Sju av tio saknar tillräcklig kunskap om pensionssystemet

Många saknar kunskap om både pensionssystemet och den egna pensionen. Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar, och bara drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

I februari börjar Pensionsmyndigheten skicka ut de orangea kuverten. Men många tar inte del av sin pensionsprognos från minpension.se och ännu fler saknar tillräcklig kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Det är oroande eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna påverka och höja sin pension.

En av tre oroar sig också för sin ekonomi som pensionär. De som saknar kunskap om hur pensionen fungerar är mer oroliga än de med bra kunskap om pensionssystemet.

- Många gånger hänger bristen på kunskap och oron för pensionen ihop. Ett första steg för att få koll är att ta reda på hur den egna pensionen förväntas bli genom att ta del av sin pensionsprognos på minpension.se. Utifrån det kan man sedan agera, för det går att påverka storleken på sin pension, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Så kan man höja sin pension
Genom att sätta sig in i hur pensionen fungerar och vad som påverkar den är det enklare att planera för sin ekonomi som pensionär. Den allmänna pensionen grundas på livsinkomsten, det vill säga den sammanlagda lönen under hela arbetslivet. Den avgörs av lön och antal år i arbete, där varje extra år i arbete får stor effekt på den slutliga pensionen. Längre perioder av deltidsarbete kan däremot påverka pensionen negativt. De flesta som arbetar får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen sätts av i relation till lönen.

- Det går att påverka sin pension. Försök jobba heltid, om du inte redan gör det, och hos en arbetsgivare som betalar in till tjänstepension. Om du även sparar privat till din pension så kan din pension bli betydligt högre. Kan du jobba något år extra innan du går i pension gör det också stor skillnad på din pension, säger Arturo Arques.

Få koll på din pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• Ha koll på din pension, gå in en gång per år på minpension.se och gör en pensionsprognos, då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis eget sparande.
• Livsinkomsten bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
• Tänk på att varje år utanför arbetsmarknaden påverkar din pension.
• Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.

Så här funkar det - pensionssystemet
Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels tjänstepension som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande till pension.

Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och livsinkomsten beror i sin tur på inkomst och antal år i arbete. Högre inkomst och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år som du av olika anledningar inte arbetar [2]  påverkar pensionen negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar. Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension, tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för att spara i fonder med lite högre risk, då ökar sannolikheten att pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken i dina placeringar.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                          www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                           www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                                                                www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog.
[2] Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också pensionsavsättningen lägre än vid arbete.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många gånger hänger bristen på kunskap och oron för pensionen ihop. Ett första steg för att få koll är att ta reda på hur den egna pensionen förväntas bli genom att ta del av sin pensionsprognos på minpension.se. Utifrån det kan man sedan agera, för det går att påverka storleken på sin pension.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna