• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 6 mars, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Med samtliga finansiella mål uppfyllda prioriterar Sectra för närvarande tillväxt i befintliga produktområden och marknader.

Niomånadersperioden i siffror

 • Orderingången ökade 3,6 procent till 1 027,9 MSEK (992,3).
 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 975,1 MSEK (878,6). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 150,4 MSEK (155,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (17,7). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 11,5 procent.
 • Resultatet före skatt ökade 12,5 procent till 152,7 MSEK (135,7).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 173,5 MSEK (120,8).

Kvartal 3 i siffror

 • Orderingången ökade 15,6 procent till 390,7 MSEK (337,9). Av orderingången under kvartalet uppskattas 60–70 procent avse fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 341,6 MSEK (300,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade 8,6 procent till 55,7 MSEK (51,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (17,1). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 0,2 procent.
 • Resultatet före skatt ökade 23,3 procent till 55,5 MSEK (45,0).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 75,8 MSEK (46,1).   

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.

– Våra kundnöjdhetsmätningar visar fortsatt höga resultat. För sjätte året i rad har vår IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, rankats nummer ett av större amerikanska kunder. Nöjda kunder är ett bevis för att vi lyckas och jag är oerhört stolt över denna utmärkelse. Vi har fantastiska produkter, men främsta styrkan är ändå kundernas upplevelse av våra produkters stabilitet, våra medarbetare och företagskulturen.

En för Sectra mycket positiv utveckling är de ökande synergierna mellan IT-säkerhet och medicinsk IT. Sjukhus och hälsovård har blivit mer och mer utsatta för databrott och intrång. Att ha dessa affärsområden under samma tak är en styrka och skiljer oss från konkurrenterna. Här är Sectra unikt. Vi ser också ett starkt ökande intresse för digital patologi som växer snabbt och där har vi den senaste tiden tagit många strategiskt viktiga order i Europa. Även här har Sectra en unik styrka i och med att vi kan leverera system som klarar både radiologi och patologi i ett enda system. Något som sparar kostnader och ökar effektiviteten hos våra kunder.

Vårt finansiella fokus ligger fortsatt på långsiktig tillväxt, där vi ser de två målen soliditet och rörelsemarginal som hygienfaktorer. Vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ marginal i tillväxtmöjligheter – en strategi som historiskt varit mycket lyckosam för Sectras aktieägare.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 6 mars 2019, kl. 10:00.

För att delta, följ via webben www.sectra.com/irwebcast, eller ring in på:

SE +46850558354

UK +443333009271

US +16467224902

En inspelad version kommer efteråt att finnas tillgänglig på www.sectra.com/irwebcast.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019, kl. 08:15 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Våra kundnöjdhetsmätningar visar fortsatt höga resultat. För sjätte året i rad har vår IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, rankats nummer ett av större amerikanska kunder. Nöjda kunder är ett bevis för att vi lyckas och jag är oerhört stolt över denna utmärkelse. Vi har fantastiska produkter, men främsta styrkan är ändå kundernas upplevelse av våra produkters stabilitet, våra medarbetare och företagskulturen.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
En för Sectra mycket positiv utveckling är de ökande synergierna mellan IT-säkerhet och medicinsk IT. Sjukhus och hälsovård har blivit mer och mer utsatta för databrott och intrång. Att ha dessa affärsområden under samma tak är en styrka och skiljer oss från konkurrenterna. Här är Sectra unikt. Vi ser också ett starkt ökande intresse för digital patologi som växer snabbt och där har vi den senaste tiden tagit många strategiskt viktiga order i Europa. Även här har Sectra en unik styrka i och med att vi kan leverera system som klarar både radiologi och patologi i ett enda system. Något som sparar kostnader och ökar effektiviteten hos våra kunder.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB