2012 års kulturstipendier från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delades ut till västsvenska kulturpersonligheter

Foto: Fr v Violinisten Ellen Hjalmarson, skulptrisen Cajsa von Zeipel, skulptören Per Agélii, stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson, sångaren och gitarristen José González, trumpetaren Per Ivarsson och grafiske formgivaren och skivbolagsdirektören Mattias Nilsson. Foto: Magnus Gotander

De sex stipendiater, som vardera fick ett stipendium på 150.000 kronor var konstnären Per Agélii, gitarristen och sångaren José González , violinisten Ellen Hjalmarson, trumpetaren Per Ivarsson, konstnären Mattias Nilsson och konstnären Cajsa von Zeipel.

Under de senaste sexton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, teater och design. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.

”Familjen Sten A Olsson lämnar varje år genom stiftelsen stöd till framstående kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Under de gångna sexton åren sedan stiftelsen bildades har det nu hunnit bli ett hundratal stipendier. För stipendiaterna hoppas vi kunna bidra till fortsatt utveckling och att de uppnår sina personliga mål, vad gäller vår region har vi målsättningen att främja ett levande kultur- och samhällsliv,” säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.

OM STIFTELSEN

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Under innevarande år har bl a en donation gått till Nationellt Centrum för Matematikundervisning vid Göteborgs universitet. En satsning där den senaste forskningen inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap används för att stärka yngre skolelevers kunskaper i läsning och matematik. Stöd har även lämnats till projektet datorstödd träning av barn med dyslexi i Sverige och Kroatien. Under de senaste fyra åren har stiftelsen prioriterat donationer till forskning inom Göteborgs universitets profilområde ”Kultur och Hälsa”. Bland andra har då stöd givits till forskningsprogrammet ”Religion, Kultur och Hälsa”, som förenar litteraturvetenskap, statskunskap och teologi, samt ”The Culture and Brain Health Initiative”, vars mål är att utveckla strategier för att förbättra möjligheterna att få tillbaka funktioner efter en stroke eller hjärnskada. Under årens lopp har också kontinuerliga satsningar gjorts på Handelshögskolan i Göteborg. Från starten och fram till nu har stiftelsen delat ut totalt drygt 165 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, samt utbildningsstipendier. www.stenastiftelsen.se

…………………………………………………………………………………..

För ytterligare information, högupplösta foton, v.v. kontakta:    

Leif Johansson
Annika Stjernberg
Sekreterare Mobil: 0705-57 05 14
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur Annika.Stjernberg@stena.com
Telefon: 031-12 81 87     

UTSTÄLLNING PÅ GÖTEBORGS KONSTMUSEUM

En utställning med tre av årets stipendiater konstnärerna Per Agélii, Mattias Nilsson och Cajsa von Zeipel visas på Göteborgs konstmuseum tom 3 februari 2013. Det bjuds bl a på stökiga sängscener i gips, handbundna böcker och skivor i extremt begränsade upplagor och tre meter höga granitsvampar, som växer upp ur Götaplatsen. Flera av verken är nya och skapade speciellt för denna utställning.

Per Agélii visar fyra helt nya verk, speciellt framtagna för utställningen på Göteborgs konstmuseum: redan på Götaplatsen möter man två rejält stora svampar i bohuslänsk granit från Hallindens och Ävjas stenbrott. Inne i museets entré visas dessutom en betongsnigel och en blåmålad betonglarv.

Med säker utgångspunkt i bokstavligen talat tunga material låter skulptören Per Agélii sina verk växa fram, ofta med humor och en konstnärlig udd riktad mot det offentliga rummet. I sten och betong, på en gång både lekfullt och monumentalt, arbetar han med förskjutning av skalor och proportioner. Ofta erbjuds betraktaren plats, som i skulpturen Drake / Röde Orm från 2012 där Per Agéliis verk utgör Göteborgs enda lagliga graffitivägg, ett verk i ständig förändring där andra konstnärer involveras och blir medaktörer. För ett generöst och konsekvent konstnärskap, som förenar nyfiket nyskapande och skulptural tradition, tilldelas Per Agélii stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Mattias Nilsson visar ett urval av konvolut och artwork från skivbolaget Kning Disks utgivning som nu omfattar 100 utgåvor. Den hundrade utgåvan (KD 100) är en samlingsbox om 4 CD-skivor som rymmer ett personligt urval av favoriter från bolagets start fram till idag som ges ut i anslutning till utställningen på Göteborgs konstmuseum. I utställningen finns också en lyssningsstation. Dessutom visas affischer, flyers samt originalverk, bl a från konstnärerna Erik Jeor och Martina Hoogland Ivanow.

Mattias Nilsson är en suverän grafisk formgivare, med en fingertoppskänsla som har magikerns kännemärken. Som alla goda trollkarlar är han i grund och botten också en god hantverkare. Han har valt att gå mot alla strömmar: när skivbolagen är på väg att försvinna startar han ett nytt, när de allra flesta vill maximera sin utgivning vill han begränsa sin, och när andra delar upp produktionen i bitar är han mån om att ha kontroll över hela processen. Han vill återupprätta totalupplevelsen i det aktiva lyssnandet. Hans vemod över det oengagerade och splittrade har blivit en omsorg om helheten. Men Mattias Nilssons Kning Disk är mer än ett skivbolag, det är en mötesplats för alla former av kreativitet. Här samsas musik med konst, design med poesi. För sin unika plattform för olika uttryck, lika mycket en befriande landningsplats för det etablerade som en obegränsad startbana för det okända, tilldelas Mattias Nilsson stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Cajsa von Zeipel visar flera nya skulpturgrupper i Göteborgs konstmuseums skulpturhall. Samtliga verk är från 2012 och utförda i gips, frigolit och jasmonite. Konstnären har även gjort ett platsspecifikt nedslag på museets femte våning, där hon i en rumsligt omfattande installation med vitt tyg täckt över ett 20-tal skulpturer av Johan Tobias Sergel (1740-1814).

Cajsa von Zeipel låter sitt materialval – den vita gipsen – bli ett inlägg mot den föregivet eviga sanningen, huggen i vit marmor. Mot bakgrund av konsthistorien och dess monument, som traditionellt gestaltat manliga heroer i överdimensionerad skala, blir konstnärens uppgradering av den avbildade kvinnan ett debattinlägg om maktstrukturer och etablerade system av återgiv­ning. Med ett formspråk från klassisk skulptur hämtar verken sina motiv från samtiden och olika ungdomskulturer. I den unga kvinnans androgynt skildrade kropp och gränsöverskridande könstillhörighet möter betraktaren dagens anorektiska, långväxta skönhetsideal. Cajsa von Zeipels skulpturer kan ses som ett slags subversiva statements, som för ett samtal om makt, genus och identitet i det offentliga rummet. För sin kritiskt observanta hållning till vår samtid och dess slående uttolkning tilldelas Cajsa von Zeipel stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

PRESENTATION AV 2012 ÅRS MUSICERANDE STIPENDIATER

Ellen Hjalmarson är ovanlig som violinist i den meningen att hon ägnar sig åt musik i nästan alla genrer. Hon är orkestermusiker, kammarmusiker och, som ett arv från tidigare år och med elbasen som grund, väl införstådd även med jazz och rockmusik. Denna lätthet för gränsöverskridanden har hon utnyttjat i ett antal olika kulturprojekt i sin roll som frilansmusiker. Ellen Hjalmarsons musikaliska vardag är därför mycket omväxlande. Perioder i Göteborgs symfoniker blandas med arbete i inspelningsstudio eller i kammarmusiksammanhang, Ellen Hjalmarsons unika förmåga att lyssna in sig i olika musikmiljöer är den grund på vilken hon tilldelats stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

José González är gitarrist, sångare och låtskrivare med argentinskt påbrå, men född och uppväxt i Göteborg. Han har som singer-songwriter funnit en högst personlig stil som med lågmäld ton träffar rakt in i hjärtat hos publiken. Hans skicklighet som gitarrist och hans stillsamt eftertänksamma musik har vid det här laget funnit lyssnare över hela världen. José González har en musikalisk bakgrund som möjliggör för honom att med stor frihet utgå från gitarrens alla förutsättningar i sitt skapande. En frihet som skiljer ut honom från omgivningen, men som också ger honom möjlighet att obehindrat verka i och mellan genregränser. För denna sin musikaliska gärning har utsetts som stipendiat av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Per Ivarsson har trumpet som sin passion och som sitt uttrycksmedel. Han är utbildad i Tyskland och har, efter fullbordade studier, vid hemkomsten till Sverige och några års tjänstgöring i Malmö symfoniorkester fått tjänsten som solotrumpetare hos Göteborg Symfoniker. Per Ivarsson har i sin nya roll omedelbart utmärkt sig genom att i ytterst krävande partier visa prov på enorm teknisk skicklighet och fullständigt överdådig klangrikedom inom trumpetens hela register. Per Ivarsson har vidare stor förmåga till musikalisk karaktäristik, vilken grundar sig i gedigna musikteoretiska kunskaper. Dessa värdefulla egenskaper gör honom till en värdig mottagare till stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

STIPENDIEUTDELNING FREDAGEN 7 DECEMBER 2012

Till årets stipendieutdelning samlades drygt 300 festklädda gäster i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Med stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson som ciceron fick publiken ta del av stiftelsens aktuella forskningsprojekt och presentation av en nystartad satsning på internationella masterstipendier. De musicerande stipendiaterna trakterade sina respektive instrument - violin, gitarr och trumpet – till publikens stora förtjusning.

Kvällen fortsatte med förhandsvisning av utställningen på Göteborgs konstmuseum och följdes av livligt mingel till långt inpå kvällen. Fonds legendariske stjärnkock Stefan Karlsson stod för förplägnaden.

För mer utförlig rapportering från stipendieutdelningen - se Stiftelsens hemsida http://www.stenastiftelsen.se/ 

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

De sex stipendiater, som vardera fick ett stipendium på 150.000 kronor var konstnären Per Agélii, gitarristen och sångaren José González , violinisten Ellen Hjalmarson, trumpetaren Per Ivarsson, konstnären Mattias Nilsson och konstnären Cajsa von Zeipel.
Twittra det här

Citat

Familjen Sten A Olsson lämnar varje år genom stiftelsen stöd till framstående kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Under de gångna sexton åren sedan stiftelsen bildades har det nu hunnit bli ett hundratal stipendier. För stipendiaterna hoppas vi kunna bidra till fortsatt utveckling och att de uppnår sina personliga mål, vad gäller vår region har vi målsättningen att främja ett levande kultur- och samhällsliv
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande