Företagare tror inte att pensionen kommer räcka

Över 40 procent av de tillfrågade företagarna tror att de kommer få svårt att klara sig på sin pension. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 25 procent. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1]

Medan vissa företagare förväntar sig höga pensionsinkomster finns det en stor grupp som räknar med att de kommer att ha ytterst små marginaler som pensionärer.

- Vår undersökning visar att mönstret från tidigare företagargenerationer riskerar att upprepa sig. Tidigare kartläggningar [2] har visat att även om det finns en grupp företagare som har höga inkomster som pensionärer, så är företagarna överrepresenterade bland de sämst ställda pensionärerna, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Många räknar med halverad inkomst
Undersökningen visar att mer än var fjärde företagare tror att deras pension kommer vara mindre än hälften av deras lön den dagen de går i pension. Bland heltidsanställda är det 16 procent som räknar med att få mindre än hälften av sin slutlön i pension.

- Den stora skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller pension är tjänstepensionen. De flesta anställda omfattas per automatik av tjänstepension, men företagare måste ta ett större eget ansvar för sin pension, avslutar Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank – så tryggar du som företagare din pension
    • Ta reda på vilka pensionsinkomster som du förväntas få, till exempel genom minpension.se
    • Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem.
    • Ta ut lön. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
    • Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, tfn 076 802 59 89
Madelén Falkenhäll, senior analytiker, tfn 076 790 16 38                                     www.swedbank.se/insikt

[1] Undersökningen gjordes i januari 2018. Över 3 000 respondenter, varav 160 företagare.
[2] Finanspolitiska rådet, Inkomstfördelningen bland pensionärer, 2012/5.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Den stora skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller pension är tjänstepensionen. De flesta anställda omfattas per automatik av tjänstepension, men företagare måste ta ett större eget ansvar för sin pension.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom