Sex av tio över 56 år behöver högre pension än de kan förvänta sig – jobba längre är en lösning

Knappt sex av tio över 56 år uppger att de skulle behöva en pension på minst 17 500 kronor efter skatt per månad för att klara sig ekonomiskt. Det är betydligt mer än den genomsnittliga pensionen efter skatt är idag. Ett sätt att höja pensionen är att arbeta lite längre, var tredje över 56 år kan tänka sig att göra det för att höja pensionen med 1 000 kronor per månad. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

Knappt sex av tio över 56 år uppger att de behöver en pension på minst 17 500 kronor efter skatt per månad för att klara sin ekonomi. Det motsvarar en pension på 23 000 kronor före skatt. Det är betydligt högre än den genomsnittliga pensionen som ligger på 18 000 kronor per månad före skatt [2].

- Kan och orkar du arbeta något eller några år längre så spelar det stor roll för pensionen. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över 1 000 kronor per månad om du jobbar ett år extra efter att du fyllt 65 år. Jobbar du ytterligare något år blir det mer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Hälften kan tänka sig att jobba något år längre för 1 000 kronor högre pension
Hälften av de mellan 18 och 65 år uppger att de kan tänka sig att arbeta något år längre om de fick 1 000 kronor mer i pension per månad. Andelen minskar dock ju närmre pensionsålder man kommer. Två av tre 18-25-åringar är villiga att jobba ett år extra för en högre pension, medan bara en av tre av de mellan 56 och 65 år svarar att de är villiga att göra det.

Om hälften kan tänka sig att jobba längre för en högre pension så är det bara en tredjedel som planerar att göra det, och av de som närmar sig pensionsålder är det ännu färre. Av de som planerar att jobba längre gör knappt hälften det för att det är roligt, medan en tredjedel uppger att de gör det för att de måste för att klara sig ekonomiskt. Av de äldre är det fler som uppger att de behöver det för att klara ekonomin.

- De yngre verkar ha uppfattat signalen om att vi behöver arbeta längre i takt med att vi lever längre, medan de äldre i större utsträckning vill gå i pension vid 65 år. Det kan naturligtvis bero på flera saker, men för en del kan det handla om att man inte orkar fysiskt, säger Arturo Arques.

Se även över utgifterna för en bättre ekonomi som pensionär
Om man av olika anledningar inte kan arbeta längre än till 65 år finns det ändå sätt att påverka sin ekonomi som pensionär. Ett privat pensionssparande kan göra stor skillnad och ju tidigare man börjar desto mindre belopp behöver man sätta undan varje månad. Det kan också vara klokt att se över vilka utgifter man har.

- Det är inte enbart inkomsterna som styr hushållets ekonomi. Utgifterna är den andra delen av hushållsbudgeten och har du möjlighet är det bra om du kan minska dem inför pensionen, till exempel genom att amortera extra på lån. Se över den totala ekonomin i tid så du hinner ställa om innan pension, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

En pension att klara sig på – tips från Swedbank och sparbankerna
• Livsinkomsten, det vill säga lön och antal år i arbete, bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
• Om du kan arbeta ett eller två år efter du har fyllt 65 år så gör det stor skillnad på din pension. I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre, pensionskapitalet ska betalas ut under fler år.
• Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar du spara lite senare i livet får du räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.
• Ställ om din ekonomi i god tid före pension. Finns det utgifter du kan dra ner på, till exempel amortera extra på lån, så gör det stor skillnad för din ekonomi som pensionär.
 

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                    www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38     www.swedbank.se/privatekonomi
                                                                                                         www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog.
[2] Medelvärdet för personer 65 år och äldre är 18 000 kronor per månad före skatt 2017. Det motsvarar ca 14 300 kronor efter skatt. Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kan och orkar du arbeta något eller några år längre så spelar det stor roll för pensionen. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över 1 000 kronor per månad om du jobbar ett år extra efter att du fyllt 65 år. Jobbar du ytterligare något år blir det mer.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna