Dela

Kontakt

Citat

I parken kan vad som helst hända. Ibland händer så mycket att hela världen kantrar. Ibland händer ingenting alls. Det gör inget, vi vill bara gå dit.
Vi går till parken, 2021 (Mirando), text av Sara Stridsberg
Målet är att expandera besöket på Wanås Konst, vad det är och kan vara för och med besökare i alla åldrar. Förhoppningen är att flera av våra besökare ska få möjlighet att delta i någon form av kreativt skapande i samband med sitt besök här hos oss och därmed också vidga idén om konst och utställningar.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Mitt drömhus är en båt så man har hela havet runt omkring sig.
Ett av barnen som deltagit i konstverkstaden .
Det viktiga är inte husen utan det är samtalen som äger rum när husen byggs.
Isabel och Alfredo Aquilizan
Open Source (Cinemascope)… är ett verk som expanderar idén om vad film kan vara och som sammanfattar mycket av det som Katarina Löfström hittills arbetat med. Den stränge puristen kanske inte skulle kategorisera installationen som just rörlig bild, den består nämligen av hundratals små metallbrickor som reflekterar omgivningen, men i Löfströms portfolio tar den ändå plats bland hennes filmer på ett självklart sätt. Brickorna bygger upp en filmduk eller en slags monitor där varje bricka blir en pixel som spelar upp en ständig reflektion av omgivningen.
Björn Norberg, i jubileumsantologin Filmform 1950 – 2020
Paper Drawing er forgjengelig og kan ikke flyttes på i sin helhet. Det kan lages på nytt, men vil aldri kunne vises identisk på to steder. Etter endt utstilling blir verket resirkulert og papiret får et nytt liv etter sin tid som kunst.
Marit Roland, konstnär och aktuell i skulpturparken Wanås Konst 2021.
Jag vill att konstverken ska omfatta någon slags rörelse, antingen det är i materialet eller människor som fysiskt förflyttar sig runt verket.
Rana Begum, konstnär och aktuell i skulpturparken Wanås Konst 2021.
Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. //Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga.
Johanna Koljonen, författare, kritiker och kulturjournalist om Temporary Worlds i Wanås Konsts programtidning #WK20
Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. //Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga.
Johanna Koljonen, författare, kritiker och kulturjournalist om Temporary Worlds i Wanås Konsts programtidning #WK20
Såväl som en fysisk källa till målerimaterial blir fältet en föränderlig målning som likt ett mönster täcker marken, en väv i jorden.
Kimsooja, konstnär, Wanås Konst 2020
Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. …Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga.
Johanna Koljonen, författare, kritiker och kulturjournalist skriver om Temporary Worlds i Wanås Konsts programtidning #WK20:
Men varför skulle någon väl vilja bli en sten? Vad gör man utan armar, händer, fötter eller ben?
Författaren Martina Lowden i hennes och konstnären Klara Kristalovas konstbarnbok "Hur man blir en sten och andra sånger från svinskogen".
Plantorna som växer och skördas under flera månader kommer förvandlas till målningar som kan vara i århundraden. Såväl som en fysisk källa till målerimaterial blir fältet en föränderlig målning som likt ett mönster täcker marken, en väv i jorden
Kimsooja
Kimsoojas undersökande av stillhet har gjort henne till en konstnär vi länge velat arbeta med som en del av intresset att framhäva naturen och platsens egenskaper. Hon kom på sitt första besök i juli 2018 och planerna började långsamt ta form. Nu nästan två år senare under pågående pandemi är det en märklig tid att färdigställa en utställning men lyckligtvis kunde vi fortsätta. Jag är så tacksam att vi kunnat hålla kontakten och arbeta vidare på distans. Hennes inriktning som konstnär gör att det känns som en dialog med det som pågår, konstverken ger plats för introspektion och andlighet bortom religion. Hon visar sätt att fokusera på nuet som vi har behov av.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Plantorna som växer och skördas under flera månader kommer förvandlas till målningar som kan vara i århundraden. Såväl som en fysisk källa till målerimaterial blir fältet en föränderlig målning som likt ett mönster täcker marken, en väv i jorden
Kimsooja
Kimsoojas undersökande av stillhet har gjort henne till en konstnär vi länge velat arbeta med som en del av intresset att framhäva naturen och platsens egenskaper. Hon kom på sitt första besök i juli 2018 och planerna började långsamt ta form. Nu nästan två år senare under pågående pandemi är det en märklig tid att färdigställa en utställning men lyckligtvis kunde vi fortsätta. Jag är så tacksam att vi kunnat hålla kontakten och arbeta vidare på distans. Hennes inriktning som konstnär gör att det känns som en dialog med det som pågår, konstverken ger plats för introspektion och andlighet bortom religion. Hon visar sätt att fokusera på nuet som vi har behov av.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Jag vill göra verk som är likt vatten och vind, som inte kan ägas men delas utav alla.
Kimsooja
2020 presenterar vi en konstnär som Wanås Konst velat arbeta med länge. Kimsooja tar till vara på naturen på platsen, men det handlar om något större. Kanske snarare kosmos vore ett bättre ord, hon uppmärksammar oss på vår omgivning, skärper våra sinnen – hon lyfter platsens stillhet och det spirituella.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare, Wanås Konst
2020 presenterar vi konstnärer som Wanås Konst velat arbeta med länge, de kombinerar den meditativa upplevelsen av naturen med görande, bortom objektet bjuder de in till att komma nära och röra.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Vår konstnärliga praktik är förankrad i idén om medskapande och samarbete, med projekt som involverar och engagerar samt skapar relationer genom att dela erfarenheter.
Alfredo & Isabel Aquilizan
Jag vill göra verk som är likt vatten och vind, som inte kan ägas men delas utav alla.
Kimsooja
Jag vill att konstverken ska omfatta någon slags rörelse, antingen det är i materialet eller människor som fysiskt förflyttar sig runt verket.
Rana Begum
Den konst som produceras och förmedlas i nordöstra Skåne vill påverka och förändra. Region Skånes kulturpalett 2019 går till Wanås Konst, som öppnar dörrar till konsten och skapar nya kreativa världar, tillsammans med barn och unga.”
Wanås Konst tilldelades Region Skånes pris Kulturpaletten 2019
Jag använder ljud som mitt främsta element eftersom ljud har vibrationer, som en jordbävning. Utifrån forskning om keramikkrukor i relation till vibration beroende på skala, tjocklek och material, vill jag tillverka storskaliga krukor för att uppnå starkare vibrationer från ljud, och hitta en metod för att interagera med slumpmässiga rörelser. Slumpmässigheten representerar en längtan och makt i naturen. För publiken möjliggör det spirituella uttrycket av ljud en känslomässig koppling till naturen.
Kyung-Jin Cho, konstnär
Uttrycket kommer hela tiden flyta samman, kollapsa och överlappa i olika kombinationer av fart och volym. Konstverkets händelse kan inte upprepas eller manipuleras. När konstverket får tala för sig själv skapar det sin egen värld, och får en slags subjektivitet.
Kyung-Jin Cho, konstnär
Jag använder ljud som mitt främsta element eftersom ljud har vibrationer, som en jordbävning. Utifrån forskning om keramikkrukor i relation till vibration beroende på skala, tjocklek och material, vill jag tillverka storskaliga krukor för att uppnå starkare vibrationer från ljud, och hitta en metod för att interagera med slumpmässiga rörelser. Slumpmässigheten representerar en längtan och makt i naturen. För publiken möjliggör det spirituella uttrycket av ljud en känslomässig koppling till naturen.”
Kyung-Jin Cho, konstnär
I koreografen Benoît Lachambres verk framträder kroppar, som först kan kännas igen som form och i rörelse, men som sedan, genom ett litet skifte i närvaro, en spänd muskel som slappnar av, fördjupning av blicken eller omorganisering, börjar omvandlas.
Rachel Tess, curator dans och medverkande dansare
Berättelser har betydelse. Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
Chimamanda Ngozi Adichie
För samtliga konstnärer i utställningen gäller att de komplicerar berättelsen – de lägger till, tar ifrån, ställer oss inför val. Sällan har de använt sig av så skilda motiv och material i sina konstverk som i år. Kropp och skugga är motiv i rörlig bild, glasflaskor och fuskpäls är vassa såväl som mjuka skulpturer.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Berättelser har betydelse. Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
Chimamanda Ngozi Adichie
För samtliga konstnärer i utställningen gäller att de komplicerar berättelsen – de lägger till, tar ifrån, ställer oss inför val. Sällan har de använt sig av så skilda motiv och material i sina konstverk som i år. Kropp och skugga är motiv i rörlig bild, glasflaskor och fuskpäls är vassa såväl som mjuka skulpturer.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
Chimamanda Ngozi Adichie, författare
I need to do it because there are stories that need to be told, there are stories that aren’t being told, there are gaps in history that are not being filled and there are gaps in education that aren’t being served by the system we live in. I only know how to paint. So rather than being a politician or a historian that’s what I do.
Lubaina Himid
Berättelser är centrala i utställningen, de kan användas som metaforer med oändliga tolkningsmöjligheter. Lubaina Himid återkommer till att det att det förflutna är närvarande. Hon presenterar sig själv som en svart konstnär och i sitt konstnärskap lyfter hon konsekvent fram osynliga historier med vilja att skapa dialog och att förändra historieskrivningen. Sedan hon fick Turnerpriset 2017 har hon fått stor uppmärksamhet och det är en glädje att få presentera hennes konstnärskap i Sverige för första gången.
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Vi ville inte arbeta med tankar om kroppen, utan snarare med gestaltningar av både kroppar och kroppsfenomen.
Butler/Lindgård
Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut.
Butler/Lindgård
Vi ville inte arbeta med tankar om kroppen, utan snarare med gestaltningar av både kroppar och kroppsfenomen.
Butler/Lindgård
Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut.
Butler/Lindgård
Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
Chimamanda Ngozi Adiche (Faran med bara en enda berättelse)
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
När Regionmuseet Kristianstad berättade att forskningsprojektet fortsatte i samarbete med äldreboende i Knislinge blev Wanås Konst en logisk plats för utställningen.
en parafras på bilder vi sett av störtade diktatorer, men den handlar också, om man så vill, om en traumatiserad barndom, eller uttrycker kanske känslan av att släppa taget om något/någon. Idén om uttrycket växte fram eftersom alla mina utomhusskulpturer på ett eller annat sätt blivit vandaliserade. Och att jag aldrig sett en skulptur i det offentliga rummet som varit vandaliserad från början. Den är gjord i ett perfekt stycke, som sedan kluvits i 5 delar.
Marianne Lindberg De Geer
Du kan delta, tänka, tala och testa vad skulptur är i en workshop eller så möter du som besökare någon som vill visa dig sin skulptur i parken genom att ställa frågan, 'Får jag visa min skulptur?
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Jag är intresserad av det här ögonblicket när du får känslan att du har du har skapat tid i stället för att passivt tillbringa den eller gjort den produktiv. Det är inte givet. Det är något annat än att konsumera tid eller konsumeras av den.
Xavier Le Roy
Du kan delta, tänka, tala och testa vad skulptur är i en workshop eller så möter du som besökare någon som vill visa dig sin skulptur i parken genom att ställa frågan, 'Får jag visa min skulptur?
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
Ett barn […] med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattigare.
Astrid Lindgren
Om vi kommer upp över trädkronorna kan vi kanske se vad som hänt?” Lillebror, som förstod vad Tora försökte få honom med på, invände: ”Pappa har sagt att vi inte får klättra i Höga trädet. En gång i tiden ska en pojke ha bundits i det. Ända tills han dog.” Tora skrattade: ”Det tror jag inte på. Och förresten: om vi ska se något, måste vi upp över alla andra träd. Ibland måste man vara modigare än man får för de vuxna.”
Upp upp högsta trädet, 2018, med text av Thom Lundberg och bilder av Per Enokssson
Vi är lika mycket för dem som håller med oss som för dem som inte håller med oss.
Gerd Persson, Sticka för fred
Faran av en enda berättelse.
författaren Chimamanda Ngozi Adichie
Mitt sätt att få igång ett samtal eller få folk att agera är genom att engagera dem och säga: Du kommer med ditt bagage, dina åsikter, ditt liv och jag tar med mig mitt – så låt oss försöka tala om det.
Lubaina Himid
Den röda linjen, syns inte med blotta ögat men är starkt sammankopplad till människolivet, när vi kan ana denna röda tråd kan vi iaktta alla relationer som en helhet.
Chiharu Shiota
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp