Dela

Citat

Med Stena Recycling får vi möjlighet att säkra kretsloppstänket då våra varor blir nya råvaror igen
Joakim Bergman, Service Manager på Cylinda
Självklart är det ekonomi för kunden i detta, och det är bra för det ska löna sig att återvinna
Carl Hultman, Kundansvarig på Stena Recycling
Genom utbildning har vi ökat medvetenheten bland personalen
Christoffer Schönbeck, miljö och säkerhetschef på Findus
Tillsammans kan hitta nya fraktioner, som i första skedet kanske inte var tänkt för återvinning men som vi hittar en lösning för som dessutom visar sig generera ett värde för kunden
Mattias Lindell, kundansvarig från Stena Recycling i Åstorp
Genom helhetsgreppet förenklar vi för våra varuhus, sänker kostnaderna, minskar transporterna och ökar andelen material som återvinns
Johan Dahlström, CSR-chef på Jula AB
Med vår erfarenhet och kompetens kan vi höja återvinningsgraden genom att förenkla källsorteringen
Hedvig Falkenberg, kundansvarig Stena Recycling AB
Vi säkerställer också att vårt material tas om hand på ett miljöriktigt sätt
Mats Lövström, inköp Vattenfall Services Nordic AB
Vår rikstäckning med närmare 100 anläggningar och våra unika produktionsanläggningar, som exempelvis kabelgranulering och transformatoråtervinning, ger de bästa förutsättningarna för ett samarbete med Vattenfall
Jonas Andersson, branschansvarig Kraft & Energi på Stena Recycling AB
Vi strävar alltid efter att leverera lite mer än vad kunden förväntar sig
Staffan Persson, vd Stena Recycling AB
På Stena Recycling är vi ett team som är mycket stolta över att ha Volvo Cars som kund och vårdar samarbetet hela vägen
Clas Hulqvist, regionchef Stena Recycling AB
Vår devis är nämligen att avfall uppstår när fantasin tar slut och hos fortsätter fantasin att flöda
Staffan Persson, vd Stena Recycling AB
Vi har sökt efter möjligheter att utöka verksamheten i Gävle så detta kom lägligt
Staffan Persson, vd Sena Recycling AB
Vår devis är att avfall uppstår när fantasin tar slut. Vi skapar mervärde för kunden genom att på klokaste sätt omvandla avfall till återvinningsmaterial
Staffan Persson, vd Stena Recycling AB
Det är glädjande att kunna göra en sådan satsning trots en svag samhällskonjunktur
Staffan Persson, vd, Stena Recycling AB
Vi har med detta skapat norra Europas modernaste processindustri för fragmentering
Johan Brinell, Chef fragmenteringsanläggningen Huddinge, Stena Recycling AB
Eftersom transporter utgör en väsentlig del av verksamheten är det extra roligt att vi uppmärksammas för de hållbara lösningar vi har valt
Staffan Persson, VD, Stena Recycling
Med deras fokus på hållbar utveckling har de medvetet och storskaligt ersatt lastbilar med järnvägslösningar.
Utdrag ur motiveringen till Årets Klimatkomet 2013
Både resurs- och kunskapsmässigt är det krävande att på egen hand hitta rätt lösning för att hantera de många avfallsslag och stora volymer som uppstår i en verksamhet
Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling
Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet och återvinning med hjälp av Stena Recycling är en viktig del i detta
Claes-Åke Claesson, Sourcing Area Manager på Procordia
Det har varit viktigt för oss att kombinera vårt miljötänk med förbättrad transportsäkerhet
Sverker Rosdahl, filialchef för Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Halmstad
Detta är ett bra exempel på hur vi ständigt kan förbättra och utveckla, såväl för miljön som för verksamheten
Roger Alsén, Stena Recyclings transportchef
Som experter på återvinning är det viktigt för oss att sprida kunskapen vidare
Annette Björklund, Kommunikationschef på Stena Recycling
Hållbar hushållning av resurser är en angelägen framtidsfråga
säger Anna Linusson, VD på Håll Sverige Rent
Här får vi möjlighet att utnyttja vår erfarenhet och våra effektiva processer för återvinning av flera materialslag
Staffan Persson, VD Stena Recycling
Vi börjar högst upp i avfallstrappan och ser över vad som kan återanvändas, till exempel köksutrustning, livbåtar och möbler
Ann-Charlotte Ramström, Filialchef Stena Recycling Karlskrona
För oss är det viktigt att ha kontroll på att fartyget tas om hand på ett miljö- och säkerhetsmässigt professionellt sätt
Joakim Kenndal, Informationschef Stena Line
Med Stena Recycling får vi kontroll på att resterna från vår produktion tas om hand på ett riktigt sätt
Mikael Frejdeman, Miljöchef på Derome AB
Deromes miljömedvetenhet stämmer väl med vad vi kan erbjuda och vi är glada för att samarbetet breddas
Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling AB
Vi är glada över att möjliggöra detta med våra tjänster och vår kompetens
Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling
Nu kommer Visborg att bidra till kretsloppet och återuppstå, exempelvis i form av gjutgods till fordonsindustrin
Staffan Persson, VD för Stena Recycling
Detta kräver bland annat giltiga tillstånd och välutbildad personal. Det har vi och vi välkomnar Arbetsmiljöverkets deltagande.
Ann-Charlotte Ramström, filialchef för Stena Recyclings filial i Karlskrona