• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra publicerar årsredovisning, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport för 2019/2020

Sectra publicerar årsredovisning, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport för 2019/2020

Report this content

Pressmeddelande – Linköping 1 juli 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar i dag årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019/2020 samt styrelsens bolagsstyrningsrapport för samma period.

Dokumenten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängliga på Sectras webbplats, investor.sectra.com:

Besök Sectras webbplats för en överblick av vad som har hänt och hur det har gått under 2019/2020:

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli, 2020, kl. 11:00.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Jag är särskilt stolt över våra medarbetare. Det är tack vare dem och det fantastiska arbete de utför som vi har så hög kundnöjdhet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd