• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Vårdgivare i Jerusalem väljer Sectras digitala patologilösning för fullskalig primärdiagnostik

Vårdgivare i Jerusalem väljer Sectras digitala patologilösning för fullskalig primärdiagnostik

Report this content

Linköping – 6 maj, 2021 – Vårdigivaren Shaare Zedek Medical Center i Israel har valt att digitalisera sin patologiverksamhet med IT-lösning från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B). Genom att hantera vävnadsprover digitalt får patologerna möjlighet att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det bidrar till högre precision och ökad effektivitet i primärdiagnostiken vilket leder till förbättrad cancervård.

Shaare Zedek Medical Center är en av de största vårdgivarna i Jerusalem och hanterar varje år över 800 000 fall, däribland cirka 50 000 patologiundersökningar. IT-lösningen såldes under det fjärde kvartalet av Sectras verksamhetsår 2020/2021 av Sectras distributionspartner i Israel, Medi-Far Healthcare Solutions.

– Som det snabbast växande större sjukhuset i Jerusalem är vi måna om att ta till oss ny digital teknik för att fortsätta förbättra den vård vi levererar till patienterna. Det var därför viktigt för oss att välja en lösning för digital patologi som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer och som ger våra patologer ett effektivt arbetsflöde och kraftfulla verktyg. Sectras lösning lever upp till de behoven och den gör det också möjligt för oss att anamma och dra nytta av ny teknik såsom AI, säger Shimi Ben Baruch, Vice President of Technology vid Shaare Zedek Medical Center.

När de fysiska vävnadsproverna skannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oavsett när eller var de behövs. Lösningen hjälper patologer med kritiska beslutspunkter såsom gradering och mer precis mätning. Den digitala tekniken gör det också möjligt att dra nytta av teknik på framfart såsom AI vilken till exempel kan användas för bildanalys som förbättrar precisionen av uppgifter såsom att räkna celler. Även second opinions, arbetsfördelning, specialistkonsultationer och regionala multidisciplinära ronder underlättas.

Den digitala patologilösningen kommer integreras med det befintliga laboratorieinformationssystem (LIS) som används vid Shaare Zedek Medical Center. Det ger patologerna en heltäckande bild av patientens historik i en och samma applikation och gör det möjligt att styra arbetsflöden utifrån specialiteter, regler och prioriteringar. I och med Sectras leverantörsneutrala förhållningssätt kunde de fritt välja skannerleverantör.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS är har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” åtta år i rad på medical.sectra.com.

Se den här videon för mer information om hur digital patologi möjliggör ökad effektivitet och högre precision för patologerna.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida, sectra.com.

Om Shaare Zedek Medical Center
Shaare Zedek Medical Center grundades 1902 och är i dag Jerusalems snabbast växande större sjukhus. Sjukhuset hanterar årligen över 800 000 fall och utför fler än 35 000 kirurgiska ingrepp, över 22 000 förlossningar samt tar emot över 150 000 besök på sina akutmottagningar. De driver ett forsknings- och akademiskt program och deltar i hundratals pågående kliniska och labbaserade studier samt bidrar regelbundet till tidskrifter runt om i världen. Under de senaste åren har de varit en av regionens ledande vårdgivare inom digital teknik och använder flertalet digitala plattformar i sin dagliga verksamhet för att bidra till bästa möjliga vård.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

om det snabbast växande större sjukhuset i Jerusalem är vi måna om att ta till oss ny digital teknik för att fortsätta förbättra den vård vi levererar till patienterna. Det var därför viktigt för oss att välja en lösning för digital patologi som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer och som ger våra patologer ett effektivt arbetsflöde och kraftfulla verktyg. Sectras lösning lever upp till de behoven och den gör det också möjligt för oss att anamma och dra nytta av ny teknik såsom AI.
Shimi Ben Baruch, Vice President of Technology vid Shaare Zedek Medical Center