Sectras bokslutskommuniké 2017/2018: Positiv vinstutveckling och välfylld orderbok

Pressmeddelande – Linköping den 29 maj, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång, nettoomsättning och vinst jämfört med föregående räkenskapsår. Sectras finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och bolagets finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens målnivåer. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka finansiella position har styrelsen och vd beslutat att föreslå årsstämman att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret 2017/2018 i siffror

  • Orderingången ökade med 26,7 procent till 1 492,5 MSEK (1 177,7).
  • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 1 266,5 MSEK (1 140,9). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 12,5 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 19,5 procent till 239,1 MSEK (200,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,9 procent (17,5). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 22,0 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 222,7 MSEK (235,2).

Kvartal 4 i siffror

  • Orderingången ökade med 43,1 procent till 500,3 MSEK (349,6).
  • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 387,9 MSEK (340,8). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 13,9 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 12,3 procent till 83,7 MSEK (74,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,6 procent (21,9). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 13,0 procent.
  • Resultatet före skatt ökade 44,8 procent till 113,5 MSEK (78,4). Finansnettot ökade med 25,9 MSEK till 29,8 MSEK, varav försäljning av samtliga aktier i intresseföretaget Commit; Oy bidrog med 9,8 MSEK.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 101,9 MSEK (60,2).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.

– För ett år sedan fanns en viss oro kring orderingången, men efter de senaste kvartalen avslutar vi räkenskapsåret med en välfylld orderbok. Detta lägger en bra grund för fortsatt tillväxt. Sectra har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och kassaflöde. Utöver det har vi ett antal mycket spännande framtidsprojekt som kan bli riktigt stora på sikt, även om det som alltid med sådana projekt inte finns några garantier. 

– Det är kul att leda och arbeta i ett företag med nöjda kunder, och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Koncernens utveckling är ett resultat av vårt målinriktade arbete med att förstå kundernas miljö och vår kultur där personalen verkligen bryr sig om och tar ansvar för kunderna. Jag är oerhört stolt över Sectrakulturen och att den genomsyrar alla verksamhetsområden i bolaget. Den förstärker vårt goda rykte och bidrar till lönsamheten. Vinnarna är såväl kunder som medarbetare och aktieägare. Men framför allt inom medicinsidan patienterna och inom säkerhetssidan alla vi medborgare i det demokratiska och öppna samhället.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad bokslutskommuniké.

Presentation av bokslutskommunikén

En presentation kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 29 maj 2018, kl. 12:00.

För att delta på plats på Operaterrassen, anmäl dig här: www.financialhearings.com/event/10336 

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
För ett år sedan fanns en viss oro kring orderingången, men efter de senaste kvartalen avslutar vi räkenskapsåret med en välfylld orderbok. Detta lägger en bra grund för fortsatt tillväxt. Sectra har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och kassaflöde. Utöver det har vi ett antal mycket spännande framtidsprojekt som kan bli riktigt stora på sikt, även om det som alltid med sådana projekt inte finns några garantier.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Det är kul att leda och arbeta i ett företag med nöjda kunder, och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Koncernens utveckling är ett resultat av vårt målinriktade arbete med att förstå kundernas miljö och vår kultur där personalen verkligen bryr sig om och tar ansvar för kunderna. Jag är oerhört stolt över Sectrakulturen och att den genomsyrar alla verksamhetsområden i bolaget. Den förstärker vårt goda rykte och bidrar till lönsamheten. Vinnarna är såväl kunder som medarbetare och aktieägare. Men framför allt inom medicinsidan patienterna och inom säkerhetssidan alla vi medborgare i det demokratiska och öppna samhället.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB