Samtliga Sectras kunder nu i drift efter cyberattacken

Linköping – 18 maj, 2017 – Sectra (STO: SECT B) meddelar att alla kunder i Storbritannien nu har sina IT-system för hantering av medicinska bilder i drift igen. Inga kunder utanför Storbritannien påverkades av den cyberattack som nyligen attackerade bland annat vårdgivare.

– Jag är stolt över att vårt nära samarbete med våra kunder, i kombination med tydlig krisplan, gjorde att vi effektivt kunde hantera denna tuffa uppgift. Vi har jobbat under hela helgen och dygnet runt för att se till att systemen på rekordtid kunde tas i drift igen. I situationer som denna har vi stor fördel av att vara ett medicinskt IT-företag med rötter inom cybersäkerhet, säger Jane Rendall, vd på Sectra Ltd.

Under helgen den 12-14 maj infekterades flera sjukvårdsorganisationer i Storbritannien av en cyberattack med utpressningsvirus. Attacken spreds genom en kombination av nätfiske (phishing) och att utnyttja en sårbarhet i operationssystemet Microsoft Windows.

Utpressningsattacken påverkade Storbritannien hårt. Sectra, som är en av fyra stora medicinska IT-bolag på den brittiska marknaden, har över 50 kunder i landet, inklusive några av de största vårdgivarna. Utöver dem är fler än 400 organisationer runtom i Storbritannien kopplade till Sectras samverkanstjänst för att dela bilder mellan vårdgivare, patienter och försäkringsbolag, Sectra Image Exchange Portal (IEP).

Sectra var i kontakt med alla sina kunder under fredagen den 12 maj och hade, liksom många andra leverantörer, flertalet infekterade system. Sectras proaktiva övervakningstjänst, Sectra Monitoring, gav en snabb överblick av statusen för de flesta systemen och därmed kunde uppmärksamheten riktas där den behövdes som mest. Sectra har sedan i fredags, i nära samarbete med kunderna, arbetat för att säkerställa att kunderna kan börja använda sina system igen. Där det har krävts har systemen även byggts om. Servrarna för samverkanstjänsten har alla de senaste säkerhetsuppdateringarna från det att de togs i bruk och blev därför inte påverkade av attacken. Sectra kommer att fortsätta stötta kunderna för att se till att deras system är säkra efter attackerna och fortsätter att vara det även framöver.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27

Om Sectra
Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1,073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm.  För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, ortopedi och andra bildintensiva avdelningar. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är stolt över att vårt nära samarbete med våra kunder, i kombination med tydlig krisplan, gjorde att vi effektivt kunde hantera denna tuffa uppgift. Vi har jobbat under hela helgen och dygnet runt för att se till att systemen på rekordtid kunde tas i drift igen. I situationer som denna har vi stor fördel av att vara ett medicinskt IT-företag med rötter inom cybersäkerhet.
Jane Rendall, vd på Sectra Ltd