Dela

Om oss

Svenska Målareförbundet är fackförbundet för byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare. Målareförbundet har drygt 14 000 medlemmar varav drygt tio procent är kvinnor. Ordförande är Mikael Johansson. Vice ordförande / Förhandlingschef är Peter SjöstrandVice ordförande / Förbundskassör är Jan-Olof Gistavsson www.malareforbundet.se

Citat

Det är ingen hemlighet att det finns stora brister i det nuvarande pensionssystemet. Nivåerna, vilka nu föreslås höjas kraftigt, är en grundläggande del. En annan stor utmaning är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv. Höjda nivåer måste därför kombineras med stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö om pensionssystemet ska vara hållbart.
Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet
Jag är också stolt över att vi avvärjt attackerna på arbetstidens förläggning med tidiga morgnar och sena kvällar och till och med delade turer.
Peter Sjöstrand, Förhandlingschef
Hur kan Måleriföretagen på fullaste allvar mena att livspusslet för den anställde underlättas om den ordinarie arbetstiden kan förläggas mellan klockan 05.00-20.00 och med möjlighet med arbetsdagar ända upp till 15 timmar i sträck?
Peter Sjöstrand, Förhandlingschef
Vi går in i dessa avtalsförhandlingar starka. Målareförbundet växer medlemsmässigt, vi har en LO-samordning och ett starkt samarbete med våra förbund inom 6F i ryggen. Det går bra för Måleribranschen. Vi kräver en rättmätig del av lönsamheten i branschen och bättre arbetsvillkor.
Peter Sjöstrand, Förhandlingschef
Vi kräver att målarna ska få sin berättigade del av de vinster som de genom sitt arbete och yrkeskunnande genererar till företagen, utan målare blir Sverige grått och trist.
Svenska Målareförbundets avtalsråd
Målareförbundet tycker att allt annat en samordning denna gång hade varit ett misslyckande, därför är vi nöjda med repskapets rekommendation. Den samordningen vi nu har framför oss ger Målareförbundets medlemmar en bättre position i kommande förhandlingar. Det är alltid bättre att vara fler om att driva olika krav, så fungerar det ute på arbetsplatserna och så fungerar det även i centrala avtalsförhandlingar.
Peter Sjöstrand, Förhandlingschef
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp