Ha koll på avdragen när det är dags att deklarera

Report this content

Senast den 2 maj ska deklarationen för inkomståret 2018 lämnas in till Skatteverket. Mycket finns förtryckt på deklarationen men reseavdrag, försäljning av bostad eller värdepapper är exempel på sådant som man själv behöver fylla i. Har man koll på avdragen kan det finnas tusenlappar att tjäna.

- Det mesta finns redan med på deklarationen, men kom ihåg att kolla så allt stämmer och vilka avdrag du har rätt att göra, det kan finnas tusenlappar att tjäna, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Bostad
Har du sålt din bostad under 2018 måste du deklarera för det. Först behöver du räkna ut om det är en vinst eller en förlust som ska deklareras. Från försäljningspris får du dra av vissa utgifter. En vinst kan du skatta av direkt [1] eller begära uppskov för. På uppskovsbeloppet betalar du årligen 0,5 procent skatt. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor.

- Regeringen har infört temporära [2] regler som medger att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst om du vill. Tänk på att det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Ändras skattesatsen i framtiden så ändras också den skatt du ska betala, säger Arturo Arques.

Har du gjort en vinst vid försäljning av privatbostad ska 22/30 av vinsten beskattas och har du gjort en förlust får du dra av 50 procent av förlusten.

Uthyrning av privatbostad är skattefri upp till 40 000 kronor per år. Eventuellt överskott deklareras som inkomst av kapital. Vid uthyrning av småhus får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för bostadsrätt/hyreslägenhet den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till annan ort och du har behållit bostad för dig eller din familj på din tidigare bostadsort kan avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning medges.

Värdepapper
Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. För 2018 uppgår schablonintäkten till 1,49 procent av kapitalunderlaget (statslåneräntan i slutet av november föregående år + 1 procentenhet). Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust.

Har du sålt aktier eller fonder utanför ISK och gjort det med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan den kvittas mot annan vinst i inkomstslaget kapital.

Avdrag för räntor och ränteskillnad
I deklarationen får avdrag för ränteutgifter göras. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får avdrag göras med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kronor. På belopp större än 100 000 kronor medges avdrag med 21 procent. Avdragen kommer förtryckta på din deklaration. Avdrag medges inte på ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för det som en vanlig ränteutgift.

Vinst eller förlust vid försäljning av bostad och värdepapper räknas in i inkomstslaget kapital. Där ingår även andra kapitalinkomster och kapitalutgifter, såsom schablonintäkter och ränteutgifter. Vid ett totalt överskott av kapital beskattas det med 30 procent.

Rut och rot
Skattereduktion medges för husarbeten, rut och rot. För rut är maxbeloppet 25 000 kronor per person och år (50 000 om över 65 år), för rot är maxbeloppet 50 000 kronor per person och år. För att kunna göra avdraget måste arbetet vara utfört och betalt under 2018 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från. Övriga skattereduktioner påverkar den skatt som rut- och rotadrag görs ifrån, så det är därför viktigt att ha koll på dina samlade skattereduktioner. Din eventuella skattereduktion för rut- respektive rotarbete kommer förtryckt i din deklaration.

- Andra skattereduktioner räknas före rut- och rotavdraget, vilket kan innebära att du inte kan utnyttja hela reduktionen. Du kan inte skjuta över det på 2019 och visar det sig att du inte har tillräcklig skatt att göra avdraget mot blir du återbetalningsskyldig, säger Arturo Arques.

Är man två i hushållet som betalar inkomstskatt men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt finns det en risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma bostadslån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag.

Avdrag för arbete
Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 11 000 kronor. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av ditt arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för pensionssparande
Saknar du avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt till avdrag för eget pensionssparande. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Avdraget får vara högst 35 procent av din anställningsinkomst och uppgå till maximalt 455 000 kronor för inkomståret 2018.

Avdrag för fackföreningsavgift
Skattereduktion för fackföreningsavgift återinfördes 1 juli 2018. Fackföreningsavgifter som har betalats efter 1 juli får dras av till 25 procent under förutsättning att den totala avgiften under året är minst 400 kronor. Avdraget görs per automatik, du behöver inte själv fylla i det i din deklaration. Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas 1 april 2019.

Övrigt
Från inkomståret 2018 får den som har sjuk - eller aktivitetsersättning per automatik en skattereduktion på maximalt 2 500 kronor per år. Den räknas av per automatik i och med att den är inkluderad i skatteberäkningen.

Om du har producerar förnybar energi på din privatbostad och levererar in din överskottsel till elnätet, så kan du under vissa förutsättningar ha rätt till skattereduktion på maximalt 18 000 kronor per år.

Viktiga datum:

12 april   
Slutskattebesked om du godkänt din deklaration elektroniskt senast den 2 april.

2 maj      
Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration.

7 juni      
Slutskattebesked och eventuell utbetalning av skatteåterbäring 4-7 juni om du har deklarerat elektroniskt senast 2 maj och anmält bankkonto till Skatteverket. 
Har du inte digital brevlåda får du slutskattebesked per post 1-3 veckor senare. Eventuell skatteåterbäring betalas dock ut senast 7 juni.

9 aug      
Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har deklarerat på papper och inte har anmält något bankkonto före 2 maj.

12 nov    
Om du fick slutskattebesked i augusti och har skatt att betala in ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto senast 12 november.

 Tips:
• De flesta uppgifter är förtryckta i din deklaration, kontrollera så allt stämmer innan du godkänner den.
• Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital.
• Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskott på högst 100 000 kronor). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.
• Skattereduktion för husarbeten får göras på max 25 000 kronor per person och år för rut och max 50 000 kronor per person och år för rot.
• Du kan göra avdrag för resor till och från ditt arbete, samt avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning om du flyttar på grund av ditt arbete.
• Förutom att du ska vara berättigad till ett avdrag måste du också ha tillräcklig skatt att gör avdraget mot. Summan av skattereduktioner får inte överstiga summan av kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt.

[1]  22/30-delar av vinsten beskattas med 30 procent.
[2]  På försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inte något tak på det belopp man kan begära uppskov på.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det mesta finns redan med på deklarationen, men kom ihåg att kolla så allt stämmer och vilka avdrag du har rätt att göra.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna