Två av tre skulle pensionsspara mer om det var avdragsgillt

Report this content

Knappt fyra av tio sparar inte till sin pension, två tredjedelar uppger att de skulle spara mer till sin pension om det var avdragsgillt. Många har använt eller kan tänka sig att använda sina sparade pensionspengar till annat. Det visar en ny undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo [1].

Undersökningen visar att många sparar till sin pension, men ännu fler skulle spara mer om det var subventionerat.

- Att många uppger att de skulle spara mer om det var subventionerat tyder på att det kanske är dags att återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Behövs incitament för att spara
Med framtida pensionsnivåer på 50-60 procent av slutlönen är det viktigt att komplettera med ett eget sparande till sin pension för att komma upp till runt 70 procent, som är den nivå många tycker är rimlig. Knappt sex av tio uppger att de sparar privat till sin pension, men fyra av tio gör det inte. Med ålder och inkomst ökar andelen som sparar privat till sin pension.

- Vi har ett stabilt och finansierat pensionssystem, men individen behöver själv tar ett stort ansvar och komplettera med ett eget sparande. För att komma upp till en total pension på 70 procent krävs att en 23-åring sjuksköterska sparar runt 600 kronor per månad [2] säger Madelén Falkenhäll.

Två av tre uppger att de skulle spara mer till sin pension om man fick göra skatteavdrag eller om sparandet var subventionerat på annat sätt. Av de som inte sparar till sin pension skulle knappt sex av tio börja göra det. De som redan sparar till sin pension skulle öka sitt sparande, drygt tre av fyra uppger att de skulle spara mer om det var subventionerat.

Tar av pensionspengarna
Mer än var tionde uppger att de har använt sina pensionspengar till annat och ytterligare två av tio kan tänka sig att göra det.

- Att hushållen tar av sina pensionspengar till annat är inte bra. Det behövs starkare incitament för att få hushållen att ta ansvar för sitt pensionssparande. Ett subventionerat sparande skulle ge en bra signal om att det är viktigt att spara till pensionen, säger Madelén Falkenhäll. 

Yngre kan i större utsträckning än äldre tänka sig att ta av sitt pensionssparande och använda till annat. Pensionen känns ganska avlägsen när man är ung, men det är också i den åldern, 20-30 år, som de flesta tycker att man ska börja pensionsspara. En sparform som uppmuntrar unga att spara till sin pension kan vara värt att se över.

Tips från Swedbank

    • Försök att spara regelbundet, med en överföring varje månad.
    • Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
    • Spara till olika saker. Ett buffertsparande är bra att ha för oväntade händelser, men försök låta ditt långsiktiga sparande vara just långsiktigt.
    • Se över ditt sparande regelbundet. Bra tillfällen kan vara när du deklarerar, om du byter jobb eller får en löneökning.
    • Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt.

För mer information:
Madelén Falkenhäll, senior analytiker, tfn 076-790 16 38                      www.swedbank.se/privatekonomi
 

[1] Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.
[2] Exempel utifrån en lön på 22 000 kronor per månad som 23-åring. Tjänstpension enligt AKAP-KL. Real avkastning på 1,8 procent.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det behövs starkare incitament för att få hushållen att ta ansvar för sitt pensionssparande. Ett subventionerat sparande skulle ge en bra signal om att det är viktigt att spara till pensionen.
Madelén Falkenhäll, senior analytiker Swedbank.