Dela

Kontakt

 • Elisabet Olin

  Kommunikationschef


  Pyramidvägen 7, Box 730, 169 27 Solna
  08-555 148 00
  08-555 148 20
  http://www.fabege.se
 • Peter Kangert

  IR Ansvarig


  Pyramidvägen 7, Box 730, 169 27 Solna
  +46 (0) 8 555 148 00
  +46 (0)73 092 72 49
  http://www.fabege.se
 • Citat

  Vi är verkligen glada över att fortsätta utveckla vår relation med ICA. Det är helt i linje med vår strategi att vara kundfokuserade och flexibla.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
  Resedan var en solitär i vårt bestånd och Probitas som redan äger en fastighet i kvarteret var en naturlig köpare.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
  För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200 000 kvm kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt värdeskapande investeringar i våra områden. Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan med moderna kontor i attraktivt läge, fullt uthyrd och med långa avtal. Liksom tidigare kommer Fabege att ansvara för drift och förvaltning och jag är mycket glad över det förtroendefulla samarbete vi har tillsammans med Union Investment.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
  Vi ser fram emot att välkomna byråerna inom The North Alliance. Ett spännande nätverk som kommer att tillföra fastigheten puls och energi med de olika delarna. Utöver ett fantastiskt kontor så får de även grannar som Björn Borg AB, Aveqia som är ett matlagningsföretag där gästerna lagar gourmetmat tillsammans med stjärnkockar och inte minst den välrenommerade restaurangen Farang med smakinfluenser från Sydostasien.
  Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege
  - Vår ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom vårt gröna obligationsprogram. Kreditratingen från Moody’s ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor.
  Åsa Lind Finanschef på Fabege
  – Vi har nu tagit nästa steg i vår finansiella profilering. För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom betyget från Moody’s.
  Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef
  Grön finansiering är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vid årsskiftet var hela 47 procent av vår totala finansiering grön. Att vi nu får högsta betyg av Moody´s är en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över.
  Åsa Lind, Finanschef Fabege
  Vi ser fram emot att välkomna Skolverket till Solna Business Park. Här kommer Skolverket få bra och fina lokaler som stödjer verksamheten, i en hållbar stadsdel med utmärkta kollektivtrafik.
  Andreas Malmsäter, Uthyrningschef på Fabege.
  - Vi är väldigt glada och stolta över att SEB:s medarbetare har fått en fantastisk arbetsplats att gå till varje dag. Glada och nöjda medarbetare blir effektiva och SEB har verkligen arbetat hårt och professionellt för att skapa den optimala arbetsplatsen tillsammans med oss och många andra.
  Kaan Tektas, projektchef på Fabege och ansvarig för SEB-projektet
  - Jag är särskilt nöjd med de två större uthyrningarna till Swedbank respektive Bilia som banar väg för fortsatt värdeskapande projektutveckling. Uthyrningsgraden i projektportföljen uppgår nu till 88 procent. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå – avkastningen på investerat kapital under perioden uppgick till 66 procent. Fabege har en organisation som förmår ta vara på möjligheter att skapa värde. Med vårt stabila kassaflöde i förvaltningen och med vår välbelägna projektportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling också under 2018.
  Christian Hermelin, VD Fabege
  Det känns roligt och spännande att få samarbeta med Skanska, som har visat ett stort engagemang i sin vilja att arbeta tillsammans med oss. De är i framkant i sitt arbete med att minska miljöpåverkan och har hög nivå på arbetsmiljö och säkerhet på sina byggarbetsplatser. Fabege växer, fler projekt är på gång och vi är angelägna om att få arbeta med entreprenörer som prioriterar områden som är viktiga för oss och som kan möta våra högt ställda krav.
  Klas Holmgren, chef för Projekt och Förädling Fabege
  Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande.
  Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling på Fabege
  Vi ser fram emot att arbeta med Swedbank i många år framöver och att hälsa bankens medarbetare välkomna till Grand Central Sundbyberg.
  Vi är mycket glada för den starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Den utökade ramen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.
  Åsa Lind, finanschef
  Vi är väl rustade att ta till vara på dagens goda marknadsförutsättningar. Våra projekt fortsätter att leverera på en hög nivå – avkastningen på investerat kapital under första halvåret var 54 procent. I takt med färdigställandet av projektfastigheterna och inflyttningar ser vi nu positiva effekter av det ökade kassaflödet i vår resultaträkning. Med en engagerad organisation och en stor potential på vår marknad och i vår fastighetsportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling under 2017 och 2018.
  Christian Hermelin, VD
  Stadsdelsutvecklingen handlar mycket om att skapa en attraktiv plats där de som bor, verkar och vistas i området får en bra vardag. När det byggs mycket bostäder, kontor och handel är det oerhört viktigt att inte glömma bort barnen. Hur får medborgarna ihop sitt vardagspussel och var finns det bra miljöer för att etablera skolor och förskolor? I Råsunda har vi tillsammans med staden hittat en bra helhetslösning för väldigt många.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
  Vi ser verkligen fram emot att uppföra en fantastisk kontorsmiljö och unik studio åt Goodbye Kansas. Deras energi, tillväxt och kreativitet kommer att bidra ytterligare till området som redan har ett stort antal tech- och mediebolag,
  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege
  Om vi lyckas i vår ambition att minska antalet transporter in- och ut från våra områden har vi kommit en bra bit på vägen att skapa mera hållbara stadsdelar.
  Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling på Fabege
  I AEG, med sitt mycket stora internationella nätverk och långa erfarenhet, har vi hittat en välrenommerad samarbetspartner för att fortsätta utveckla evenemangsupplevelsen på Friends Arena och samtidigt positionera Stockholmsregionen internationellt.
  Klaus Hansen Vikström, styrelseledamot i Arenabolaget i Solna.
  Vi ser ett klart ökat intresse för den södra sidan, vilket vi som stadsdelsutvecklare tycker är positivt för det skapar en bra balans i staden. Tack vare att starka varumärken hittar söderut kommer den positiva utvecklingen av ökad service, tätare kollektivtrafik och innerstadskänsla att fortsätta att utvecklas i snabb takt.
  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef
  Som proaktiv stadsutvecklare i Stockholm är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Kista och samarbetet med SHH är ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder.
  Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.
  Vi är oerhört glada över att ha hittat en lösning som passar Naturvårdsverket så väl. Att de väljer att flytta till Hammarby Sjöstad är ytterligare ett bevis på områdets kvaliteter. Vi ser att våra kunder uppskattar områdets industrihistoria och den höga servicenivån som till stor del uppstår tack vare blandningen av bostäder och kontor i en tät stadsdel.
  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.
  Fabege har sedan många år arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor och Naturvårdsverkets krav på miljöcertifierade lokaler, grönt avtal och väl utbyggda cykelparkeringar passar våra värderingar väldigt väl.
  Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef Fabege
  Marknadsförutsättningarna ser fortsatt positiva ut. Jag tror på fortsatt stigande hyresnivåer och en positiv utveckling av fastighetsvärdena om än inte i samma takt som vi sett under året som gått. Färdigställda projekt kommer under året bidra till förbättrat kassaflöde. Vi har en stor potential i våra byggrätter och vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter.
  Christian Hermelin, VD
  2016 präglades av goda marknadsförutsättningar i kombination med en stark operativ leverans och därmed stora värdeökningar. Våra försäljningar på mycket goda nivåer ger utrymme för fortsatta projektinvesteringar och nya förvärv som kommer bidra till att öka den framtida potentialen.
  Christian Hermelin, VD Fabege
  Vi kommer fortsätta att öka vår gröna finansering. Totalt utgör grön finansiering härmed 21 procent av vår totala finansering. Det är också glädjande att den prisdifferentiering vi sett på gröna banklån nu även börjar märkas för gröna obligationer, säger Åsa Lind, finanschef
  Åsa Lind, finanschef
  Vi ser verkligen fram emot att få ett dynamiskt snabbväxande techbolag till området. Snow Software kommer att bidra positivt till den affärskultur som vi har här.
  Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef Solna Business Park.
  HagaHuset passar oerhört bra in tidsmässigt i vår stadsutveckling av Solna. Huset är näst intill tomställt och vi ser stora möjligheter att skapa nya värden.
  Klaus Hansen Vikström, ViceVD och chef affärsutveckling
  Vi är mycket glada över att Migrationsverket blir kvar som kund hos Fabege. Baserat på vår långa och mycket goda relation har det varit viktigt för oss att hitta ett riktigt bra kontor och placering för deras verksamhet.
  Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef på Fabege
  Det är ett trendbrott att finansmarknaden nu vaknat och även premierar hållbarhet Det är positivt att finansmarknaden nu i allt högre utsträckning tar sitt ansvar för klimatfrågan genom att erbjuda olika gröna finansieringsformer. De har stora möjligheter att påverka utvecklingen och i vår dialog med bankerna ser vi nu ett markant ökat intresse för dessa frågor.
  Åsa Lind, finanschef Fabege.
  Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete
  Åsa Lind, finanschef
  Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan, det vill säga att den är färdigutvecklad, fullt uthyrd och med långa avtal. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fler värdeskapande investeringar. Jag är nöjd med denna affär som är helt i linje med vår långsiktiga strategi och samtidigt glad över förtroendet att fortsätta förvalta fastigheten och ta hand om relationerna med kunderna.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
  Med Grand Central Sundbyberg skapar vi en attraktiv och modern produkt i allra bästa kommunikationsläge. Uthyrningsarbetet pågår för fullt och jag är övertygad om att vi kommer att teckna avtal i god tid innan fastigheten färdigställs.
  Christian Hermelin, VD Fabege.
  Vi är mycket glada över samarbetet med Profi Fastigheter. Gemensamt har vi skapat ett attraktivt bostadsprojekt på fastigheterna vilket nu möjliggör att tilläggsköpeskillingen kan realiseras.
  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege
  - Pan var vår enda kvarvarande fastighet i Gamla Stan och försäljningen är i linje med vår affärside om renodling och fokusering på våra prioriterade områden.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
  Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.
  Åsa Lind, finanschef Fabege
  Såväl fastighets- som hyresmarknader står fortsatt mycket starka med accelererande hyresnivåer och stigande fastighetsvärden. Vi fick ett mycket bra resultat under första halvåret och det finns goda förutsättningar för ett starkt resultat för helåret 2016. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader förväntas ge ett förbättrat förvaltningsresultat
  Christian Hermelin, VD
  Vi har under många år medvetet satsat på hållbarhet och hälsa som en integrerad del av vår verksamhet. Nu går vi steget längre och manifesterar vårt ställningstagande i samhällsutvecklingen med en konstnärlig utsmyckning i Arenastaden samtidigt som vi aktivt initierar insatser kring utbildning- och informationsspridning.
  Christian Hermelin, VD på Fabege
  Genom affären skapar vi möjlighet till fortsatt utveckling i ett område i nära anslutning till vårt övriga bestånd i Solna. Fastighetens läge innebär att den kan bli en viktig pusselbit i vårt fortsatta struktureringsarbete.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabeg
  3 får här ett eget landmärke med lockande arkitektur, ett kontor som kommer att bli en symbol för det framväxande Söderstaden. 3 har med sitt beslut att förlägga sitt huvudkontor här återigen visat att de ligger i framkant och 3 kommer definitivt att bli en viktig spelare i den kommande utvecklingen av Södra Stockholms viktigaste affärshubb.
  Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege
  Vi är förstås mycket glada över det fortsatt starka intresset för Arenastaden och hälsar Ambea varmt välkomna till området sommaren 2017.
  Niclas Ternstål, marknadsområdeschef i Arenastaden
  -Vi är mycket glada att vi på detta sätt kan fortsätta vår ambition att finansiera oss grönt samtidigt som vi går i bräschen för att utveckla marknaden för grön finansiering. Det stämmer bra överens med vårt framgångsrika hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege.
  Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege.
  Fabege har haft kapacitet och drivkraft att ta vara på de goda marknadsförutsättningarna. Vi har successivt under året omförhandlat hyror på allt högre nivåer, vi har tecknat avtal med nya kunder och vi har fortsatt arbetat med effektiviseringar i förvaltningen och med våra värdeskapande projekt. Genom detta har vi bäddat för den starka värdetillväxt vi nu ser i resultatet.”-
  Christian Hermelin, Vd Fabege
  - Vi har lärt oss mycket om hållbar stadsutveckling under arbetet med Arenastaden men ser fram emot att finslipa våra processer och lära mer av andras goda erfarenheter. Stadsutvecklingsprojekt står inför många utmaningar kopplade till att utveckla en levande, tillgänglig och serviceinriktad stad som stödjer tuffa klimat- och transportmål. Samverkan är A och O för att nå framgång i utvecklingen av morgondagens städer.
  Mia Häggström, miljö- och teknikchef för Fabege
  - Vi är mycket glada över att vårt arbete har uppmärksammats på detta sätt. I rollen som ansvarstagande stadsdelutvecklare brinner vi naturligtvis för både kollektivtrafik och cykelpendling och förändrade resvanemönster innebär oftast en vinst för både individen och samhället.
  Mia Häggström, miljö- och teknikchef Fabege.
  Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i över tio år och det är glädjande att se hur högt dessa frågor har klättrat på agendan. Våra kunder ställer tuffare krav och det gör att vi hela tiden sporras att ta nästa steg, säger Christian Hermelin, VD Fabege.
  Christian Hermelin, VD Fabege.
  Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.
  Signalen 3 är belägen vid Signalbron, nära Mall of Scandinavia, Friends Arena och pendeltågsstationen Solna Station. - Vi är verkligen glada över att fortsätta utveckla vår långa och goda relation med ICA. De har varit en viktig och stark profil i Solna Business Park under många år och nu har vi hittat en lösning där ICAs kontor och varumärke bildar ett välkomnande inslag vid porten till Arenastaden, samtidigt som ICA Maxi butiken med sitt breda serviceutbud blir kvar i Solna Business Park, säger Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.
  – Vår satsning på stadsdelsutveckling har varit mycket värdeskapande och framgångsrik och vi ser fortsatt stor potential till värdeskapande på våra marknader, inte minst genom fortsatt utveckling av vår projektportfölj. Därför är jag väldigt glad över att vi lyckats attrahera och knyta till oss dessa skickliga medarbetare som ytterligare förstärkning av vårt lag, säger, Christian Hermelin, VD Fabege.
  Christian Hermelin, VD Fabege
  Christian Hermelin, VD Fabege
  Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med för ett år sedan och landade på 102 kr per aktie. Överskottsgraden - som är ett bra effektivitetsmått för förvaltning – uppgick till 72 procent – ett rekord för ett första halvår. Jag är också mycket nöjd med nettouthyrningen som under årets första sex månader uppgick till 51 Mkr.
  – Genom denna affär och våra andra offensiva projektförvärv under första halvåret bygger vi för fortsatt framtida förädling av våra områden och vi ser fortsatt mycket stor potential i utvecklingen av projektportföljen.
  Christian Hermelin, VD Fabege
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp