliseringen inom patologin kommer bidra med många fördelar, exempelvis för cancerpatienter.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  I dag är det fler än de som arbetar med nationellt säkerhetsklassad kommunikation som hanterar skyddsvärd information. Inom civila myndigheter och större företag ser vi ett växande behov av en enkel och lättanvänd lösning för säker kommunikation och samarbete. Med den nya tjänsten får även dessa verksamheter en säker lösning utvecklad för deras behov och vardag.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi är mycket stolta över att vara partners till Sectra som är det ledande cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget i Norden. Det är en spännande del i arbetet att ge större företag och myndigheter en lösning för samarbete som skyddar kritisk kommunikation och garanterar datasäkerhet med end-to-end-kryptering och en säker infrastruktur.
  Morten Brøgger, vd för Wire
  Vi har haft fokus på att hitta en fullgod och lättanvänd säker lösning för så många plattformar som möjligt. Multiplattformsupport, inklusive iOS, är något som efterfrågas av Sectras övriga kunder och nu kan det behovet tillfredsställas.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Nöjda kunder är det yttersta beviset för att våra medarbetare och lösningar levererar stora värden, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården och öka cybersäkerheten i samhället.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Jag är väldigt glad över att kunna inkludera Emory Healthcare bland våra välrenommerade kunder. Det här kontraktet är ett utmärkt exempel på flexibiliteten som Sectras nya licensmodell ger. Modellen baseras på användningsgrad och ger obegränsade möjligheter att utöka lösningen inom vårdkedjan både volymmässigt och genom att expandera utanför radiologin.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  En kvantsäker lösning är avgörande för våra kunder så att de kan skydda sig från möjliga attacker både i dag och i framtiden. Med tanke på den långa tidshorisonten på 30–40 års sekretess för mycket känslig information och nationalhemligheter så är det ytterst relevant att dagens säkerhetslösningar byggs på kvantsäkra principer.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi har använt systemet Sectra Tiger i flera år och det uppfyller våra höga krav på säker kommunikation mellan Bryssel och våra EU-delegationer runt om i världen. När pandemin underströk behovet av fler säkra informationsutbyten med andra EU-institutioner var det naturligt att det befintliga Sectra-systemet skulle användas även för att tillgodose de nya kraven.
  högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Supporten och alla de anställda som vi varit i kontakt med är helt fantastiska. Vi har haft en bra relation med alla vi arbetat med lokalt, från det amerikanska kontoret och från Sverige. Sectra har en bra kultur. Vi har sett att olika team har hoppat in för att hjälpa till, och det verkar som att alla samarbetar bra.
  Chef på amerikanskt sjukhus
  Sectras patologilösning är en fantastisk produkt. Den uppfyller verkligen mina behov. När jag började använda den blev jag väldigt imponerad av hur välutformad den var för patologens behov. Sectra är oerhört serviceinriktade och enkla att komma i kontakt med. När vi har önskemål kring utveckling eller förbättringar är Sectra väldigt lätta att prata med, de tar till sig våra förslag och tar dem vidare. Det är spännande att arbeta med Sectra eftersom vi verkligen känner att de lyssnar på oss.
  Chef på europeiskt sjukhus
  Att våra kunder utser oss till den bästa leverantören för patologi samt radiologi i USA, Kanada och Europa är en stor ära. Nöjda kunder är det yttersta beviset för att Sectras medarbetare och lösningar levererar mesta möjliga värde till våra kunder, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef för Sectra
  Det är häftigt att se hur Amsterdam UMC på kort tid har tagit steg mot ökad effektivitet inom radiologi och patologi samtidigt som de har förbättrat möjligheterna till regionalt samarbete och integrerad diagnostik. Med vår erfarenhet och leverantörsneutrala plattform kommer det bli enklare för dem att i framtiden implementera ny teknik, till exempel inom artificiell intelligens.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Vi letade efter en intuitiv lösning för att våra patologer snabbt skulle kunna börja dra nytta av alla fördelar som den digitala tekniken medför. Det var även viktigt att hitta en leverantör med stor erfarenhet av liknande installationer. Sectra uppfyllde samtliga kriterier.
  Gaëtan MacGrogan, medicinskt ansvarig för patologavdelningen vid Institut Bergonié
  Institut Bergonié är i absoluta framkant när det kommer till att bekämpa cancer. De tar nu ytterligare ett viktigt steg i och med att de blir ett av de första sjukhusen i Frankrike att implementera ett digitalt arbetsflöde inom patologi. Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans och att hjälpa Institut Bergonié nå deras vision inom cancervård.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  Trots störningar orsakade av covid-19-pandemin har projektet genomförts enligt plan och jag är stolt och imponerad av det fina samarbetet som gjort detta möjligt. Att Region Syddanmark går över till digital patologi i full skala är en milstolpe för cancervården i Danmark eftersom det är avgörande för att kunna möta ambitionerna kring kortare ledtider som fastställts i de nationella standardiserade vårdförloppen inom cancervården.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Jag är verkligen imponerad över hur våra projektgrupper har jobbat tillsammans med Sectra för att få detta på plats så snabbt samtidigt som de hanterat de utmaningar som covid-19, och vintern i övrigt, lägger på NHS. Den här första installationen är starten på en större resa. När vi är i mål kommer vi kunna optimera hur vår personal arbetar i regionen och vi kommer kunna koppla samman 15 års patientdata som i dag lagras isolerat hos de olika vårdgivarna.
  Elaine Quick, som leder implementationen av lösningen från Greater Manchesters sida
  Det är ett viktigt projekt för alla, från vårdpersonal till patienter vars vård det i slutänden handlar om. Sjukhus i Greater Manchester kommer överbrygga de organisatoriska begränsningar runt bildhantering och samarbete som finns i dag. Efterfrågan på radiologi har ökat enormt de senaste åren och fortsätter göra det. Att vara en del av ett nätverk kommer hjälpa oss att möta denna efterfrågan och säkerställa att expertis är tillgänglig för patienter i hela regionen. Initiativet kommer också göra det möjligt för oss att i framtiden anamma teknik på framfart såsom artificiell intelligens. Ur ett kortare tidsperspektiv gör initiativet också det möjligt för radiologer att fortsätta jobba hemifrån i denna utmanande tid som vi just nu befinner oss i.
  David O’Brien, verksamhetsområdeschef bilddiagnostik
  Radiologin spelar en avgörande roll i vården av patienter. Sectras lösning är kraftfull, modern och har många avancerade funktioner som kommer resultera i snabbare och mer korrekta diagnoser, vilket i slutändan ger bättre patientvård. Den integrerade modulen för multidisciplinära ronder kommer gynna cancerpatienter, och funktionerna för utbildning kommer bidra till att utbilda nästa generations radiologer, röntgensjuksköterskor och sonografer. Lösningen fungerar bra tillsammans med vårt befintliga vårdinformationssystem och med en mobil bildvisare som inte kräver någon lokal installation blir lösningen lättillgänglig även för vårdpersonal som jobbar närmast patienterna. Vi ser fram emot att utforska den enorma potentialen.
  Suraj Amonkar, radiolog och klinisk rådgivare vid Pennine
  Greater Manchester agerar snabbt utifrån sin drivkraft att ge moderna verktyg och information till de som behöver det. Bilddiagnostik spelar en avgörande roll i vården av patienter. För de miljontals människor som omfattas av det här nya programmet har de första stegen tagits i ett initiativ som kommer förändra hur de blir diagnostiserade och behandlade.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland
  Vi är glada över att ha fått avtalet på plats. Den regionala upphandlingen omfattar starkt eftertraktade lösningar som kommer höja kvaliteten på vården till våra patienter. Vårdpersonal kommer snabbare och enklare att få tillgång till patientinformation och därmed också snabbare kunna ta beslut om vidare behandling. För patienterna kan det bland annat innebära att de slipper onödiga väntetider.
  Cathrine M. Lofthaus, vd Helse Sør-Øst RHF
  Jag är oerhört glad över att vi på Sectra har fått förtroendet av Helse Sør-Øst RHF att leverera den här regionsövergripande IT-lösningen. Lösningens modulära och skalbara egenskaper tillsammans med vår erfarenhet av liknande stora och komplexa installationer gör att regionen kommer kunna möta både de utmaningar de står inför i dag och framtida behov kopplat till deras strävan att ytterligare förbättra för sina medarbetare och patientvården i stort.
  Petter Østbye, vd för Sectra i Norge
  Det är med glädje jag välkomnar Dayton Children's Hospital som Sectra One-kund. Deras mål att få bort silos och istället skapa en enhetlig plattform stämmer väl med styrkorna av Sectras lösning. Nu kommer patienter och vårdgivare kunna få en fullständig patientöversikt.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Under de senaste två decennierna har vi med våra mätmetoder hjälpt ortopeder och implantattillverkare att validera implantat och vi är marknadsledande när det kommer till kvalitet. Sectras CT-baserade mätmetod innebär ett paradigmskifte inom det här området eftersom den innebär tydliga fördelar för patienter, kirurger och implantatindustrin. Vi ser verkligen fram emot att vara med och göra den här nya tekniken tillgänglig för marknaden.
  Per Grundström, vd och koncernchef på RSA Biomedical
  RSA Biomedical vet vad som krävs i studieväg innan ett ortopediskt implantat kan säljas. Att de ställer sig bakom en förflyttning mot CT-baserade mätningar är ett viktigt steg mot att den här typen av validering blir den nya branschstandarden. Jag ser fram emot vad vårt samarbete kommer att leda till vad gäller ökad tillgänglighet av säkrare ortopediska implantat och i slutändan bättre patientvård.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Redan i dag kan patienter söka vård hos vilken som helst av nätverkets vårdgivare och sjukhusen kan dela resurser såsom subspecialister med varandra. Med Jessa Hospitals vision om att förbättra hälso- och sjukvården genom ökat samarbete mellan vårdgivare och Sectras erfarenhet av regionala IT-lösningar runt om i världen kommer de nu kunna ta nästa steg och göra nätverkets samarbete enklare och mer effektivt.
  Peter Osinga, vd för Sectra i Benelux
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp