Pressinformation och Inbjudan 2012

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst och musik i Göteborg vid 2012 års stipendieutdelning

………………………………………………………………………………………………..

Under de senaste femton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, teater och design. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.

2012 års stipendieutdelning äger rum med början kl 18.00 fredagen 7 december i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Årets stipendiater och verksamhet presenteras, musikstipendiaterna underhåller.

2012 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150.000 kronor, är:

Konstnären Per Agélii

Gitarristen och sångaren José González

Violinisten Ellen Hjalmarson

Trumpetaren Per Ivarsson

Konstnären Mattias Nilsson

Konstnären Cajsa von Zeipel

”Genom stiftelsens utbildningsstipendier vill familjen Sten A Olsson bidra till att duktiga, engagerade och lovande människor uppnår sina personliga mål. Därför är vi väldigt glada över att ännu ett år kunna lämna vårt stöd till några utvalda kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt utveckling och framgång,” säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.

UTSTÄLLNING

Utställningen på Göteborgs konstmuseum visas under perioden 8 dec 2012 - 3 feb 2013. Den rymmer rykande färska verk av konstnärerna Per Agélii, Mattias Nilsson och Cajsa von Zeipel. Det bjuds bl a på stökiga sängscener i gips, handbundna böcker och skivor i extremt begränsade upplagor och tre meter höga granitsvampar, som växer upp ur Götaplatsen. Flera av verken är nya och skapade speciellt för denna utställning.

PRESSVISNING
Onsdagen 5 december kl 11.00, Göteborgs konstmuseum.

VERNISSAGE
Utställningarna invigs av Madeleine Olsson Eriksson vid vernissagen kl 14.00 lördagen 8 december.

OM STIFTELSEN

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Under innevarande år har bl a en donation gått till Nationellt Centrum för Matematikundervisning vid Göteborgs universitet. En satsning där den senaste forskningen inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap används för att stärka yngre skolelevers kunskaper i läsning och matematik. Stöd har även lämnats till projektet datorstödd träning av barn med dyslexi i Sverige och Kroatien. Under de senaste fyra åren har stiftelsen prioriterat donationer till forskning inom Göteborgs universitets profilområde ”Kultur och Hälsa”. Bland andra har då stöd givits till forskningsprogrammet ”Religion, Kultur och Hälsa”, som förenar litteraturvetenskap, statskunskap och teologi, samt ”The Culture and Brain Health Initiative”, vars mål är att utveckla strategier för att förbättra möjligheterna att få tillbaka funktioner efter en stroke eller hjärnskada. Under årens lopp har också kontinuerliga satsningar gjorts på Handelshögskolan i Göteborg. Från starten och fram till nu har stiftelsen delat ut totalt drygt 165 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, samt utbildningsstipendier. www.stenastiftelsen.se

………………………………………………………………………………………………..

För ytterligare information, foton och anmälan, v.v. kontakta:

Leif Johansson 
Annika Stjernberg
Telefon: 031-12 81 87  Mobil: 0705-57 05 14
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

MOTIVERINGAR

………………………………………………………………………………………………..

2012 års kulturstipendier från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

………………………………………………………………………………………………..

Med säker utgångspunkt i bokstavligen talat tunga material låter skulptören Per Agélii sina verk växa fram, ofta med humor och en konstnärlig udd riktad mot det offentliga rummet. I sten och betong, på en gång både lekfullt och monumentalt, arbetar han med förskjutning av skalor och proportioner. Ofta erbjuds betraktaren plats, som i skulpturen Drake / Röde Orm från 2012 där Per Agéliis verk utgör Göteborgs enda lagliga graffitivägg, ett verk i ständig förändring där andra konstnärer involveras och blir medaktörer. För ett generöst och konsekvent konstnärskap, som förenar nyfiket nyskapande och skulptural tradition, tilldelas Per Agélii stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

José González är gitarrist, sångare och låtskrivare med argentinskt påbrå, men född och uppväxt i Göteborg. Han har som singer-songwriter funnit en högst personlig stil som med lågmäld ton träffar rakt in i hjärtat hos publiken. Hans skicklighet som gitarrist och hans stillsamt eftertänksamma musik har vid det här laget funnit lyssnare över hela världen. José González har en musikalisk bakgrund som möjliggör för honom att med stor frihet utgå från gitarrens alla förutsättningar i sitt skapande. En frihet som skiljer ut honom från omgivningen, men som också ger honom möjlighet att obehindrat verka i och mellan genregränser. För denna sin musikaliska gärning har utsetts som stipendiat av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Ellen Hjalmarson är ovanlig som violinist i den meningen att hon ägnar sig åt musik i nästan alla genrer. Hon är orkestermusiker, kammarmusiker och, som ett arv från tidigare år och med elbasen som grund, väl införstådd även med jazz och rockmusik. Denna lätthet för gränsöverskridanden har hon utnyttjat i ett antal olika kulturprojekt i sin roll som frilansmusiker. Ellen Hjalmarsons musikaliska vardag är därför mycket omväxlande. Perioder i Göteborgs symfoniker blandas med arbete i inspelningsstudio eller i kammarmusiksammanhang, Ellen Hjalmarsons unika förmåga att lyssna in sig i olika musikmiljöer är den grund på vilken hon tilldelats stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Per Ivarsson har trumpet som sin passion och som sitt uttrycksmedel. Han är utbildad i Tyskland och har, efter fullbordade studier, vid hemkomsten till Sverige och några års tjänstgöring i Malmö symfoniorkester fått tjänsten som solotrumpetare hos Göteborg Symfoniker. Per Ivarsson har i sin nya roll omedelbart utmärkt sig genom att i ytterst krävande partier visa prov på enorm teknisk skicklighet och fullständigt överdådig klangrikedom inom trumpetens hela register. Per Ivarsson har vidare stor förmåga till musikalisk karaktäristik, vilken grundar sig i gedigna musikteoretiska kunskaper. Dessa värdefulla egenskaper gör honom till en värdig mottagare till stipendium ur Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Mattias Nilsson är en suverän grafisk formgivare, med en fingertoppskänsla som har magikerns kännemärken. Som alla goda trollkarlar är han i grund och botten också en god hantverkare. Han har valt att gå mot alla strömmar: när skivbolagen är på väg att försvinna startar han ett nytt, när de allra flesta vill maximera sin utgivning vill han begränsa sin, och när andra delar upp produktionen i bitar är han mån om att ha kontroll över hela processen. Han vill återupprätta totalupplevelsen i det aktiva lyssnandet. Hans vemod över det oengagerade och splittrade har blivit en omsorg om helheten. Men Mattias Nilssons Kning Disk är mer än ett skivbolag, det är en mötesplats för alla former av kreativitet. Här samsas musik med konst, design med poesi. För sin unika plattform för olika uttryck, lika mycket en befriande landningsplats för det etablerade som en obegränsad startbana för det okända, tilldelas Mattias Nilsson stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Cajsa von Zeipel låter sitt materialval – den vita gipsen – bli ett inlägg mot den föregivet eviga sanningen, huggen i vit marmor. Mot bakgrund av konsthistorien och dess monument, som traditionellt gestaltat manliga heroer i överdimensionerad skala, blir konstnärens uppgradering av den avbildade kvinnan ett debattinlägg om maktstrukturer och etablerade system av återgiv­ning. Med ett formspråk från klassisk skulptur hämtar verken sina motiv från samtiden och olika ungdomskulturer. I den unga kvinnans androgynt skildrade kropp och gränsöverskridande könstillhörighet möter betraktaren dagens anorektiska, långväxta skönhetsideal. Cajsa von Zeipels skulpturer kan ses som ett slags subversiva statements, som för ett samtal om makt, genus och identitet i det offentliga rummet. För sin kritiskt observanta hållning till vår samtid och dess slående uttolkning tilldelas Cajsa von Zeipel stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst och musik i Göteborg vid 2012 års stipendieutdelning
Twittra det här

Citat

Genom stiftelsens utbildningsstipendier vill familjen Sten A Olsson bidra till att duktiga, engagerade och lovande människor uppnår sina personliga mål. Därför är vi väldigt glada över att ännu ett år kunna lämna vårt stöd till några utvalda kulturpersonligheter verksamma i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt utveckling och framgång
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande