Västerbotten läns landsting investerar i digital patologi från Sectra

Linköping – 19 december, 2016 – Västerbotten läns landsting investerar i Sectras (STO: SECT B) IT-lösning för lagring, granskning och delning av digitala patologibilder. IT-lösningen gör det möjligt för regionen att öka andelen undersökningar som granskas digitalt. Det gör att fler bilder kan granskas oberoende av vilket av regionens sjukhus som patologen arbetar ifrån. Lösningen kommer även att användas av patologer i Region Jämtland Härjedalen.

I Västerbotten läns landsting bor över 250 000 personer och tillsammans med Region Jämtland Härjedalen genomförs varje år 35 000 patologiundersökningar och 34 000 cytologiundersökningar.

Sectras patologilösning kommer att integreras med de scanners som används för att digitalisera vävnadsprover, liksom med omkringliggande IT-system för exempelvis hantering av patientinformation.

– Västerbotten läns landsting är ett bra exempel på den typ av vårdgivare som vi ser är bland de första på marknaden att digitalisera sina patologiavdelningar. Regioner som verkar över stora geografiska avstånd får stort värde av att kunna dela bilder digitalt istället för att behöva skicka fysiska glas. Detta gör investeringen i digital patologi särskilt intressant för den här typen av kunder, säger Torbjörn Kronander, vd Sectra AB.

Varför digital patologi
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Sectras digitala patologilösning
Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS), som sedan tidigare används på röntgen- och mammografiavdelningarna i regionen. Detta skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan radiologer och patologer, två nyckelfunktioner för en effektiv cancervård, och underlättar bland annat vid multidisciplinära ronder, som är en del i så kallad integrerad diagnostik. En gemensam IT-plattform minskar dessutom landstingets underhålls- och driftskostnader. Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom Sectras erbjudande.

Lär dig mer om digitalisering av patologi från Sectras tidigare kunder

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10

Om Sectra
Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1,073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm.  För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, ortopedi och andra bildintensiva avdelningar. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande positon i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Västerbotten läns landsting är ett bra exempel på den typ av vårdgivare som vi ser är bland de första på marknaden att digitalisera sina patologiavdelningar. Regioner som verkar över stora geografiska avstånd får stort värde av att kunna dela bilder digitalt istället för att behöva skicka fysiska glas. Detta gör investeringen i digital patologi särskilt intressant för den här typen av kunder.
Torbjörn Kronander, vd Sectra AB