Vasamuseets tillbyggnad: Lågmäld form tillförs kraftfullt uttryck

I mars stod det klart att Statens fastighetsverk (SFV) kommer att bygga till Vasamuseet i Stockholm, en om- och tillbyggnad som utöver en förbättrad entréfunktion ska ge större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Tillbyggnaden, ritad av Vasamuseets ursprungsarkitekter Göran Månsson och Marianne Dahlbäck, utgörs av en byggnad i ett plan, parallell med huvudbyggnaden.

När Vasamuseet byggdes dimensionerades museet för 600 000-700 000 besökare per år. Sedan öppnandet 1990 har museets besökssiffra stigit och ligger det senaste året på över 1,1 miljon. Med en tillbyggnad ges en bra möjlighet att ta hand om den ökande publiken.

-         Den förbättrade entrén kommer att göra skillnad för besökarens helhetsupplevelse. Men tillbyggnaden ger mer än så; utrymme för fler utställningar, en mer tillgänglig museibutik och utökat utrymmen för besökande grupper, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ursprungsarkitekter bakom ny lågmäld gestaltning

Vasamuseets byggnad är ett framstående exempel på nutida svensk arkitektur. Tillbyggnaden, som ska anslutas till den befintliga entrén, kommer att utformas av ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck. Detta för största möjliga samstämmighet med det befintliga museet. Till stöd har Månsson/Dahlbäck Berg Arkitektkontor.  

-         Eftersom Vasamuseet redan har ett kraftfullt uttryck, en unik och uppskattad arkitektur, görs tillbyggnaden i en mer lågmäld form. Arkitekterna Månsson Dahlbäck har ritat en byggnad som löser många viktiga funktionsbehov på ett estetiskt tilltalande sätt, säger Ulf Tomner.

Fasaden kommer att kläs med träpanel, behandlad med slamfärg och trätjära huvudsakligen i rött och svart. Färgsättningen ansluter till det befintliga museets kulörer inspirerade av äldre träbåtars mustiga färger.

-         Eftersom Vasamuseet ligger inom Nationalstadsparken med andra kulturhistoriskt intressanta byggnader som granne, har det varit viktigt att hålla nere den synliga volymen på tillbyggnaden, liksom att välja färger som smälter in. Med sin långsträckta fasad i rött och svart bildar tillbyggnaden en lugn fond i Galärparkens öppna landskapsrum, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Tillbyggnaden har en lokalarea på ca 1 460 kvm medan ombyggnaden omfattar ca 350 kvm. Dess funktioner har tagits fram i samverkan med Statens maritima museer, där Vasamuseet ingår. Just nu pågår intensiv projektering i samverkan med Vasamuseet för att byggstart ska kunna ske hösten 2011. Invigning av den nya delen planeras äga rum våren 2013.  

För mer information kontakta:

Ulf Tomner, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 10, ulf.tomner@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Maria B Andersson, informationschef Vasamuseet, 08 519 548 67, maria.andersson@maritima.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media