• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras niomånadersrapport 2019/2020: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjunde året i rad

Sectras niomånadersrapport 2019/2020: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjunde året i rad

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 4 mars, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) växer genom att göra kunderna framgångsrika. Orderingången har ökat det senaste året och flera nya kunder har under tredje kvartalet tagit Sectras medicinska bildhanteringssystem i drift. Samtidigt ökar befintliga kunder användningen av bolagets produkter. Det återspeglas i Sectras ekonomiska siffror med ett historiskt starkt tredje kvartal som bidrar till att bolagets tre finansiella mål är uppfyllda.

Niomånadersperioden i siffror

 • Orderingången ökade med 6,6 procent till 1 095,5 MSEK (1 027,9).
 • Nettoomsättningen ökade med 22,8 procent till 1 153,5 MSEK (939,4). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 19,6 procent
 • Rörelseresultatet ökade med 31,3 procent till 171,8 MSEK (130,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,9 procent (13,9). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresul¬tatet med 24,5 procent. 
 • Resultatet före skatt uppgick till 176,3 MSEK (137,9). 
 • I utfallet ingår poster av engångskaraktär (se sidan 10 i bifogad delårsrapport). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 215,2 MSEK (180,4). 

Kvartal 3 i siffror

 • Orderingången ökade med 10,3 procent till 431,1 MSEK (390,7). Av kvartalets orderingång har 25 procent intäktsförts under tredje kvartalet och 32–42 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 38,8 procent till 457,4 MSEK (329,5). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 34,9 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 98,6 procent till 99,7 MSEK (50,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,8 procent (15,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 87,6 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 100,7 MSEK (51,4). 
 • I utfallet ingår poster av engångskaraktär (se sidan 10 i bifogad delårsrapport). Posterna har en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med 1,4 MSEK.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 134,1 MSEK (80,0). 


Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete eller öka cybersäkerheten med hjälp av våra lösningar, då har också vi lyckats. Med en långsiktig inställning till att skapa värde för kunder, patienter och samhället i stort redovisar vi det resultatmässigt bästa tredje kvartalet någonsin.  

– Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.

Se bifogad delårsrapport för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
En presentation kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska. 

Tid: 4 mars 2019, kl. 10:00.
Följ online via investor.sectra.com/q3report1920 eller ring in på:
SE: +46850558356 
UK: +443333009267 
US: +18335268395 

En inspelad version kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020, kl. 08:15 CET.


För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/ 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete eller öka cybersäkerheten med hjälp av våra lösningar, då har också vi lyckats. Med en långsiktig inställning till att skapa värde för kunder, patienter och samhället i stort redovisar vi det resultatmässigt bästa tredje kvartalet någonsin.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB