Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Statens fastighetsverks upphandling gällande arkitektuppdraget för en ny Opera i Operan är klar. De sökande som lämnade in anbud var överlag mycket kvalificerade arkitekter. Flera hade också gått samman i team över kontorsgränserna för att bredda sin erfarenhet och kompetens.

- Vi är mycket nöjda med det slutgiltiga valet. Ahrbom och Partner, med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriska byggnader i förändring, har tillsammans med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter möjlighet att skapa något riktigt bra. Båda kontoren har i tidigare projekt lyckats väl med synliga tillägg i känsliga miljöer, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Ahrbom och Partner har bland mycket annat gjort fina lösningar till Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm medan Lundgaard Tranberg Arkitekter visat exempel på mycket väl gestaltade tillägg i äldre miljö samtidigt som de tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med det nyuppförda Kongelige Teater i Köpenhamn.

- Vi är glada för ett erfaret expertteam av arkitekter som nu ska ge oss förslag på operahusets utveckling. Samtidigt hoppas vi att man ska ha modet att våga tänka nytt i en spännande kombination av kulturhistorisk byggnad och innovation. Med en tillbyggnad av operahuset mot Kungsträdgården skulle den historiska byggnaden kunna möta arkitektur av idag och på så sätt gå i samklang med den konstnärliga verksamheten som är i en ständig utveckling. Projektets mål är ju att skapa en Ny Opera i Operan. Det finns många goda exempel runt om i världen på omdaning av ett kulturhistoriskt operahus, säger Birgitta Svendén, VD/operachef.  

Stor uppgift väntar stark konsultgrupp

Vid sidan av arkitekterna är det ett stort antal kompetenser som nu går samman för att påbörja det kvalificerade arbetet med att renovera, bygga om och bygga till operabyggnaden.

- Konsulternas första uppgift blir att sätta sig in i hur verksamheten i operabyggnaden fungerar idag och vilka förändringsbehoven är, säger Ulrika Berglund, projektchef vid Statens fastighetsverk.

Därefter vidtar skiss- och analysarbete med målet att konkretisera en framtida operabyggnad som motsvarar förstudien och de högt ställda förväntningarna från publik, konstnärliga utövare och en kulturintresserad allmänhet.

Övriga konsulter

Övriga konsulter klara för projektet är; Projektbyrån, som kommer att stödja SFV:s projektledare med bland annat projekteringsledning och planering. För konstruktionsuppdraget kommer Sweco att ansvara, VVS-konsult blir ÅF Infrastructure medan Tyréns får uppdraget som el- och telekonsult.

För mer information kontakta:

Vanja Knocke, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 74 11, vanja.knocke@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket nöjda med det slutgiltiga valet. Ahrbom och Partner, med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriska byggnader i förändring, har tillsammans med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter möjlighet att skapa något riktigt bra. Båda kontoren har i tidigare projekt lyckats väl med synliga tillägg i känsliga miljöer.
Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
- Vi är glada för ett erfaret expertteam av arkitekter som nu ska ge oss förslag på operahusets utveckling. Samtidigt hoppas vi att man ska ha modet att våga tänka nytt i en spännande kombination av kulturhistorisk byggnad och innovation. Med en tillbyggnad av operahuset mot Kungsträdgården skulle den historiska byggnaden kunna möta arkitektur av idag och på så sätt gå i samklang med den konstnärliga verksamheten som är i en ständig utveckling. Projektets mål är ju att skapa en Ny Opera i Operan. Det finns många goda exempel runt om i världen på omdaning av ett kulturhistoriskt operahus.
Birgitta Svendén, VD/operachef
- Konsulternas första uppgift blir att sätta sig in i hur verksamheten i operabyggnaden fungerar idag och vilka förändringsbehoven är.
Ulrika Berglund, projektchef vid Statens fastighetsverk