Dela

Kontakt

 • Helena Sundman

  Pressekreterare


  Nyköpingsvägen 26 151 89 Södertälje
  08-5230 6603
  http://www.sodertalje.se
 • Citat

  Science Week är viktigt för att visa upp att Södertälje är en kunskapsstad med växande KTH och storföretag som AstraZeneca och Scania. Södertälje ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom hållbar produktion. Science Week ger chansen att kraftsamla kring forskning, utbildning, och även uppmuntra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
  Kvalitetskraven är högt ställda för att få bedriva en utbildning inom yrkeshögskolan. Därför är det mycket glädjande att Södertälje både kan bibehålla pågående utbildningar och även utöka med ytterligare en utbildning. Ledningen och medarbetarna på kommunens yrkeshögskola har lyckats skapa god kvalitet i nära samverkan med våra företag i Södertälje, och det har Myndigheten för yrkeshögskolan sett.
  Johan Abrahamsson, verksamhetschef för yrkeshögskolan på Södertälje kommun
  Det känns fantastiskt att yrkeshögskolan i Södertälje växer. Dagens positiva besked gör att vi nu kan erbjuda ett bredare spektrum av yrkesutbildningar som ger studenter tillgång till färsk kunskap som baseras på lärarens erfarenheter från sitt dagliga arbete, och som dessutom svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens.
  Cathrine Haglund, resultatenhetschef yrkeshögskolan i Södertälje
  Med Jörgen Austler i den strategiskt viktiga positionen som ekonomi- och finansdirektör tar vi ytterligare ett steg i att effektivisera och strukturera ledarskapet inom kommunkoncernen.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Vi kan se att intresset för dessa utbildningar ökar för varje år. Jag är stolt över att vi har lyckats bygga upp dessa idrottsutbildningar, med en idrottsakademi som ser till att vi har ett välfungerande samarbete, gemensamma förväntningar och en hög ambition.
  Monica Sonde, utbildningsdirektör Södertälje kommun
  Idrotten är djupt rotad i Södertälje. Genom att erbjuda möjligheten att utveckla sig inom sin idrott på en högsta nivå så behåller vi talangerna i Södertälje. Det stora intresset av att gå våra utbildningar finns både på ett nationellt och ett internationellt plan.
  Andreas Lindbäck, NIU-koordinator
  Att det är rent, tryggt och snyggt på torg och gator är viktigt för att Södertälje ska upplevas som en attraktiv plats. Vi har höga ambitioner för kommunens hållbarhetsarbete för att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Nu kan vi se att det prioriterade arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning har gett resultat, vilket är mycket positivt.
  Tage Gripenstam, kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden (C)
  Vi har ställt höga krav på köparen och vi ser att Månsbro Fastigheter lever upp till dem. Bolaget är en stabil, långsiktig och ansvarsfull hyresvärd med god ekonomi som redan äger fastigheter och är engagerade i Hovsjö. Vi hade flera spekulanter och vi har gjort en samlad bedömning att den här hyresvärden är bäst lämpad ur flera perspektiv, inte minst för Södertäljes utveckling. Vi ser fram emot att tillsammans med Månsbro Fastigheter verka för Hovsjös framtid.
  Yilmaz Kerimo, ordförande i Telge Hovsjö (S)
  Vi vill hitta nya sätt att öka återanvändning, men också underlätta för företag och hushåll som saknar bil eller av andra skäl inte kan lämna sina varor på återvinningscentralen.
  Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun
  Våra undersökningar visar att det finns en stor potential att öka återanvändningen av det grovavfall som idag materialåtervinns eller går till förbränning. Med det här projektet får vi möjlighet att utveckla och stärka vår kunskap om vilka förutsättningar som behövs för att öka återanvändningen.
  Lena Youhanan, utredare på IVL Svenska Miljöinstitutet
  Södertälje folkmusikfestival genomförs nu för andra året i rad. Den är på väg att bli en stolt tradition som förenar Södertäljeborna med folkmusik från världens alla hörn.
  David Winerdal, kultur- och fritidsnämndens ordförande (KD)
  Folkmusiken är i allra högsta lag levande och mycket populär bland många idag. Miljön på Torekällberget förstärker folkmusikens rötter. Jag hoppas att både de redan intresserade och de som inte är så insatta ska hitta något de tycker om.
  Helena Hellström, t f kultur- och fritidschef
  Jag är mycket nöjd med kommunstyrelsens beslut. Karin Björkryds bakgrund och gedigna erfarenhet av omsorgsfrågor är ett viktigt tillskott för omsorgskontoret och dess utveckling. Hon har bevisat att hon kan leverera konkreta resultat mot höga och svåra mål inom omsorgen. I Södertälje är dessa frågor högt prioriterade, och i det arbetet kommer Karin Björkryd att spela en nyckelroll.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Jag är också glad att vi får behålla Annika Rådström. Hon har haft en lång karriär på kommunen, och som tillförordnad socialdirektör har hon visat stor kompetens och har lett kontoret med trygg hand. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för karriärmöjligheter och Annika Rådström är ett mycket gott exempel på det.
  Rickard Sundbom, stadsdirektör
  Hela matkejdan från produktion till konsumtion har en stor påverkan på miljön. Diet for a green planet har ett antal riktlinjer som när de tillämpas fullt ut har stor effekt på hela livsmedelssystemets hållbarhet. Att konceptet fungerar väl i Södertälje är ett faktum och nu vill vi inspirera och mobilisera aktörer i Sverige och i andra länder men också andra områden.
  Sara Jervfors, kostchef och projektchef för Matlust
  Vi är väldigt glada och stolta för den här utmärkelsen. Djurskyddsfrågorna hänger tydligt ihop med vårt arbete med maten som verktyg för hållbar utveckling. Vi vill ligga i framkant när det gäller andelen ekologiska och närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Vi har arbetat medvetet och långsiktigt och får här en bekräftelse på hur viktigt det är ur ett djuretiskt perspektiv.
  Hanna Klingborg (MP), kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet
  Hållbar livsmedelsproduktion har länge varit en utgångspunkt för de kommunala måltiderna, och i det arbetet så är en naturlig del att förespråka vegetabilier framför kött. I vår livsmedelspolicy säkerställer vi att de produkter som inhandlas och tillagas i kommunens verksamheter inte bara uppfyller svensk lagstiftning men helst också är KRAV-certifierade. Jag hoppas att den här fina utmärkelsen kan inspirera fler kommuner.
  Sara Jervfors, kostchef på Södertälje kommun
  Det är mycket goda nyheter. Vi har tagit ett samlat och strukturerat grepp kring digitaliseringsarbetet i kommunen för att skapa den bästa servicen för Södertäljeborna.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Jag är väldigt glad och stolt. Vi har arbetet hårt med att utveckla och samverka både internt och med kollegor inom offentlig förvaltning och andra partners. En tydlig politisk prioritering är avgörande för att skapa förutsättningar för att ta ett samlat grepp om digitaliseringen.
  Maria Dahl Torgerson, digitaliserings- och kommunikationschef
  Vi leker med historien, men tar historien på allvar.
  Susanna Lovén, projektledare på Torekällberget
  Christina Sandbergs ideella engagemang och närvaro har uppskattats och värdesatts högt av Södertäljeborna. Den här statyn hyllar hennes värme och hennes solidariska arbete för andra. Den gör oss påminda om att vi ska visa omtanke om våra medmänniskor.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Tillgänglighet och förbättrad service är viktiga områden i digitaliseringsprocessen. Jag tror och hoppas att vi genom vår nya digitala medarbetare ska kunna uppnå större medborgarnytta genom möjlighet att ställa frågor till oss dygnet runt alla dagar i veckan.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Att arbeta med de mänskliga rättigheter är ett sätt att fånga upp det engagemang som vi ser hos våra ungdomar. Just blandingen av teoretiska moment och estetisk gestaltning ger möjlighet för elever att uttrycka sig på olika sätt och de budskap som eleverna sänder ut via kuben kommer därför att kunna beröra sin publik på flera sätt, både kunskapsmässigt och känslomässigt.
  Emma Rosengren, rektor Foucaultgymnasiet
  Det finns en tydlig ökad efterfrågan av den här kompetensen hos tillverkande företag och tjänsteföretag, men även inom kommunal och annan offentlig verksamhet.
  Cathrine Haglund, chef på Campus Telge på Södertälje kommun
  Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är en viktig uppgift. Det är en framtidsfråga för kunskapsstaden Södertälje, men också för svensk exportindustri. Det är genom samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga som vi verkligen kan kraftsamla kring forskning och utbildning.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  I utvecklingen av Södertälje är det viktigt att inte bara ha siktet inställt på framtiden utan att även uppmärksamma och vårda vår gemensamma historia. Södertälje kanal, en pulsåder för trafiken till och från Mälaren, fyller nu 200 år. Detta vill vi under året uppmärksamma och fira tillsammans med Södertäljeborna.
  Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
  Vi vill att Södertälje centrum ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi är ytterligare en pusselbit i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan.
  kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S)
  Vi lever i en föränderlig värld och digitaliseringen ställer helt nya krav på oss som kommun, En ökad digital tillgänglighet är också en demokratifråga. Nu fortsätter vi samarbetet med Centrumföreningen för att tillsammas möjliggöra gratis wifi.
  Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef
  Det är roligt att Södertäljes grundskolor ligger över det förväntade resultatet inom alla områden. Till exempel har behörigheten ökat med nästan fem procentenheter. Vårt fortsatta strukturerade arbete med fokus på kvalitet i undervisningen ger resultat, och det är viktigt att det är långsiktigt hållbart och stabilt.
  Monica Sonde, utbildningsdirektör
  Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel.
  Sara Jervfors, chef för Södertälje kommuns kostenhet och projekt Matlust
  Stefan har under sina sju år som koncernchef lett Telgekoncernen genom stora förändringar och lyckats skapa en stabil och effektiv organisation. Han lämnar efter sig en bolagskoncern med goda ekonomiska resultat och som levererar tjänster till gagn för Södertäljeborna. Jag vill tacka Stefan för dessa år och önskar honom varmt lycka till i sin nya tjänst.
  Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande Telgekoncernens styrelse
  Jag brinner för att skapa samhällsnytta och ser fram emot att få arbeta med dessa frågor i ett bredare perspektiv än idag. Det har varit roligt och utvecklande att vara en del av Södertäljes utveckling och Södertälje kommer alltid att finnas i mitt hjärta.
  Stefan Hollmark, vd och koncernchef på Telge
  Fyrverkerier är ett stort samhällsproblem som skapar mycket stor otrygghet och för med sig en mängd negativa konsekvenser för både människor, djur och natur. Kommunen kan inte ensam komma tillrätta med problemet, det krävs nationella beslut. Södertälje kommun tar nu täten för att få till en förändring i denna viktiga fråga.
  Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet (MP) på Södertälje kommun
  I Södertälje finns det en outnyttjad möjlighet att skapa nya produkter och tjänster av data som vi i kommunen på olika sätt tar fram. Det ska vara enkelt att vidareutnyttja de data som vi producerar, och Hack for Sweden blir ett viktigt led för att påskynda arbetet med att göra vår öppna data tillgänglig.
  Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef
  Vi ser Hack för Sweden som en god samarbetspartner i vårt arbete med innovation och öppna data. Vi får möjlighet till kompetenshöjande insatser och samarbetet ökar vår förmåga att jobba innovativt och kollaborativt med digitala lösningar.
  Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg
  Hack for Sweden är stolta och glada att välkomna Södertälje som partners – extra roligt är det att Södertälje är den första kommunen som blir en del av vårt community. Vi ser fram emot att skapa samhällsnytta för Sveriges medborgare genom att kunna erbjuda öppna data från en kommun som ligger i framkant av den digitala transformationen.
  Ann Molin, projektledare på Hack for Sweden
  Det här är de bästa meritvärdena hittills för Södertälje.
  Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S)
  Det ska vara lätt att bli av med sitt skräp i centrum. Nu tar vi ytterligare ett steg mot målet att minska nedskräpningen och att medborgare ska vara nöjda med renhållningen av centrum.
  Tomas Thernström, avfallssamordnare på Södertälje kommun
  Vi på Kultur 365 jobbar med generationsarbete. Vi behöver ha ett samhälle där alla åldrar trivs och mår bra. Kanske upptäcker våra unga och äldre att det var ganska kul att träffa en annan generation.
  Lars Ahlin
  Insatser för jämställdhet bidrar till en tryggare miljö för såväl personal som elever.
  Maria Leonardsson
  Michael har en mycket intressant bakgrund som kommer oss till nytta, och han kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av verksamheterna på kultur- och fritidskontoret.
  Staffan Jonsson
  Med den stora bredd som finns inom idrotten i Södertälje känns det mycket inspirerande och utmanande att påbörja min nya tjänst.
  Michael Andersson
  Vinnaren av årets jämställdhetspris i Södertälje har bedrivit ett hårt arbete för att attrahera tjejer med olika bakgrund, förutsättningar och social miljö. Här arbetar man i syfte att göra omgivningen bättre för tjejer i Södertälje, oavsett ursprung. Miljön har beskrivits som prestigelös utan något krav att vara på ett visst sätt, en oas där alla tjejer kan mötas. De bedriver ett långsiktigt arbete som är viktigt för Södertäljes jämställdhet och allas lika värde.
  Juryns motivering
  Vårt geografiska läge är gynnsamt för satsningar av det här slaget, och det är mycket positivt att vi har lyckats möta den ökande efterfrågan från både medborgare och besöksnäring.
  Boel Godner
  Vi har arbetat målmedvetet för att locka hit rederier för att utöka och utveckla båttrafiken från Södertälje.
  Aljoša Lagumdžija
  Barns möjlighet till en bra fritid ska inte styras av föräldrarnas plånbok. Den här satsningen kommer att göra stor skillnad för många barn, unga och familjer i Södertälje.
  Anna Bohman Enmalm
  Med dessa extra medel och samverkan kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler och ännu bättre aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga.
  Staffan Jonsson
  – Vi vill lyfta fram Södertäljes historia på ett annorlunda sätt. Det finns så mycket att visa upp för både Södertäljebor och turister, staden har ju formats mycket av sin historia. Känner man till den så förstår man varför det ser ut som det gör idag.
  Aljoša Lagumdžija
  – Vi vill använda den här veckan till att uppmärksamma ojämställda strukturer i samhället. Frågan om att arbeta för ett mer jämställt samhälle måste ständigt hållas levande, både lokalt och nationellt.
  Boel Godner
  – Det finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet gäller alla, både kvinnor och män och i alla åldrar. Jag hoppas att många Södertäljebor har möjlighet att delta under veckan.
  Marita Lärnestad

  Prenumerera