Dela

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Kontakt

 • Jessica Balksjö Nannini

  Pressansvarig


  Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005 104 05 Stockholm
  08 673 95 44
  070 673 96 50
  http://www.kva.se
 • Citat

  Projektet undersöker en intressant och viktig hypotes om orsakerna till åtminstone vissa av de problem som karaktäriserar dyslexi. Genom att använda aktuella hjärnavbildningsmetoder borde därför möjligheterna vara stora att öka vår förståelse för hur olika aspekter på dyslexi relaterar till grundläggande minnesfunktioner
  Professor Peter Juslin, ledamot av akademins klass för samhällsvetenskaper
  Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården
  Peter Wallenberg Jr, vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  Satsningen är förbehållen kliniska forskare av internationell toppklass och kommer att stärka den kliniska forskningens status. Programmet kommer också att höja kvaliteten på framtidens akademiska ledare i klinisk miljö
  Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  Den långsiktiga finansieringen som programmet erbjuder ger forskaren möjlighet att bygga upp infrastrukturen inom kliniken och etablera nära kontakter med andra kliniska och prekliniska forskare. Forskaren kan också satsa på innovativa och mer riskfyllda projekt vilket ökar möjligheterna till vetenskapliga genombrott
  Staffan Normark, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
  Tyvärr har det gjorts väldigt lite riktig forskning på effekten av spädbarnets diet. I Sverige har rådet om lång helamning lagt en våt filt över hela forskningsfältet, så det blir intressant att höra vad internationella forskare säger.
  Agnes Wold, allergiforskare
  Idag famlar vi i blindo vad gäller råd om vilken spädbarnskost som är lämplig med tanke på allergiutveckling.
  Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers tekniska högskola
  Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar
  Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  Sverige tappar i vetenskaplig konkurrenskraft, och kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige även i framtiden är en ledande forskningsnation. Om de bästa unga forskarna i landet ges möjlighet att utvecklas till framgångsrika forskningsledare finns det hopp för Sverige som forskningsnation
  Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien
  Prissumman kommer primärt att finansiera våra vidare studier av MDS-stamceller, bland annat studier som görs efter stamcellstransplantationer. I dag är stamcellstransplantationer den enda terapi som kan bota MDS, men fortfarande är återfallsfrekvensen efter en transplantation mycket hög. Även om vi nu vet vilka celler det är som genererar utvecklingen av MDS och senare leukemi, förstår vi fortfarande inte varför dessa stamceller är så bra på att stå emot olika behandlingar. Om vi kan identifiera nya ”terapeutiska targets” i MDS-stamcellerna så hoppas vi kunna finna bot för MDS.
  Professor Sten Eirik W. Jacobsen
  Det är inte långsiktigt hållbart att producera biodrivmedel av raps och sockerrör. De behövs för världens växande behov av mat. Det är däremot av större intresse att finna teknik för att nyttja vedämnen i olika slags växter, så kallade andra generationens drivmedel
  Rickard Lundin, ordförande i energiutskottets Norrlandsprojekt
  Totalt omfattar programmet medel för 24 utresande svenska postdoktorer samt internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer och 25 gästprofessorer till Svenska institutioner. Programmet omfattar även ett stöd på 40 miljoner kronor till Institut Mittag-Leffler
  Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  För att återta en topposition behövs en bred och genomgripande satsning. Fler svenska postdoktorer ska exempelvis få möjlighet att arbeta utomlands. Genom att vistas i starka miljöer som spänner över ämnets alla områden ges de en bredare bild av matematiken. De får även ett bra och viktigt internationellt kontaktnät som är av stor betydelse under hela karriären
  Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademins ständige sekreterare.
  Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar
  Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
  Välkommen till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till unga forskare 4 april 2013
  Kungl. Vetenskapsakademien
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA främjar vetenskaperna och stärker deras inflytande i samhället.
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  KVA främjar vetenskaperna och stärker deras inflytande i samhället.
  Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp