Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Maria Uggla

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  073 332 22 14
 • Citat

  Statens fastighetsverk förvaltar många byggnader med rötter i Vasatiden. Flera av dem är besöksmål, men vi vill göra berättelser om våra gemensamt ägda kulturmiljöer tillgängliga för fler. Detta är historiska miljöer men de är lika mycket en del av framtiden, säger Ingrid Eiken generaldirektör vid Statens fastighetsverk.
  Ingrid Eiken
  - Det känns speciellt och väldigt roligt att alla nu kan få uppleva de vackra sidentapeterna. Tack vare ett gediget och tålmodigt arbete under många år har Gustav III:s tapeter fått nytt liv.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - En analys gjord av tyska textilkonservatorer visar att de ursprungligen klarröda sidentapeterna troligen är importerade från Kina, vilket de handmålade konturlinjerna i silver vittnar om. Det var vanligt att måla så i Kina på 1700-talet,
  Jakob Strömholm, slottsarkitekt på Gripsholms slott
  Fästningsön är en av Göteborgs viktigaste historiska platser som varit med att forma stadens utveckling. Det är en plats som alla ska ha möjlighet att besöka. Och nu öppnar vi på Statens fastighetsverk upp en sådan möjlighet.
  Ingrid Eiken generaldirektör för Statens fastighetsverk
  För att göra upplevelsen komplett kommer vår hyresgäst Älvsborg event erbjuda mat, dryck och aktiviteter som lockar hela familjen.
  Johan Staberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det har varit ett stort och komplicerat arbete att dra ut nya sjöledningar som är förlagda på botten och går in till fastlandet. I samband med det arbetet har vi också byggt en brygga för hantering av sopor och avfall samt installerat en ny anläggning för fettavskiljning. Nu är arbetet klart och fästningen är redo att ta emot nya hyresgäster och besökare.
  Thomas Andreasson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Vi har ett stort historiskt intresse och vill att det ska prägla verksamheten på Älvsborgs fästning, både vad det gäller maten och aktiviteter, till exempel kanonsalut och Karoliner på ön. Det finns många olika möjligheter på detta fantastiska ställe.
  Emil Karmark, Älvsborg event
  - Operabyggnaden är i akut behov av renovering och det går inte att lappa och laga längre. Det känns därför bra att vi nu går in i en ny fas och kommer vidare.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - Målet är att få en operabyggnad att vara stolt över och som klarar de lagkrav som ställs på fastigheter och på en fungerande arbetsmiljö för våra hyresgäster. Vi ser fram emot att göra detta arbete i nära dialog med Kungliga Operan och Operakällaren. Renoveringen ska möta deras behov så att de långsiktigt kan bedriva sina verksamheter i byggnaden.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - Det här kommer att bli den största och mest komplexa renovering som vi företagit oss. Här finns runt tusen rum fördelat över tolv våningsplan. Operabyggnaden är dessutom ett statligt byggnadsminne och ett viktigt kulturarv som ska kunna fortsätta vara hem för vår nationalscen för opera och balett och leverera scenkonst i världsklass. Projektet kräver noggranna förberedelser och hänsyn måste tas i varje steg.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - För oss, som dagligen förvaltar och utvecklar värdefulla kulturmiljöer, är Helgopriset ett angeläget pris då det uppmärksammar svensk byggnadskonst. Priset sätter ljus på arkitektoniska lösningar som skickligt väver samman historia och nutid.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk.
  - Priset har aldrig legat mer rätt i tiden och det ska bli spännande att se om det avspeglar sig på de bidrag som kommer in. Många olika typer av byggnader och miljöer kan vara med och tävla. Det enda de behöver ha gemensamt är att de bör vara förebilder i konsten att restaurera eller lägga till.
  Karin Svenonius, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Som Sveriges största förvaltare inom besöksmål har vi, tillsammans med flera av våra hyresgäster, möjlighet att erbjuda udda och minnesvärda vigselplatser. För att underlätta letandet har vi satt ihop en digital kärlekskarta på vilken vi märkt ut ett femtiotal av dessa platser.
  Thomas Johansson, kommunikationsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Godnatt är en mycket speciell och vacker plats. Vi vågar därför lova att det kommer att bli fem minnesvärda vigslar här. Tyvärr har vi vanligtvis inte möjlighet att hålla fästningen öppen, men på pingstafton gör vi ett undantag och öppnar fästningstornet för fem brudpar och deras gäster.
  Thomas Johansson, kommunikationsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada över att få välkomna våra hyresgäster Statens konstråd och Nordens välfärdscenter till Kasern II. Byggnadens yttre och inre har återuppbyggts med traditionella metoder och material och tas nu åter i bruk.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi har strävat efter att återskapa rumsindelningen genom att gå tillbaka till stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på Kasern II:s kulturhistoriska värden och byggnadens tongivande byggnadsperioder. Något som bland annat återspeglas i färgsättningen.
  Erika Haglund Engdahl, projektledare för den invändiga renoveringen av Kasern II
  - Vi hoppas att besöksmålskartan ska locka våra besökare att vilja utforska sin historia och upptäcka fler av alla statliga byggnadsminnen som förvaltas av Statens fastighetsverk. Kartan är en del av vårt arbete med att skapa ökad insikt, kunskap och intresse för våra fastigheter, deras historia och betydelse för oss alla.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - På webbplatsen finner man även länkar till våra hyresgäster som med sina olika verksamheter och sitt värdskap fyller besöksmålen med upplevelser och förmedlar deras historier. Vi hoppas att kartan, som är ett önskemål från våra hyresgäster, ska inspirera dem till att samarbeta ännu mer för att locka fler att utforska vårt kulturarv.
  Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk
  - De två vackra byggnaderna är statligt byggnadsminne och erbjuder stora möjligheter. Redan nu är intresset stort för vad Göta hovrätts gamla lokaler ska användas till, vilket känns roligt för oss som förvaltar de två husen.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Vi märker att byggnaderna lockar. De ligger centralt med goda kommunikationer intill Länsmuseet och är omgivna av en fantastisk parkmiljö. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra framtida hyresgäster, precis som vi har haft med domstolsverket.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Det har blivit tradition att trädgårdsmästarna ska finnas i byggnaden. Diskussionerna om renovering och om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan har pågått i många år. Nu får vi äntligen möjlighet att samla all trädgårdspersonal, som är utspridd på olika ställen, på en och samma plats och alla får en fast punkt.
  Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala
  - Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras. Invändigt uppgraderas samtliga tekniska installationer, så att verksamheten får en god innemiljö vad gäller bland annat luftkvalitet och belysning. En ytskiktsrenovering genomförs, med fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen. Villan ska också brandsäkras och göras mer tillgänglig genom att en hiss installeras.
  Helena Bessfelt, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada över att arbetet kan komma igång och att Trädgårdsvillan blir en modern och ändamålsenlig arbetsplats som även i fortsättningen kan användas av Botaniska trädgårdens trädgårdspersonal.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det här är så kul att göra och jag vet att det är uppskattat. Tanken är att bjuda folk på annorlunda berättelser. Jag är väldigt nöjd med filmerna och hoppas att de som ser programmen ska få en wow-känsla och sedan vilja veta mer.
  Melker Becker, programledare för Hemliga rum 2022
  Vi vill visa variationen bland våra fastigheter, från norr till söder. Genom att berätta om människorna som bodde och verkade där, skapar vi förståelse för platserna och sätter in dem i ett större sammanhang.
  Ulrika Kjellin, projektledare för Hemliga rum på Statens fastighetsverk
  - Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att renovera och modernisera den välkända och iögonfallande tegelbyggnaden i Lundagård. Renoveringen är efterlängtad och jag ser fram emot att få välkomna Lunds universitet tillbaka efter sommaren 2023.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Eftersom huset är uppfört på 1580-talet har vi ett stort kulturhistoriskt värde att värna. Vi kommer bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta. Därtill ska vi addera helt nya årsringar, till exempel ett trapphus med hiss samt en ny entré mot Universitetsplatsen.
  Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk
  - Kungshuset är en viktig byggnad för hela upplevelsen av Lundagård och Universitetsplatsen. Med detta besked kommer vi ett steg närmare att kunna fylla huset med liv och rörelse igen och moderniseringen gör att det vackra och historiska huset blir tillgängligt för många fler.
  Erik Renström, rektor Lunds universitet
  - Vi har länge inväntat ett formellt beslut och gläder oss nu åt att projektet, som har initierats av Lunds universitet och Botaniska trädgården, kommer igång. Kottepalmerna och övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och glas och tekniska system behöver ses över och bytas ut.
  Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk
  - Självklart är vi väldigt glada och tacksamma över att donatorer och stiftelser har gjort detta möjligt. I och med ombyggnaden får vi en ändamålsenlig utställningslokal, och våra växter får ett nytt, rymligt växthus. Det är positivt både för besökarna, för växterna och för personalens arbetsmiljö.
  Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet
  - Det har varit en lång resa där vi nu kan skönja en välkommen avslutning. Redan under inledningen av 2000-talet lyftes ärendet av dåvarande föreståndaren för Botaniska trädgården. Vad vi nu ser växa fram är ett resultat av alla inblandades insatser genom åren. Ett med idoghet präglat arbete bär nu frukt.
  Per Helander, lokalplanerare vid Lunds universitet
  - Vi strävar efter att bibehålla karaktären och gå tillbaka mer till det ursprungliga. Det finns en potential att göra anläggningen till ett ännu mer attraktivt besöksmål. Husen ska fortsatt efter ny- och ombyggnad ha en viktig roll som fondbyggnader i trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till spegeldammen.
  Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk
  Jag är glad över att vi nu kan överlämna detta gedigna hus till vår hyresgäst UD. Det känns extra roligt att vi byggt ett helt nytt kansli med en tydlig miljöprofil baserad på det amerikanska miljöcertifieringssystemet LEED.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Tomten är relativt stor, vilket är unikt i en stad som Mexiko City. Nu utnyttjar vi tomten till fullo genom att placera det nya kansliet i den bortre delen där det smälter väl in i den frodiga grönskan.
  Anders Ingmo, förvaltare på Statens fastighetsverk
  - Fasaden har fått en varmrosa färg. Den gamla färgen blev med tiden smutsig men har nu återfått sin forna glans.
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vi har våra polska och danska stenhuggare att tacka för att tidsplanen kunnat hållas trots pandemin. Tidigare arbetade de tio dagar i Stockholm och var hemma i fyra dagar, men under pandemin gjorde karantänsreglerna att de stannade i Stockholm och arbetade under tiden. De har verkligen ställt upp!
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vårt mål är att öppna och tillgängliggöra Dramatenhuset ännu mer med detta arbete. Det skall vara möjligt för många fler – oavsett vilka fysiska förutsättningar du har – att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen.
  Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
  Thaliahuset är ett kulturhistorisk viktigt, vackert och inspirerande teaterhus, men i vissa delar svårt att nå. Somligt har renoverats och förbättrats under åren men tillgängligheten på helheten har varit eftersatt. Att vi nu tar ett stort steg framåt är verkligen på tiden och något vi är glada över.
  Maria Groop Russel, Dramatens VD
  Allt arbete i tillgänglighetsprojektet på Dramaten görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Ibland har det varit komplicerat rent byggnadstekniskt, men tillsammans med våra duktiga hantverkare, arkitekter, byggnadsantikvarier och konsulter har vi hittat bra lösningar. Den största utmaningen var när vi tog hål i den tjocka tegelväggen mellan hissen och salongen och våra hantverkare verkligen visade upp sin yrkesskicklighet och osannolika precisionsförmåga.
  Johan Wisth, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk
  Att arbeta för tillgänglighet i våra fastigheter är prioriterat. Många gånger är det en utmaning att hitta bra lösningar som fungerar för alla och som samtidigt tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Jag gläder mig åt att projektet på Dramaten har kommit så långt och att vi nu fortsätter tillgänglighetsarbetet tillsammans.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Det är naturligtvis tråkigt då sfinxerna är starka symboler för Universitetshuset. Samtidigt måste vi sätta säkerheten först. Sfinxerna, som är 2,2 meter höga, två meter breda och en meter djupa, väger 3,5 ton styck. Vi kan inte riskera att någon förbipasserande kommer till skada om betongdelar faller ned.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att ta ner sfinxerna från taket. Därefter sätter vi igång med gjutningen. Målet är att de fyra nya sfinxerna ska sitta på plats på taket igen under 2022.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Vi har även tidigare arbetat med radonsänkande åtgärder på slottet men i år har arbetet intensifierats. Bland annat har vi tätat sprickor i grunden, ersatt äldre radonfläktar med nya med större kapacitet, satt in fler radonfläktar med fler sugpunkter, bytt ut golv så att de nu ventileras med radonsäker duk och tätning, ökat tilluften via fönster samt kompletterat med fler tilluftskanaler.
  Greger Bülow, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Årets mätningar visar att de omfattande insatser som genomförts haft en god effekt då vi i många mätpunkter har en avsevärd sänkning av radonvärdena. Dock ser vi att vissa noder ännu inte har kommit ned till de värden vi jobbar mot. Här kommer vi att fortsätta arbetet med vår åtgärdsplan och kompletterande mätningar tills vi når ett fullgott resultat.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Trots att den tillfälliga byggnaden varit en tillgång har den inte svarat upp vare sig mot besökarnas eller verksamhetens behov. Att vi nu lämnar in en bygglovsansökan gällande en funktionell permanent besökspaviljong känns därför bra och efterlängtat. Den nya paviljongen kommer att bli ett viktigt tillskott till trädgården och stärka besöksmålet.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Den byggnad vi nu söker bygglov för är lågmäld i sitt uttryck och förhåller sig fint till den kulturhistoriska miljö som Linnéträdgården utgör. Samtidigt är det också, då man bygger nytt i den här typen av miljöer, viktigt att visa att det är en byggnad från vår tid - att den nya paviljongen blir en berättande årsring från 2000-talet precis som orangeriet är en årsring från tidigt 1800-tal och bostadshuset en från mitten av 1700-talet.
  Malin Lindström, kulturmiljöspecialist vid Statens fastighetsverk
  - Utöver att det finns ett stort intresse för Linné och hans verk upptäcker allt fler hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer. Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Med en ordentlig och funktionell besökspaviljong kan vi nu ge våra besökare ett värdigt välkomnande samtidigt som vår personal får det utrymme de behöver.
  Lotta Saetre, kommunikatör vid Uppsala universitet
  - Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. Att vi nu - tillsammans med vår slottsarkitekt Mikael Nädele - lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet känns väldigt bra.
  Maria Hallberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4-5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet.
  Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg.
  Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp