Dela

Kontakt

Citat

Det verkar som att lättnaderna har haft en snabb påverkan på konsumtionen. Men även den lägre smittspridningen och det varmare vädret kan ha bidragit.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank
Införandet av riktålder kan ses som att återställa pensionssystemet till att ge det i pension som var tänkt. Men det är tydligt att fler vill höja pensionerna genom högre avsättning jämfört med att jobba längre. Det är också skillnad på inställning till pensionen, fler yngre verkar vara intresserade av att själva ta ansvar genom att spara till sin pension, de är också mer inställda på att jobba längre upp i åldrarna.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Det är den högsta nivån i indexets drygt 15-åriga historia och innebär att den starkare tjänstekonjunkturen får ett allt större fäste.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Om hushållen generellt behöver lägga mer än 30 procent av disponibel inkomst på sitt boende kan många behöva minska sin konsumtion för att kunna prioritera sitt boende. Där är vi inte än, men fortsätter prisökningen i samma takt som nu är risken stor att vi snart närmar oss den punkten för många hushåll.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Trots nedgången är det den fjärde högsta nivån i indexets 26-åriga historia och visar att den starka industrikonjunkturen består även om ökade utbudsbrister kan bli en större utmaning längre fram.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Det har varit inspirerande att möta dessa fantastiska företagare och se det engagemang som driver dem. Jag vill tacka alla som skickat in bidrag, finalisterna och juryn för det arbete de gjort för Swedbank rivstart.
Jens Henriksson, vd och koncernchef på Swedbank.
Fortsätter smittspridningen att minska kan hotell- och restaurangbranschen se fram emot ett rejält uppsving i sommar. I fjol ökade omsättningen i branschen med 90% mellan maj och juli när smittspridningen minskade och restriktionerna lättade.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Vi i urvalsjuryn hade många innovativa och framåtriktade idéer att ta ställning till. Jag är imponerad av vilken vilja och kraft till hållbar förändring som finns bland företagare i Sverige, så att bara få välja ut fem av dem var en utmaning.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank och ordförande i urvalsjuryn.
Jag ser mycket fram emot att börja på Swedbank och verka för att möjliggöra för både människor och företag att växa.
Pål Bergström, tillträdande chef för affärsområde Stora företag och institutioner
Historiskt har intresset för hållbara placeringar varit störst hos institutioner och stora kunder. Men i takt med att hållbarhet, och främst klimatfrågan, tagit en självklar plats i samhällsdebatten ökar efterfrågan på hållbart sparande även hos privatpersoner. Hållbarhet är numera en central och naturlig del i mångas dagliga val. Det bidrar i sin tur med att ut­veckla hela fondbranschen i en positiv riktning.
Liza Jonson, vd på Swedbank Robur
Vi har haft en historiskt hög prisuppgång på bostäder, inte minst på bostadsrätter. Men som konsument ska man inte ta denna uppgång för given. Passa på att amortera nu när räntan är låg. Det är ett utmärkt sätt att minska sin belåning och därmed sin privatekonomiska risk.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Det märks att utvecklingen av konsumtionen nu går i en positiv riktning. Försäljningen av flygresor börjar så smått öka igen, men även försäljningen av kläder och skor.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden.,
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank.
Bilden av en starkare tjänstekonjunktur har får ett allt större fäste under våren och som även lett till ett ökat nyanställningsbehov, vilket är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något.
Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.
PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi ser att pandemin som förväntat har slagit hårt mot landets småföretag, men att de nu ser ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla nere smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Vi börjar nu se tecken på en försiktig normalisering. Omsättningen inom hotell och restaurang är 28 procent högre än för ett år sedan, om än fortfarande betydligt lägre än före pandemin. Även taxi och flygresor har stigit något från bottennivåerna för ett år sedan.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank
Bättre lönsamhet i en tid med stora utmaningar
Jens Henriksson, Swedbanks vd och koncernchef
Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är väldigt viktig eftersom det är det enda dokument konsumenten har att förlita sig på vid köp av nyproduktion. Samtidigt vet vi att det är svårt för konsumenter att förstå den ekonomiska planen och att den ofta saknar viktig information. Stora underskott är heller inte bra ur ett konsumentperspektiv, man ska kunna lita på att månadsavgiften återspeglar kostnaderna vid tillträdet oberoende av om man köper en nyproducerad eller gammal bostadsrätt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
''Konsumentkraften är stark, vilket gör att allt fler företag blir medvetna om att de behöver agera och arbeta mer hållbart. Det är framför allt i de större småföretagen som omställningstakten behöver öka, sannolikt eftersom deras verksamhet är mer komplicerad och tar längre tid att ställa om jämfört med ett mindre företag.''
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Priset bekräftar att Ny Teknik har fortsatt att leverera en mycket god avkastning till andelsägarna både över fem och tio år. Norden erbjuder ett attraktivt ekosystem för teknikinvesteringar och en stark grogrund för nya teknikbolag. Det är ju i dessa dagar än mer påtagligt att världen behöver ny teknik.
Henrik Nyblom, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik.
Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång. Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling.  
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
Nedgången i mat- och dryckesförsäljningen efter påsken gör att varukonsumtionen ser svagare ut under förra veckan än vad den gjorde under påskveckan.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Pensionssystemet är robust och med införandet av riktålder höjs också pensionerna till 65-70 procent av slutlönen för de allra flesta. Men många förväntar sig mer efter ett långt arbetsliv, de flesta tycker att pensionen borde vara minst 70 procent av den lön man har när man slutar arbeta. Och det finns sätt att höja pensionerna ytterligare.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Det blir allt vanligare med konsumtionskrediter och kreditbeloppen ökar. Idag består nästan hälften av hushållens ränteutgifter av räntor för konsumtionskrediter, men så behöver det inte vara. Den som är extra prismedveten kan nämligen minska sina lånekostnader väsentligt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga historia.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Landets företagare spelar en viktig roll nu när Sverige ställer om till ett mer hållbart samhälle. För att lyckas behövs nytänkande, innovationskraft och driv; egenskaper som är utmärkande för många entreprenörer och företagare. Vi som bank vill gärna vara delaktiga på den resan och bidra med kunskap, verktyg och finansiering för det omställningsarbete som många företag vill och behöver göra.
Swedbanks vd Jens Henriksson.
Det är positivt att vi ser en stigande trend i konsumtionen trots rådande läge, men vi räknar med att konsumtionen tar fart ordentligt först till sommaren när smittspridningen bedöms ha minskat och restriktionerna lättats på.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Klimatarbetet är en central del i Swedbank Roburs strategi och affär. Totalt arbetar 80 hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsspecialister och förvaltare för att tillsammans säkerställa att förvaltningsprocesserna styr mot våra ambitiösa och tuffa klimatmål. Som ett led i detta har också varje förvaltare under året som gått, dokumenterat och förtydligat hur klimatmålen ska beaktas i respektive investeringsprocess.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Sambandet mellan kunskaper i privatekonomi och sparande är tydligt. Individer med bristande kunskaper i privatekonomi sparar mindre. Det gör att man är mer sårbar om livet tar en oönskad och oväntad vändning. Risken ökar till exempel för att man inte kan bo kvar i sin befintliga bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Många företag ställer just nu om sin verksamhet. Dels på grund av pandemin, men även för att växla över till ett mer hållbart spår. Den här tävlingen görs för att stötta företagare och företag på deras resa mot en mer hållbar och långsiktigt lönsam verksamhet. Med tävlingen vill vi även lyfta goda exempel, inspirera och dela de erfarenheter som andra företag redan gör.
Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör och chef för Group Communication & Sustainability på Swedbank.
Som bostadsrättshavare räcker det inte med att ha koll på den egna ekonomin, det är också viktigt att ha koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Har du det ökar chanserna till en bättre bostadsaffär och en tryggare boendeekonomi.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
En lantbrukare i Östergötland eller Dalarna är i högsta grad beroende av att EU driver en långsiktig och tydlig jordbrukspolitik. Vi märker att osäkerheten gör att många avstår från välbehövliga stora investeringar. Dagens lantbruk är en professionell bransch som vilken annan som helst men samtidigt kapitalintensiv och intäkterna går inte alltid i takt med de utgifter man har. Att då inte få klara politiska besked som håller över tid så att man vågar planera och investera i sin verksamhet är olyckligt.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.
Vi tror att konsumtionen kommer att fortsätta ligga under normala nivåer fram till dess att smittspridningen har minskat och restriktionerna kan lättas på.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Med Lars och Gunilla får vi ledamöter med betydande erfarenhet och kunskap om kapitalmarknaden, fondbranschen och juridiska frågor. Båda har också ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor som ligger väl i linje med Swedbank Roburs vision om att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Styrelsens nya sammansättning ger Swedbank Robur mycket starka förutsättningar att fortsätta utveckla vår affär i en positiv riktning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Även om jämställdhet och hälsa är frågor som har varit en del av samhällsdebatten under en lång tid finns det tyvärr fortfarande mycket att göra. Därför är vi mycket glada över att investera 400 MSEK i Världsbankens nya obligation för hållbar utveckling och bidra till en ökad medvetenhet om jämställdhet och hälsa. Dessa frågor är viktiga delar av en hållbar utveckling och ligger också väl i linje med Swedbank Roburs mångåriga arbete för att förbättra jämställdhet och mångfald i de bolag vi investerar i genom vår roll som stora ägare.
Thomas Bäck, senior förvaltare, Swedbank Robur
Jag är både ödmjuk och stolt över det fantastiska arbete som medarbetarna har utfört.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Coronapandemin, som har drabbat många småföretagare särskilt hårt, kan ha bidragit till att företagare har tidigarelagt sina pensionsplaner. Men det kan även vara skattetekniska skäl. De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen.
Mattias Isakson, Chef för Strategi och Allokering på Swedbank
Den grupp som har fått störst förbättring av sin ekonomi det senaste året är de arbetslösa. Den temporära höjningen av inkomsttaket i arbetslöshetsersättningen gjordes 1 juli 2020, så jämfört med januari 2020 har den som är arbetslös med maxersättning 3 800 kronor mer kvar efter att nödvändiga utgifter är betalda varje månad.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Det är väldigt positivt att kvinnors pensioner ökar och att andelen kvinnor med garantipension har minskat så mycket under de senaste tio åren. Men det är en bit kvar innan kvinnorna är ikapp. Pensionen baseras på vilken lön man har haft och så länge löneskillnaderna består kommer också pensionerna att vara olika för kvinnor och män.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Vi såg en tydlig förbättring under större delen av februari när smittspridningen pekade åt rätt håll, men nu börjar vi se en tendens att varuhandeln minskar något senaste veckan. Det är dock ännu för tidigt att avgöra om nedgången beror på det förvärrade smittoläget.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi ser vårt arbete med hållbarhetsfrågor som en kontinuerlig och aktiv process, inte som ett projekt med ett slutdatum. Under året bearbetade och skärpte vi ytterligare vår Policy för ansvarsfulla investeringar och definierade på ett tydligt sätt vår värdegrund, vilka metoder vi arbetar efter och vad som är viktigt för oss när vi gör en investering.
Pia Gisgård, Chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Under 2020 har Swedbank uppdaterat den strategiska inriktningen och satt hållbarhet som kärnan i vår affärsstrategi. Vår ambition är att vara den ledande banken inom hållbarhet.
Jens Henriksson, vd och koncernchef
Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare.
Göran Persson, styrelseordförande
Likviditetslån och andra statliga stöd är ett sätt att hjälpa företag att hålla igång sin verksamhet till dess att de nuvarande coronarestriktionerna kan lättas på och samhället kan öppnas upp igen. Vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder med detta.  
Mikael Björknert, chef för svensk sankverksamhet på Swedbank.
Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent framöver.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp