Internationellt utbildningsinstitut för patologer väljer Sectras digitala patologilösning

Linköping – 18 oktober, 2017 – Sectra (STO: SECT B) skriver kontrakt med australisk Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs (RCPAQAP) som kommer använda Sectras digitala patologilösning i sitt program för kvalitetssäkring av patologilabb. Det ger patologer och forskare en snabb digital patologilösning som alltid finns tillgänglig, oavsett var användaren befinner sig.

– Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling, säger Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP.

Sectras lösning kommer att användas för utbildningarna, External Quality Assurance Programs (EQA), som Royal College of Pathologists erbjuder i Australien och 60 andra länder runt om i världen, bland annat i Sverige. Patologer och forskare kommer ges tillgång till Sectras lösning genom utbildningsprogrammets digitala portal. Där kommer de få fall att studera med tillhörande utbildningsfrågor. Användningen kräver ingen lokal installation och man använder sig av en smart streamingteknologi som gör att användaren med god prestanda kan nå de digitala patologibilderna när som helst och från olika platser.

Digital patologi
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS). Det skapar förutsättningar för ett fördjupat och mer effektivt samarbete och delning av patientbilder och information mellan radiologi, patologi och andra specialiteter involverade i cancervården - så kallad integrerad diagnostik. Detta underlättar framför allt samarbetet vid multidisciplinära ronder. En gemensam IT-plattform minskar dessutom kostnader för underhåll, drift och integrationer. Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom hela Sectras erbjudande.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling.
Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP