Deklarationstips 2016

Nu är det dags att deklarera för inkomståret 2015, blanketterna är på väg och senast den 2 maj ska din deklaration vara inlämnad till Skatteverket. Deklarerar du elektroniskt och har anmält konto till Skatteverket kan du få pengar tillbaka före midsommar.

- Deklarationsblanketterna är på väg, senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Mycket är redan förtryckt, men ska du ändra eller göra tillägg i din deklaration är det en del saker du behöver känna till, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Inkomst av kapital

Bostad
Har du sålt din bostad under 2015 måste du deklarera för det. Först ska du räkna ut om försäljningen ska deklareras som vinst eller som förlust.

Har du gjort en vinst behöver du betala skatt på den. Från vinsten får dras av utgifter kopplade till försäljning, såsom mäklararvode, kostnad för besiktningar och utgifter för förbättringar på bostaden som du har gjort genom åren. Resterande vinst beskattas till 22/30 med kapitalskatt 30 procent.

Har du köpt en ny bostad kan du skatta av vinsten direkt eller begära uppskov. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor, det största möjliga uppskovsbeloppet är 1,45 miljoner kronor. Är ni flera ägare är ditt belopp detsamma som din ägarandel multiplicerat med 1,45 miljoner kronor. På uppskov betalas uppskovsränta.

Gör du en förlust får du en skattereduktion att dra av mot din skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Skattereduktionen är på 30 procent upp till 100 000 kronor och på 21 procent på belopp däröver.

Värdepapper
Har du sålt aktier eller fonder med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan den kvittas mot annan vinst i inkomstslaget kapital.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas. För inkomståret 2015 gäller att en schablonintäkt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november 2014. Schablonintäkten ska redovisas i deklarationen i inkomstslaget kapital, beskattas med 30 procent. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, plus inbetalningar och överföringar som gjorts till ISK under respektive kvartal. Investeringsföretag räknar ut schablonintäkten och lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket. Det kommer sedan förtryckt på din deklaration.

- Genom att spara i ISK eller kapitalförsäkring slipper du deklarera dina eventuella vinster eller förluster, allt kommer förtryckt i din deklaration, säger Arturo Arques.

Om du hyr ut din privatbostad ska du deklarera ditt eventuella överskott som inkomst av kapital. Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor.

Avdrag och skattereduktioner
Du kan i vissa fall göra avdrag i din deklaration. Avdraget görs från din inkomst, vilket innebär att det underlag som skatten beräknas på blir mindre, och därmed också skatten.

Grundavdraget på din beskattningsbara inkomst medges automatiskt och finns förtryckt i din deklaration.

Utgifter för räntor får dras av till 30 procent i din deklaration. De kommer förtryckta på din deklaration. Avdrag medges inte på ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar.

Skattereduktion för husarbeten, rut och rot, får göras på max 50 000 kronor per person och år. Arbetet måste vara utfört och betalt under inkomståret 2015 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att dra av ifrån för att beviljas avdrag för husarbete. Det är den som utför arbetet som ansöker om rut- respektive rotavdrag och skattereduktionen är förtryckt på din deklaration.

- Är ni är två som betalar inkomstskatt i hushållet kan ni maximera rut- och/eller rotavdrag genom en omfördelning av ränteavdragen på era bostadslån, säger Arturo Arques.

Avdraget för pensionssparande är högst 1 800 kronor inkomståret 2015. Från 1 januari 2016 har avdraget slopats, det gäller alltså för deklarationen nästa år. Du kan även göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 10 000 kronor.

Skattereduktion ges även under vissa förutsättningar för gåvor till ideella organisationer. Skatteminskning är möjlig till 25 procent av gåvans värde, upp till 6 000 kronor. På ett år kan det bli högst 1 500 kronor i minskad skatt. Gåvobeloppet måste per gång vara minst 200 kronor och per år minst 2 000 kronor. Skattereduktion för gåvor avskaffades 1 januari 2016, dvs. gäller för deklaration nästa år.

Deklarera för barnen
Om dina barn har kapitalinkomst och banken har dragit skatt och lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket så behöver du inte deklarera för dina barn. Har värdepapper eller fonder sålts så ska dessa deklareras oavsett barnens ålder.

Viktiga datum

22 mars E-tjänsten inkomstdeklaration 1 öppnar, om du har e-legitimation kan du lämna in din deklaration.
15 april Ska du senast ha fått din deklarationsblankett.
2 maj Sista datum att lämna in din deklaration för inkomståret 2015.
15 juni Första utskicket av slutligt skattebesked från Skatteverket.
15 augusti Andra utskicket av slutligt skattebesked från Skatteverket.
19 augusti Tredje utskicket av slutligt skattebesked från Skatteverket.
14 november Fick du slutbesked i augusti och har skatt att betala ska den betalas in till ditt skattekonto senast den 14 november.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker Swedbank och Sparbankerna, tfn 076-790 16 38

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar