Tre av fyra positiva till premiepensionen – men många tycker det är svårt att veta hur de ska placera den

Tre av fyra tycker det är bra att man själv kan välja hur ens premiepension placeras. Men fler än fyra av tio tycker det är svårt att veta hur de ska placera den. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1] Genom att öka avsättningen till premiepension kan framtida pensioner höjas.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av lönen till premiepension. Den placeras i fonder och utvecklas därmed i takt med börsen, och om man vill kan man själv välja hur premiepensionen ska placeras. Tre av fyra är positiva till möjligheten, men 44 procent tycker det är svårt att veta hur och bara 17 procent upplever att de har bra koll på hur de ska placera sin premiepension.

- Du kan välja att placera sin premiepension själv. Om du är osäker på hur du ska göra behöver du inte känna oro för det. Då placeras pengarna automatiskt i det statliga förvalet, i fonden AP7 Såfan, en placering som hittills faktiskt gett högre avkastning än genomsnittet i premiepensionssystemet, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet har sedan starten varit drygt sju procent per år. [2] Placerar man inte sin premiepension själv så placeras pengarna i fonden AP7 Såfan, en placering som till och med har gett högre avkastning än genomsnittet i premiepensionssystemet.[3]

Premiepensionen – en väg till högre pensionsnivåer
I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre. Ett sätt att höja pensionsnivåerna är att höja pensionsåldern. Ett annat sätt att höja framtida pensioner kan vara att öka avsättningen till premiepension.

- Höjer man avsättningen till premiepension till fem procent kan pensionen bli runt 1 000 kronor högre eller mer per månad beroende på avkastning, för någon som är i 30-årsåldern idag och har en lön på 30 000 kronor per månad, säger Madelén Falkenhäll.

Till följd av historiskt god avkastning inom premiepensionssystemet står premiepensionen för en relativt stor andel av den pension man får ut jämfört med hur mycket man har betalat in. Om man ökar avsättningen till premiepension och samtidigt minskar avsättningen till inkomstpension med motsvarande blir nettoeffekten ändå att den totala slutliga pensionen ökar.
 

Vägar till högre pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• Arbeta heltid och hos en arbetsgivare som betalar in tjänstepension. Det spelar stor roll för din slutliga pension.
• Försök jobba något eller några år efter 65 år, det kan öka din pension med tusenlappar varje månad.
• Spara privat till din pension. Börja tidigt så behöver månadsbeloppet inte vara så stort. Kommer du igång senare får du räkna med att spara ett högre belopp varje månad. Men tänk på att ett litet sparande är bättre än inget alls, även mindre belopp växer sig större över tid.

Så här funkar det - pensionssystemet
Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels tjänstepension [4] som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande till pension.

Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och livsinkomsten beror i sin tur på lön och antal år i arbete. Högre lön och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år som du av olika anledningar inte arbetar [5] påverkar pensionen negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar. Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension, tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för att spara i fonder med lite högre andel aktier, då ökar sannolikheten att pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken, det vill säga minska andelen aktier och öka andelen räntebärande värdepapper, i dina placeringar.

För mer information:
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38        www.swedbank.se/privatekonomi
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                     www.swedbank.se/arturosblogg
                                                                                                 www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog.
[2] Källa: Pensionsmyndigheten. Utvecklingen 1995-2017.
[3] Källa: Pensionsmyndigheten. Genomsnittlig avkastning i AP7 Såfan har varit 9,1 procent, motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,6 procent. Det ger en genomsnittlig avkastning på 7,1 procent för premiepensionssystemet 1995-2017.
[4] De flesta arbetsgivare sätter av till tjänstepension för sina anställda. Omfattas arbetsplatsen av kollektivavtal så sätts det av pengar till tjänstepension. Arbetsgivaren kan också sätta av till tjänstepension även om inte omfattas av kollektivavtal.
[5] Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också pensionsavsättningen lägre än vid arbete.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Höjer man avsättningen till premiepension till fem procent kan pensionen bli runt 1 000 kronor högre eller mer per månad beroende på avkastning, för någon som är i 30-årsåldern idag och har en lön på 30 000 kronor per månad.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank