Dela

Om oss

:Utgivarna är intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Vi samverkar och slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.

Citat

– Jag är stolt och glad över priset. Tryckfrihetsförordningen är satt under press, vilket tydligt visade sig i det här fallet när okunskapen hos polis och åklagare blottades. Därför känns det bra att källskyddet vinner även när det gäller ett mord. Att värna källskyddet är avgörande för vårt och alla andra redaktioners arbete.
Anna Lith, chefredaktör och ansvarig utgivare Folkbladet.
– Dagens ansvariga utgivare har ett stort ansvar i att värna oberoende journalistik. Så Utgivarnas roll som samlande kraft för att bevara den publicistiska självständigheten är viktigare än någonsin,
Sofia Wadensjö Karén, ny ordförande i Utgivarna.
– Det är ytterst allvarligt att man på detta sätt vill begränsa möjligheterna till journalistisk granskning
Per-Anders Broberg VD för Utgivarnas
– Några av svensk medias största avslöjanden den senaste tiden, då ansvariga inom såväl politik som näringsliv har ställts till svars, har internationell koppling. Som företrädare för ett av Sveriges ledande mediebolag är jag djupt bekymrad över detta EU-direktiv och hoppas att svenska politiker nu gör sitt yttersta för att säkra våra möjligheter till journalistiskt granskning, även om den sker utanför landets gränser,
Cilla Benkö VD för Sveriges Radio
- När redaktioner tvekar inför publiceringar och områden väljs bort på grund av hot är det ett allvarligt hot mot demokratin,
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
Solna tingsrätts beslut visar på en anmärkningsvärd respektlöshet för källskyddet
Jeanette Gustafsdotter
Det här är ett stort och viktigt beslut där Sveriges samtliga publicistiska företag och organisationer ställer sig bakom att bygga ett nytt medieetiskt system i dagens medielandskap.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
- Det här är ett stort och viktigt beslut där Sveriges samtliga publicistiska företag och organisationer ställer sig bakom att bygga ett nytt medieetiskt system i dagens medielandskap. På detta sätt möter ansvarig utgivare behovet för allmänheten att förstå vart de ska vända sig när de upplever att de har blivit kränkta av en publicering oavsett i vilket forum publiceringen har varit,
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
Årets undersökning av hot mot medier och journalister är vår mest omfattande och ambitiösa någonsin.
Tobias Lindberg, chefsanalytiker Utgivarna
– Att vara med och arbeta fram ett nytt medieetiskt system är en rolig och viktig uppgift som var svår att motstå.
Per-Anders Broberg, blivande vd på Utgivarna.
Utgivarna delar i år ut det nya Mommapriset för första gången.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
Fri journalistik behöver ett självständigt rättsväsende och en statsapparat som kan gå långt för att försvara det fria ordet.
Erik Fichtelius
- Vi instiftar Mommapriset för att lyfta fram den ansvarige utgivarens uppdrag, publicister som tar sitt publicistiska ansvar och varje dag ser till att vi har ett fritt meningsutbyte. Det behövs särskilt i dag när vi ser att vissa sajter väljer att verka utan utgivningsbevis och utan att ta ett publicistiska ansvar för vad de faktiskt publicerar,
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.
Utgivarnas medlemmar, Sveriges Radio, Sveriges Tidskrifter, SVT, TV4-gruppen, TU och UR, kommer i dag att sprida uppropet via #pressfreedomrussia i sina kanaler,
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
- Som ny kultur- och demokratiminister ställs Alice Bah Kuhnke inför en rad viktiga mediefrågor. Ur Utgivarnas synvinkel är det extra viktigt att vi i Sverige fortsätter att värna vår unika press- och yttrandefrihet och att vi har fortsatt starka pressetiska regler som ger en stark pressfrihet.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
Vi har gjort två undersökningar som visar att hoten ökat och nu reagerar demokratiministern.
Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna.
- Hot mot journalister är ett hot mot demokratin.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.
Enkäten visar på behovet av ett stärkt skydd för pressfriheten, kanske via en särskild brottsrubricering. Hoten drabbar den enskilde journalisten hårt, men de slår också mot grunden för hela vårt demokratiska system.
Jeanette Gustafsdotter
– Hot, trakasserier och våld mot medier och journalister är ett allvarligt samhällsproblem. De resultat vi presenterar i dag visar på behovet av att stärka skyddet för pressfriheten,
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
- Det är oerhört glädjande att Utgivarna nu, efter långt utredande, i full enighet kunnat ta detta beslut att gå vidare mot ett gemensamt medieetiskt system.
Erik Fichtelius, ordförande i Utgivarna.
– Utgivarna behövs mer än någonsin, för att samlat stå upp för yttrandefrihet och oberoende medier med eget självständigt ansvar. Det är viktigt med en brygga mellan public service och medier med annan finansiering, och att vi gemensamt försöker se om det går att skapa ett sammanhållet etiskt regelverk för alla nyhetsmedier.
Erik Fichtelius
- Nu måste vi försöka skapa gemensamma vägar framåt för att bemöta den organiserade brottslighetens hot.
Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna
- Hot mot journalister och mediehus är ytterst ett hot mot demokratin och brott mot författningsskyddet.
Jeanette Gustafsdotter, VD för Utgivarna.
- Hon lyssnade på våra synpunkter och tog dem till sig. Departementet ska tillsätta en utredning i början av nästa år, vilket man får säga är snabbt marscherat. De ville också ha oss som bollplank i arbetet och lovade därför att återkomma.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna
- Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring annars urholkas det svenska systemet med ansvarig utgivare.
Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna
– Det är allvarligt att Säpo inte tar hoten på allvar och särskilt uppseendeväckande att en myndighet som Säpo därigenom bryter mot författningsskyddet.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.
- Det är viktigt att betona att förslaget ska stärka skyddet för källorna och att det ska öka handlingsfriheten för JK när det är avslöjanden av starkt allmänintresse.
Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna
- Det måste bli tillåtet att lämna ut sekretessbelagda handlingar även skriftligt om det finns starkt samhällsintresse. Och det utan att JK ska bedöma hur handlingarna har lämnats ut.
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.
Alla medier skall kunna bedömas på samma sätt i publicistiska frågor.
Ove Joanson, ordförande Utgivarna
Viktigt att få klarlagt hur långt regeringens uttalat positiva syn på självreglering sträcker sig. Vi hoppas på ett klargörande och dialog med kulturdepartementet.
Ove Joanson, ordförande Utgivarna
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp