SLP först i branschen med nettonoll klimatpåverkan-certifiering

Report this content

En av SLP:s nybyggda fastigheter, Fyllinge 20:434 i Halmstad, har som första byggnad i logistikbranschen erhållit certifieringen NollCO2. NollCO2 är ett certifieringssystem med fokus på nettonoll klimatpåverkan som har utvecklats av Sweden Green Building Council, där SLP är medlem. Certifieringen omfattar byggnadens inbyggda klimatpåverkan, dess klimatpåverkan i drift, samt balanserar påverkan som uppstår genom klimatåtgärder.

”Vi är mycket nöjda att som första bolag i branschen erhålla denna certifiering för en nybyggnation. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att byggnaden har låg energiförbrukning och klimatpåverkan, vilket medför positivt värde för hyresgästen såväl som för SLP”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Tillsammans med hyresgästen Halmstad Delivery har SLP arbetat kring en rad hållbara investeringar i den nybyggda fastigheten. Bland annat har en minskad mängd konstruktionsmaterial, svenskproducerade fasadelement och 100 procent förnybar energi nyttjats i fastigheten och laddstolpar för eldrivna personbilar har installerats. Ett projekt avseende installation av en solcellsanläggning om 499 kW, motsvarande en beräknad årsproduktion om drygt 442 000 kWh, pågår.

”Vi på Halmstad Delivery har de senaste två åren utvecklats till att bli en leverantör för hela logistikbehovet och vårt nya logistikcenter har varit en förutsättning för att kunna erbjuda våra kunder både effektivare och mer hållbara lösningar. Därför är vi extra stolta att vår satsning tillsammans med vår partner SLP gjort att vi blivit det första logistikcentret i Sverige att få certifieringen NollCO2,”, säger Helena Barany, vd på Halmstad Delivery.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

En av SLP:s nybyggda fastigheter, Fyllinge 20:434 i Halmstad, har som första byggnad i logistikbranschen erhållit certifieringen NollCO2. NollCO2 är ett certifieringssystem med fokus på nettonoll klimatpåverkan som har utvecklats av Sweden Green Building Council, där SLP är medlem. Certifieringen omfattar byggnadens inbyggda klimatpåverkan, dess klimatpåverkan i drift, samt balanserar påverkan som uppstår genom klimatåtgärder.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket nöjda att som första bolag i branschen erhålla denna certifiering för en nybyggnation. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att byggnaden har låg energiförbrukning och klimatpåverkan, vilket medför positivt värde för hyresgästen såväl som för SLP.
Tommy Åstrand, vd på SLP
Vi på Halmstad Delivery har de senaste två åren utvecklats till att bli en leverantör för hela logistikbehovet och vårt nya logistikcenter har varit en förutsättning för att kunna erbjuda våra kunder både effektivare och mer hållbara lösningar. Därför är vi extra stolta att vår satsning tillsammans med vår partner SLP gjort att vi blivit det första logistikcentret i Sverige att få certifieringen NollCO2.
Helena Barany, vd på Halmstad Delivery