Så påverkas pensionen om du slutar jobba innan du fyllt 65 år

Att sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är något som lockar många de sista åren innan pension. Men för många är det inte ett alternativ om pensionen ska räcka till att leva på, och för de som kan sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är det svårt att överblicka hur pensionsinkomsten skulle påverkas. Hur hög pensionen blir beror främst på lön och antal år i arbete, men om man vill gå i pension i förtid kan nivån också påverkas av vilket tjänstepensionsavtal man omfattas av. Swedbank och sparbankerna vill bidra med kunskap så att människor kan göra upplysta val.

Hur mycket som sätts av till allmän pension och tjänstepension grundas på individens inkomst. Ju fler år i arbete, desto större avsättning hinner göras. Slutar man jobba så slutar även insättningarna till allmän pension.

- Men tjänstepensionsavtalen kan ge full avsättning även om man slutat jobba eller går ner i arbetstid, det gäller dock att hålla koll på vid vilken ålder det gäller, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Vänta till efter 62 om du ska sluta jobba helt
Allmän pension kan man börja ta ut från 61 års ålder.[1] När man slutar jobba slutar det också sättas av pengar till allmän pension, börjar man dessutom ta ut av sitt pensionskapital i förtid kommer det behöva betalas ut under fler antal år. Den allmänna pensionen blir då lägre per månad om man går i pension före 65 år. Tjänstepensionen behöver däremot inte påverkas på samma sätt. Det kan fortsätta sättas av pengar, beroende på när man går i pension och vilket tjänstepensionsavtal man omfattas av.

- Det är svårt att förstå hur tjänstepensionen påverkas om man slutar jobba före 65 år, de olika avtalen ser olika ut och vid vilken ålder man går i förtida pension påverkar också. Ta reda på vilka som förvaltar din tjänstepension och kontakta dem för att se hur just din pension påverkas, säger Madelén Falkenhäll.

För en privatanställd tjänsteman spelar det stor roll om man går i pension före eller efter 62 år. [2] Går man efter 62 år och en månad fortsätter det sättas av pengar till tjänstepensionen. Väntar man med att ta ut den tills man fyller 65 år så blir den på samma nivå som om man hade jobbat fram till 65. Tar man i stället ut den från 62 år och en månad grundas den på det pensionskapital man hade haft vid 65 år men den blir lite lägre eftersom utbetalningen ska göras tre ytterligare år. Går man däremot i pension vid 61 år så har man inte samma möjlighet, då grundas pensionen på pensionskapitalet vid 61 och blir därefter. Kapitalet är då lägre och det ska dessutom betalas ut under fler antal år. 

En privatanställd tjänsteman [3] i 60-årsåldern som tjänar 60 000 kronor per månad och slutar jobba i förtid tjänar drygt 7 000 kronor per månad på att gå i pension vid 62 års ålder jämfört med vid 61, om hen väntar med att ta ut pensionen till 65. Vid en lön på 40 000 kronor per månad tjänar hen i stället knappt 3 000 kronor på att gå i pension vid 62 år och en månad i stället för vid 61 år.

Jobba deltid med full avsättning till tjänstepension
Inom tjänstepensionsavtalen finns det också möjlighet att gå ner i arbetstid utan att förlora alltför mycket ekonomiskt. De olika avtalen ser lite olika ut vilket gör det svårt att i detalj redovisa hur tjänstepensionen påverkas av att jobba deltid de sista åren före pension. Men generellt gäller att inom tjänstemannaavtalen medges deltidsarbete med fortsatt full avsättning till tjänstepension givet vissa antaganden, till exempel ålder, inkomst och hur många år man har arbetat inom tjänstepensionsavtalet.

Oavsett om det fortsätter sättas av till din tjänstepension eller inte så innebär deltidspension före 65 år att den allmänna pensionen blir lägre. För höginkomsttagare som tjänar över intjänandetaket påverkas insättningen till den allmänna pensionen inte lika mycket eller inte alls av deltidsarbete åren före pension. För låginkomsttagare blir effekten inte heller så stor till följd av att de i större utsträckning får garantipension och bostadstillägg för pensionärer. De kan dock inte fås förrän vid 65 års ålder.

- Vad som händer med pensionen är en sak, men under de år man går i pension i förtid blir inkomsten betydligt lägre jämfört med om man hade jobbat. Har man till exempel ett privat pensionssparande, kan det då bli svårare att fortsätta sätta av till det. Det bör man också ta hänsyn till, säger Madelén Falkenhäll.

Inför pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• När du börjar fundera över att gå i pension eller gå ner i arbetstid, kontakta Pensionsmyndigheten. De anordnar informationsmöten om vad man bör tänka på.
• Kontakta din tjänstepensionsförvaltare för att förstå hur just din tjänstepension påverkas om du går ner i arbetstid eller slutar arbeta före 65 år. Om du inte vet vem som förvaltar din tjänstepension, fråga personalavdelningen på din arbetsplats.
• De flesta tjänstpensioner kan betalas ut antingen under en begränsad tid eller livsvarigt. Väljer man tidsbegränsat uttag, till exempel fem år, blir pensionen hög i början för att sedan sjunka avsevärt. Väljer man i stället livsvarigt uttag blir månadsbeloppet lägre, men det betalas ut hela livet.
• Har du haft flera olika arbetsgivare kan du få tjänstepension från flera olika håll när du går i pension. På minpension.se kan du se alla dina tjänstepensioner.
• Med ett återbetalningsskydd på din tjänstepension går dina pensionspengar till din familj om du skulle avlida, ett återbetalningsskydd måste tas innan utbetalning av din tjänstepension har börjat.

I det här pressmeddelandet utgås från en individ som är i 55-60-årsåldern idag. [4]

 
 För mer information:                
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38   www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                            www.swedbank.se/framtid

[1] År 2020 höjs lägsta ålder för pensionsuttag till 62 år, och 2023 till 63 år.
[2] Kollektivavtal ITP2.
[3] Kollektivavtal ITP2.
[4] Inom tjänstepensionsavtal för yngre åldrar ingår ofta avsättning till flexpension. Det ska leda till flexiblare pension, dvs möjlighet att gå ner i arbetstid för att orka jobba till pensionsåldern eller fortsätta jobba deltid efter pensionsåldern. Men de får effekt först när de som är unga idag går i pension.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är svårt att förstå hur tjänstepensionen påverkas om man slutar jobba före 65 år, de olika avtalen ser olika ut och vid vilken ålder man går i förtida pension påverkar också. Ta reda på vilka som förvaltar din tjänstepension och kontakta dem för att se hur just din pension påverkas.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank