• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra går in med digital patologi på den sydkoreanska marknaden genom distributionsavtal med HuminTec

Sectra går in med digital patologi på den sydkoreanska marknaden genom distributionsavtal med HuminTec

Report this content

Linköping – 4 december, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) ingår distributionsavtal med HuminTec, en ledande leverantör av mjukvara inom patologi i Sydkorea. Genom avtalet får sjukvårdsmarknaden i Sydkorea tillgång till Sectras medicinska IT-lösning för digital patologi. Det gör det möjligt för vårdgivare att hantera mikroskopibilder digitalt, vilket bidrar till förbättrad effektivitet och kvalitet inom cancervården.

– Sydkorea är den tredje största ekonomin i östra Asien och har en snabbt åldrande befolkning där prognosen för antal cancerfall ökar. För att möta de behov som det för med sig krävs effektivitetsökningar och mer precisa diagnoser, och digital patologi är en del i att kunna uppnå det. Distributionsavtalet med HuminTec gör att vi kan möta dessa behov genom att kombinera deras gedigna kunskap om marknaden med vår världsledande position inom det snabbt växande fältet för digital patologi, säger Lars Wettergren, Global Partner Manager på Sectra Imaging IT Solutions.

Den sydkoreanska marknaden består av över 300 universitets- och regionala sjukhus som levererar vård till landets cirka 51 miljoner invånare. HuminTec har kunder på 76 större sjukhus och 35 forskningscenter över hela Sydkorea. Sectra och HuminTec har inlett ett projekt med det högst rankade universitetssjukhuset i Sydkorea, Seoul National University Hospital, som ämnar att börja använda digital patologi för primärdiagnostik i början av 2019. Läs mer om HuminTec på www.humintec.com.

Om digital patologi och Sectras lösning
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Sectras digitala patologilösning innehåller digitala verktyg som gör det möjligt för patologerna att ställa diagnoser och utföra rapportering med högre precision och på kortare tid. Det är en leverantörsneutral och heltäckande lösning för primärdiagnostik och innefattar lagring av bilder och information samt en avancerad arbetsstation för granskning. Se den här videon för mer information om hur digital patologi kan öka effektiviteten och höja precisionen för patologerna.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +4670 82 35 610


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 800 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sydkorea är den tredje största ekonomin i östra Asien och har en snabbt åldrande befolkning där prognosen för antal cancerfall ökar. För att möta de behov som det för med sig krävs effektivitetsökningar och mer precisa diagnoser, och digital patologi är en del i att kunna uppnå det. Distributionsavtalet med HuminTec gör att vi kan möta dessa behov genom att kombinera deras gedigna kunskap om marknaden med vår världsledande position inom det snabbt växande fältet för digital patologi.
Lars Wettergren, Global Partner Manager på Sectra Imaging IT Solutions