Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Den här tekniken kommer göra det möjligt för THP att effektivisera diagnos- och behandlingsprocessen för potentiellt livshotande tillstånd där varje minut är avgörande. Det kommer i sin tur leda till förbättrade patientresultat. Vi är stolta över att vara de första i Kanada att anamma denna banbrytande teknik som har förmågan att omforma sjukvården både inom och utanför vår verksamhet. Tack vare Sectra Amplifier Services har vi kunnat integrera AI i våra arbetsprocesser på ett smidigt och effektivt sätt.
  Dr. Ivan Diamond, Program Chief och Medical Director Diagnostic Imaging, Trillium Health Partners.
  Under de senaste fem åren har AI varit ett hett ämne inom sjukvården och vi ser redan de tidiga användarna, främst inom bilddiagnostik. Det är uppmuntrande att se hur kanadensiska sjukhus omfamnar AI, både i forskning och klinisk användning. Denna utveckling bidrar till att förbättra vårdkvaliteten för våra medborgare. Vi på Sectra är måna om att hjälpa våra kunder på bästa sätt när de kommer i gång med sin användning av AI.
  Nader Soltani, vd för Sectra Canada Inc.
  Vi skapade AW Family Advanced Visualization för att vara en öppen miljö och möjliggöra tekniska integrationer. Integrationen med Sectra är ett mycket bra exempel. Med integrationen väl på plats hoppas vi kunna öka tillgängligheten och funktionaliteten. Det kommer inte bara hjälpa vårdgivare att spara tid och öka produktiviteten, utan har även potentialen att förenkla arbetsflödet genom färre klick, samt minska behovet av att växla mellan olika applikationer och arbetsstationer. 
  Jan Makela, vd för Imaging, GE HealthCare.
  Kraven på radiologer ökar oerhört och många fler upplever utbrändhet nu när radiologin blir mer och mer specialiserad. Vår högsta prioritet som ett diagnostiskt mjukvaruföretag är därför att bekämpa dessa problem och adressera bristerna inom radiologin. Vi vill förenkla dagliga uppgifter och säkerställa omedelbar åtkomst till viktiga verktyg.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Idag möter radiologer en ökande arbetsbelastning och en risk för utbrändhet. Även om vi kanske inte kan minska antalet granskningar eller öka antalet radiologer, kan vår teknik effektivisera arbetet och på så sätt bidra till en bättre balans i arbetslivet. Vi ser ett behov av ökad produktivitet, oavsett varifrån radiologerna utför sina granskningar. Det och andra viktiga områden vill vi belysa genom diskussioner och demos på årets RSNA, allt för att stötta radiologer i de utmaningar de dagligen ställs inför.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions.
  Genom att utveckla teknik i framkant och föra samman radiologi och patologi har vi kunnat hjälpa vårdgivare som vill dra nytta av en sammanhållen diagnostik. Att Michigan Medicine väljer att utöka sin användning av vår lösning med digital patologi är ett kvitto på bra samarbete samt hur en strategi för helhetslösningar kan förbättra patientvården.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
  Vi behövde en och samma lösning som kan hjälpa oss att hantera befintliga begränsningar inom infrastrukturen och samtidigt ge snabb tillgång till medicinska bilder och data. Detta möjliggör för vår personal att snabbt fatta välgrundade, databaserade beslut. Dessutom tar Sectra ett helhetsansvar för tekniken och driften av plattformen så att vårt team kan fokusera på att leverera högkvalitativ patientvård i regionen. Eftersom vi nu är i gång med lösningen kommer vi framöver att kunna innovera och samarbeta i en mer omfattande skala med andra vårdgivare. På så sätt kommer vi kunna hjälpa våra patienter i regionen ännu bättre. Vi är otroligt tacksamma för de generösa donationerna från Howard & Joan Robinson & Family, The Armishaw/McCann Family, samt Sharron och Jeff Watson. Stödet från dem har varit avgörande i att möjliggöra detta projekt.
  Gavin Webb, ekonomichef och CIO på Guelph General Hospital.
  Genom att implementera Sectra One Cloud på Guelph General Hospital har grunden för framtida molnleveranser över hela landet lagts, och det utgör en ny era för helhetslösningar inom medicinsk bildhantering. Vårt team ser fram emot att stötta Guelphs digitala resa i takt med att de fortsätter växa.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada.
  Vi är glada över att få samarbeta med Sectra och att få börja interagera med deras utbildningsplattform i vår medicinska simuleringsmiljö på våra campus. Vårt uppdrag är att förbättra patientvården och minimera kliniska risker genom användning av simulering i utbildningen. Sectras lösning kommer göra att vi kan studera verkliga kliniska bilder, vilket i hög grad förstärker simuleringsupplevelsen och förbereder våra studenter ytterligare inför de verkliga miljöerna i arbetslivet. Dessutom möjliggör lösningen användning på flera campus samtidigt eftersom vi kan logga in från olika enheter.
  Francesca Boccafoschi, professor vid SIMNOVA.
  Simuleringsträning är ett utmärkt verktyg för att förbereda studenterna inför verkliga situationer. Med plattformens visualiseringsverktyg och bibliotek av verkliga kliniska fall och med SIMNOVA:s simuleringsmiljöer kommer studenterna att kunna utbilda sig själva och på ett säkert sätt öva på realistiska scenarier. Vi ser fram emot att bidra till studenternas studier med lösningar som underlättar avancerad utbildning, som i sin tur leder till bättre patientvård i framtiden.
  Johan Carlegrim, vd för Sectras affärsenhet Medicinsk utbildning.
  Vi ser fram emot att införa Sectras digitala patologilösning. Detta kommer definitivt att förbättra diagnostik, effektivitet, samarbete och forskningspotential. Att digitalisera patologi kommer tillåta oss att bättre dra nytta av kompetenserna i vår organisation, samt förbättra vår svarstid och genom detta kommer vi att tillhandahålla diagnoser på ett mer effektivt sätt.
  Orly Weinstein, vice generaldirektör och chef för sjukhusdivisionen på Clalit Health Services.
  Första kvartalet präglas av betydelsefulla förtroenden från kunder inom både säker kommunikation och medicinsk IT. Vi upplever dels en vändning inom säker kommunikation, med hög efterfrågan och leveranser. Dels passerade vi också viktiga milstolpar i omställningen till molnbaserade lösningar för medicinsk bilddiagnostik. Framgångarna visar det värde vi tillför våra kunder och att våra långsiktiga satsningar i forskning och utveckling lönar sig.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Samtliga verksamhetsområden visar stark omsättningstillväxt, vilket grundar sig i vår strävan efter nöjda kunder och att erbjuda den senaste tekniken inom våra områden. Det är glädjande att det är Secure Communications som har förbättrats mest det senaste kvartalet. Verksamheten har gjort en tydlig vändning efter ett par tuffare år och framtiden ser nu ljus ut. 
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Sectras framgångar kommer från långsiktighet, både inom forskning och utveckling och genom goda relationer med nöjda kunder som sedan ökar sin användning av Sectras lösningar och rekommenderar oss till andra. Den stora upphandlingen som vi vann i USA under kvartalet är ett klockrent exempel. Vi startade vår relation med att utveckla en lös¬ning för bildhantering inom oftalmologi som kunden använder sedan ett par år tillbaka. När de nu ska byta ut sina gamla system för radiologi väljer man att bygga vidare på en lösning och leverantör man är nöjd med och utökar med våra tjänster för medicinsk bilddiagnostik, Sectra One Cloud.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Hälso- och sjukvården är under stor press för att upprätthålla patientkvalitéten och samtidigt balansera växande finansiella och personalrelaterade utmaningar. Oavsett storlek eller infrastrukturella utmaningar fokuserar Sectra på att minska kostnaderna och komplexiteten för traditionella lösningar på plats med mycket skalbara, högpresterande helhetslösningar för medicinsk bildhantering som en tjänst. Vi ser mycket fram emot att få vara en del i att förverkliga deras strategi för en enhetlig bildhantering samtidigt som de fokuserar på att öka kvaliteten och hållbarheten i sin organisation.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
  Lösningen kommer att stötta oss i vår digitalisering både nu och i framtiden eftersom den gör det möjligt för oss att enkelt expandera till andra specialiteter och avdelningar. Lösningen kommer också att effektivisera våra radiologers arbetsflöden, ge dem användarvänliga verktyg och göra det möjligt för dem att samarbeta mer effektivt för att i slutändan ge bättre patientvård. Den bevisade höga kvaliteten och den goda servicen var andra starka faktorer vid valet av Sectra. Vårt mål är att kunna ge högkvalitativa medicinska behandlingar och patientvård från motiverad personal. Att digitalisera sjukvården är viktigt för framtiden och därför ser vi fram emot att samarbeta med Sectra och att implementera deras helhetslösning på vårt sjukhus.
  Jasper Sluimer, radiolog och avdelningschef för medicinsk informationsförsörjning på Amstelland.
  Att få samarbeta med Amstelland och förse dem med Sectra One gör mig stolt. Vår prenumerationsmodell erbjuder dem flexibiliteten att vid behov skala lösningen, vilket säkerställer att de kan fortsätta att leverera högkvalitativ patientvård samtidigt som de anpassar sig till de ständiga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.
  Peter Osinga, vd, Sectra Benelux och DACH.
  Vi har vunnit större beställningar än någonsin tidigare, fått utmärkelser för både hög kundnöjdhet och cybersäkerhet samt rankats som en av de bästa arbetsgivarna i Sverige. Detta är några av exemplen på varför 2022/2023 var ännu ett framgångsrikt år. De goda resultaten visar vår förmåga att leverera värde och bygga ett långsiktigt hållbart företag.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Sectras tillväxtstrategi bygger på att vi tar väl hand om kunderna, vilket leder till att de utökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar oss till andra. Den inneboende tillväxten i våra affärsmodeller har dämpat effekterna av det pågående skiftet till tjänster och molnleveranser, som innebär att delar av omsättning och resultat skjuts framåt i tiden. Samtidigt har valutautvecklingen varit rejält fördelaktig och delvis kompenserat för omställningen.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Behovet av ökad produktivitet inom vården och ökad cybersäkerhet är större än någonsin, och Sectra är väl positionerat för att möta dessa utmaningar. Vår plan för framtiden är att fortsätta göra det vi är bra på. Kundnytta, innovation och företagskultur samt att leverera säkra, skalbara och användarvänliga lösningar som skapar värde inom IT för medicin och cybersäkerhet. 
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans på ett mer enhetligt sätt. Sectras lösning kommer att underlätta detta med en gemensam plattform som är tätt integrerad med våra befintliga IT-system.
  Jurryt Laleeuwe, ansvarig för ICT-applikationer på AZ Sint Lucas.
  Eftersom lösningen implementeras i molnet och Sectra tar ansvaret för driften får vi dessutom mer tid till vår kärnverksamhet.
  Annelies Meyns, ansvarig för ICT-applikationer på AZ Sint Jan.
  Vi har identifierat tillväxtmöjligheter inom cybersäkerhetsområdet, där vi ser ett tilltagande behov av både rådgivning och övervakningstjänster för att möta de ökande cybersäkerhetsriskerna inom kritisk infrastruktur. Sectras redan välutvecklade och etablerade erbjudande med övervakningstjänster kommer därför vara ett utmärkt komplement till våra tjänster. Vi ser fram emot att stötta våra kunder med de utmaningar som finns inom OT-säkerhet, där det krävs konstant utveckling och bred förståelse för de risker som uppstår i dessa komplexa system och hur adekvat säkerhet skapas.
  Gustav Sandberg, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY.
  Vi var tidiga med att se behoven av övervakningstjänster för cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur och är övertygade om att detta samarbete kommer skapa ytterligare synergier och leda till ökad tillväxt. I AFRY har vi hittat en samarbetspartner med stor expertis för säkerhet inom OT-system och med en etablerad, bred kundbas. Vi är övertygade om att vår kombinerade kompetens inom säkerhetsbedömningar, monitorering och incidenthantering kommer ge våra kunder säkrare och mer tillgängliga produktionssystem. Det gagnar i sin tur hela samhället genom ökad robusthet inom kritiska verksamheter som el-produktion, energidistribution och vattenförsörjning.
  Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
  Det är helt avgörande för oss att vi alltid kan kommunicera säkerhetsklassificerad information, oavsett var och när behovet uppstår. Våra användare måste också känna sig trygga med de produkter de använder när de diskuterar känsliga frågor. Därför valde vi Sectras krypteringslösning eftersom den är godkänd och används av liknande myndigheter i andra EU-länder.
  En regeringstjänsteman på den finska myndigheten.
  På grund av det instabila säkerhetsläget i Europa finns det ett ökat behov hos många organisationer av säkra och godkända lösningar som underlättar utbytet av säkerhetsklassificerad information. Den här ordern visar att våra lösningar uppfyller dessa höga krav och på så sätt garanterar att den information som utbyts förblir säker vid varje enskilt tillfälle. Det är ett stort förtroende att vi får stödja regeringstjänstemännen i deras dagliga arbete och bidra till Republiken Finlands informationssäkerhet.
  Pekka Nurhonen, vice vd Sectra Communications OY.
  Behovet av säkra och stabila kommunikationssystem med hög tillgänglighet är större än någonsin tidigare. En kvantsäker lösning är därför nödvändigt för att våra Natokunder ska kunna upprätthålla sin digitala suveränitet. Godkännandet bekräftar att vår senaste version av Sectra Tiger/S kan hantera både dagens och morgondagens hot.
  Jeroen de Muijnck, chef för Sectra Communications BV.
  Vi ser fram emot att få inleda ett samarbete med Sectra och erbjuda deras helhetslösning för medicinsk bildhantering till vårdgivare i Polen. Vi ser en ökande trend på den polska marknaden där stora sjukhus vill gå från avdelningsspecifika lösningar till en helhetslösning som täcker alla bildbehov. Det är precis vad Sectras erbjudande gör och partnerskapet innebär därmed att vi kan möta vårdgivarnas behov. Det har potential att påverka patientvården i Polen, särskilt vid komplex diagnostik såsom cancer.
  Pawel Wiencek, chef för Spring Software Sp. z o.o.
  Vi är nöjda med att ha hittat en partner med ett så starkt nätverk inom den polska hälso- och sjukvården och som har en god förståelse för beslutsprocesserna. Vi är övertygade om att vår helhetslösning för medicinsk bildhantering, i kombination med Spring Softwares lokala kunskap och erfarenhet inom medicinsk IT, kommer att göra det möjligt för oss att bättre stötta vårdgivare i Polen och hjälpa dem att förbättra patientvården.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions.
  Att digitalisera patologin är viktigt för att vi ska kunna fortsätta erbjuda högkvalitativ vård till våra patienter samtidigt som det kommer att kunna minska vår ökande arbetsbelastning. Lösningen kommer göra det möjligt för oss att använda våra resurser mer effektivt och att samarbeta kring patientfall och mellan läkare. Digitaliseringen gör det också möjligt för oss att kunna använda mer AI-baserad teknologi som både kan öka diagnostisk precision och minska arbetsbelastningen för patologerna.
  Pål Suhrke, chef för patologiavdelningen vid Vestfold sjukhus och projektledare för digital patologi vid HSØ, tillsammans med Inger Nina Farstad, konsult och professor vid Oslo universitetssjukhus och ansvarig för funktionell lösning digital patologi vid HSØ.
  Vi är stolta över att få hjälpa HSØ med att digitalisera patologin. Vår lösning är till för att stötta vårdpersonal så att de kan erbjuda högkvalitativ vård till deras patienter. Det gör oss glada att få vara en del i att cancerpatienter inom den norska hälso- och sjukvården kan få så bra vård som möjligt.
  Petter Østbye, chef för Sectras medicinska IT-verksamhet i Skandinavien.
  Det är en spännande tid för Parkview Health som nu går i bräschen för vårdgivare i övergången till molnet. Sectra One Cloud ger åtkomst till hela Sectras produktportfölj för medicinsk bildhantering samtidigt som den säkerställer en enkel och förutsägbar kostnadsmodell när antalet medicinska bilder ökar.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
  Vi arbetar dagligen med att upprätthålla hög leveranssäkerhet i vårt elnät. Vi underhåller och servar nätet för att minska antalet oplanerade avbrott. Genom att kontinuerligt investera i elnätet skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt i regionen. Sectras monitoreringslösning kommer stötta oss i att upptäcka potentiella säkerhetsrisker. Det bidrar till ytterligare ökad trygghet för våra kunder.
  Mats Palmérus, vice VD på Jönköping Energi.
  Det är ett viktigt uppdrag för Sectra att hjälpa våra kunder att upprätthålla kontinuerlig drift, eftersom ett stopp i verksamheten kan få stora konsekvenser för samhället som är beroende av elproduktionen. Vi ser fram emot att förvalta förtroendet vi har fått från Jönköping Energi och tillsammans arbeta för att upprätthålla tillgängligheten i verksamhetens kritiska system.
  Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
  Då vi behövde byta ut vår nuvarande infrastruktur såg vi det som det perfekta tillfället att gå över till Sectras molntjänst. Vi har varit nöjda med Sectra under många år och att nu låta dem ta fullt ansvar för driften av vårt IT-system var ett enkelt val. Övergången till molntjänst kommer att minska arbetsbördan för vår IT-avdelning och på så vis ge dem mer tid till att fokusera på att hjälpa användarna.
  Ralph Berendsen, sjukhusfysiker på Zuyderland Medical Center.
  Den utmaning många vårdgivare står inför idag handlar om en ökad arbetsbelastning och brist på resurser. Dessutom har det aldrig varit så viktigt med säker hantering av känsliga data. I och med det ser vi ett växande intresse för molntjänster. Det gläder mig att Zuyderland fortsätter att vara nöjda med oss som leverantör och jag är stolt över att få deras förtroende i att ta över ansvaret för deras IT-infrastruktur.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux.
  Programmet kommer att förflytta gränserna för vad som kan göras idag inom cancerforskning. Det har potentialen att ta klinisk validering av läkemedel till helt nya nivåer, förändra vem som kan bidra till forskning och utveckling, samt leda till nya individanpassade behandlingar för cancerpatienter. Potentialen är stor. Vi kommer att kunna förstå mutationer i DNA:t, men viktigast av allt – om det visar sig i vad läkare ser på röntgenbilderna. Vi kommer också att exponera data för AI på nya sätt. Innovativt arbete med Sectra är en viktig del av vårt initiativ. Deras bildbehandlingsystem är redan ett välanvänt system för de som jobbar kliniskt inom NHS, men vi kommer att använda det på nya sätt. Systemet kommer att hjälpa oss komma åt bilder och koppla samman dessa med vår genomiska data. En kombinerad data som detta resulterar i kommer att möjliggöra viktig forskning och stötta en säker men tillgänglig molnbaserad forskningsmiljö. Det betyder att långt fler än endast bioinformatiker kan dra nytta av data från genomik, patologi och radiologi.
  Dr. Prabhu Arumugam, chef för kliniska data och bildbehandling samt huvudansvarig för patientinformation på Genomics England.
  Det här är ett inspirerande initiativ som kan bidra till att förändra vår förståelse för cancer och för andra sjukdomar. Vi har arbetat med NHS i decennier genom att leverera digitala lösningar till diagnostiska miljöer såsom radiologi och patologi. Det här projektet nyttjar det arbetet i större utsträckning, med spännande forskning som har enorm potential. Det är med spänning jag ser fram emot att se forskningen växa fram, och utifrån den, möjligheten för livsförändrande och livräddande behandlingar för patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland.
  Säkra informationsutbyten mellan och inom myndigheter, utan risk för avlyssning, har aldrig varit viktigare. Ett fortsatt samarbete med svenska myndigheter bekräftar att Sectra spelar en viktig roll i det svenska totalförsvarets förmåga att kunna utbyta information säkert och effektivt. Jag är stolt över att våra system och lösningar för säker kommunikation bidrar till ett tryggare samhälle.
  Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
  Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år. Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.
  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.
  Adam Gale, vd, KLAS.
  Sectras finansiella mål och strategiska ambitioner är fortsatt desamma. Behovet av en produktivare hälsovård samt av cybersäkerhet är större än någonsin. Inom medicinområdet driver konsolideringsbehov och cybersäkerhetsfrågor mot övergång till molnet, och vi håller på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Även om denna övergång kommer att innebära en tillfälligt dämpande effekt på vår finansiella tillväxt, kommer den långsiktigt att gynna oss och våra kunder. Inom datasäkerhetsområdet är säkerhetssituationen i Europa samt behovet av datasäkerhet, inte minst i mobila tillämpningar, starka faktorer i vår framtida tillväxt. De utmaningar som många vårdgivare står inför idag rör ökad arbetsbelastning, bristen på resurser och en begränsad budget. Kostnadsbegränsningar, personalens välmående och cybersäkerhet ökar i betydelse. Därför är färre och effektivare IT-system, för exempelvis hantering av medicinska bilder mellan flera sjukhus och/eller olika typer av bilder och diagnostiska specialiteter, avgörande. Vi satsar på att en helhetslösning för alla typer av medicinska bilder, en så kallad "pixel EMR"-lösning, är vad framtidens kunder eftersträvar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Att få tillgång till resurser på rätt plats och vid rätt tillfälle blir alltmer utmanande. Därför är det avgörande att kunna samarbeta kring både arbetsbelastning och expertis, speciellt kring mer komplexa sjukdomar såsom cancer där väntetiden för behandling och uppföljning är kritisk. Genom att digitalisera patologin på våra två sjukhus med en sammanslagen lösning stärker vi vår gemensamma förmåga att ge bra vård.
  Emmanuel Rousseau, medicinskt ansvarig patolog på Mouscrons sjukhus.
  En ökad arbetsbelastning och brist på resurser är en stor utmaning för många vårdgivare, oavsett medicinsk specialitet. Att då kunna använda medicinska IT-lösningar som spänner över sjukhus eller över flera avdelningar, är en viktig del av lösningen. Jag ser fram emot att arbeta med dessa två vårdgivare som till och med går över landsgränser för att ge sina patienter bästa möjliga vård.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  Att digitalisera patologin tillsammans med Sectra är ett steg mot målet att ge patienter i vår region högkvalitativ vård. Att lösningen är så lättanvänd kommer underlätta övergången till ett digitalt arbetsflöde för våra patologer. Det i sin tur gör att vi snabbt kommer kunna uppleva fördelarna med de nya digitala verktygen liksom de nya möjligheterna att samarbeta kring patientfall.
  Valérie Costes-Martineau, professor på Montpellier University Hospital, och Pascal Roger, professor på Nîmes University Hospital.
  Jag är väldigt glad för den här chansen att få bidra till en förbättrad patientvård i Frankrike. Med hjälp av våra medarbetare, erfarenhet och lösning för digital patologi har vi bevisat att vi kan skapa tydliga positiva resultat för vårdgivare som bestämt sig för att använda digital teknik för att föra patologi och cancervård framåt. Det gör mig väldigt stolt.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  När stora teknikbolag i andra branscher minskar personalstyrkan fortsätter vi att rekrytera. Att ännu en gång utses till en av de bästa arbetsgivarna i Sverige, och den allra bästa bland produktbolagen, underlättar i rekryteringen, vilket även gynnar kunderna och därmed aktieägarna. Det går inte att få nöjda kunder om man inte har nöjda anställda. Tillsammans har våra medarbetare lyckats skapat en arbetsplats och en företagskultur som levererar värde till våra kunder runt om i världen.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det nya systemet kommer att förenkla tillgången till bilder från andra vårdgivare, vilket ökar effektiviteten när våra team svarar på remisser från andra sjukhus. Det kommer att göra det möjligt för oss att utforska möjligheterna att ta stöd av AI inom diagnostiken när vi fortsatt arbetar för att ligga i framkanten av bilddiagnostik inom barnhälsovård.
  Anthony Harper, IT-chef på GOSH.
  Great Ormand Street Hospital har länge varit föregångare på en global nivå när det kommer till många områden inom pediatrisk medicin, inklusive bilddiagnostik. Jag hoppas att implementeringen av ett nytt bildhanteringssystem kommer ge verktyg för att fortsätta deras innovation och jag ser fram emot ett starkt samarbete där vi delar erfarenheter och kunskap.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien.
  Den uppgradering av diagnostiska verktyg som det nya systemet innebär kommer skapa en rad värden för vår personal i samband med att de granskar bilder, skriver svar och följer sjukdomsförloppet hos patienterna. I vardagen kommer det här göra en enorm skillnad för våra radiologer. Med hjälp av modern teknik kommer de bättre kunna hantera stora datamängder. Vi kommer också att bredda vår användning av avancerad bildbehandling, samtidigt som förbättrade möjligheter att visa bilder och information på multidisciplinära ronder kommer stärka samarbetet inom sjukhuset.
  Anthony Harper, IT-chef på GOSH.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter